Varnar för bostäder i 3 orter – och ger fritt fram i 12 orter

Läget på marknaden för nyproducerade bostäder fortsätter att skilja sig åt en hel del från kommun till kommun. Det visar en färsk analys från JLL och Evidens.

Bland de 21 kommuner som duon följer så är nyproduktionen större än vad som kan motiveras av efterfrågan i tre stycken medan byggandet sannolikt skulle kunna ökas utan problem i tolv av kommunerna

I en majoritet av kommunerna har indexet rört sig mot mitten, alltså mot en bättre balans.

JLL har tillsammans med Evidens tagit fram indexet som ett sätt att ge stöd och vägledning åt de aktörer som är aktiva inom nyproduktion av bostäder, vare sig det handlar om hyresrätter, äganderätter eller bostadsrätter.

JLL-Evidens Residential Market Index (RMI) är ett index som beskriver balansen mellan utbud och efterfrågan på nyproducerade bostäder på olika lokala bostadsmarknader. Detta görs genom att jämföra antalet bostäder som börjat byggas med antalet hushåll som har ekonomisk möjlighet och en vilja att köpa eller hyra en nyproducerad bostad.

Fastighetsvärlden redovisar nedan utfallet för analysen från andra kvartalet 2018 :

Varning – byggs för mycket:

 • Mölndal: 4,4
 • Ystad 3,4
 • Uppsala 3,1

Balans:

 • Järfälla 2,9
 • Nacka 2,7
 • Stockholm 2,5
 • Malmö 2,2
 • Umeå 2,1
 • Linköping 2,0

Uppmaning – bygg mer:

 • Örebro 1,97
 • Kungälv 1,97
 • Helsingborg 1,6
 • Täby 1,5
 • Göteborg 1,4
 • Västerås 1,3
 • Lomma 1,3
 • Lund 1,1
 • Kungsbacka 1,0
 • Borås 0,4
 • Lidingö 0,3
 • Huddinge 0,1

Urvalet består av kommuner i de tre storstadsområden plus några regionstäder. Dock saknas till exempel Norrköping och Jönköping.

Efter prisnedgångar på 10-15 procent på bostadsrättsmarknaderna under förra hösten så har priserna legat i stort sett still hittills i år, konstaterar JLL och Evidens i rapporten och ser att prisjusteringen varit ”hälsosam” för marknaden.

I tolv kommuner ligger indexet under 2 vilket, enligt JLL och Evidens, signalerar att utbudet av nybyggda bostäder sannolikt skulle kunna ökas utan problem.

Mölndal, Ystad och Uppsala hamnar på nivåer som visar att nyproduktionen är större än vad som kan motiveras av hushållens betalningsförmåga och köpvilja.

Positivt sedan förra rapporten är att en majoritet av kommunerna har rört sig något mot mitten, dvs mot en bättre balans.

I fyra av kommunerna (LIdingö, Mölndal, Helsingborg och Örebro) är indexet ganska tydligt i en nedåtgående trend medan tolv kommuner är i en uppåtgående trend. I övriga kommuner ligger indexet stabilt.

I Lidingö och Huddinge hittar JLL och Evidens väldigt låga indexnivåer, vilket visar att bostadsbyggandet är lågt i förhållande till betalningsviljan. I båda kommunerna har också antalet byggstarter varit låga de senaste två åren. I Nacka, Täby och Järfälla har däremot bostadsbyggandet ökat, men visat tecken på att plana ut eller minska den senaste tiden. I Täby visar indexet fortfarande att det finns tillräckligt med efterfrågan för att öka byggandet ytterligare. I Järfälla har indexet legat högt de senaste två åren men visar nu tecken på att stabiliseras medan Nacka-indexet stigit markant det senaste året i takt med det ökade bostadsbyggandet.

I Stockholm passerade indexet 2,0 i slutet av 2016 och har fortsatt stiga något även under 2017 och 2018. De senaste kvartalen har dock uppgången stannat av trots ett fortsatt högt bostadsbyggande.

Fler Nyheter från förstasidan

”Är som ett hajstim”

Ilija Batljan: ”När allt är bra är alla ens kompisar. Tills man börjar blöda. Då blir man uppäten.”

Besvikelsen över satsningen i New York

Vakanser på 93 respektive 60 procent i kontorsprojekt på Manhattan. FV går igenom läget.

Överväger försäljningar

Äger över 500.000 bostäder. Öppnar för att sälja för över 100 miljarder kronor till delägare. Per Ekelund berättar för FV.

CLS säljer för en halv miljard

Läs om ägarbilden i det ”svenska” bolaget.

Nej till fyra nya IES-skolor – bolag drabbas

Fv berättar vilka fyra fastighetsbolag som drabbas av beslutet.

SBB sålt allt i Stenhus

SBB har avyttrat sitt aktieinnehav i noterade Stenhus Fastigheter.

Storbolag faller tungt

Tufft för flera av de allra största fastighetsbolagen på börsen under tisdagen.

Domstol fäller Skanskas nya hotell

Tvingas börja om på ruta ett.

Akelius har miljardköpt – för 4,04 procent

Bolagets belåningsgrad är 9 procent.

Topplista

Lista: Största uthyrningarna av kontor 2022

Fastighetsvärlden listar här de största uthyrningarna av kontorslokaler i Sverige som rapporterats under 2022, inklusive rådgivare till partnerna.

Jacob Karlssons känga till aktieanalytiker

K-Fastigheters vd om framtiden och bolagets mål.

Titania säljer ”hemligt” lyxprojekt i Kalifornien

Vd:n ”Det har varit otroligt kul och lärorikt att göra projektet men det är inget vi kommer att göra om”.

Elias Georgiadis, vd vid Stenhus Fastigheter.

Stenhus har sikte på ytterligare uppköp

Efter att ha tuggat i sig flera noterade bolag har Stenhus nu funnit ytterligare ett bolag som man går in tungt i, kanske för ett kommande uppköp.

Aktien som drabbade SBB:s resultat stenhårt

Det har pratats en hel del om värdet på JM-posten hos SBB. Men det var ett annat innehav som påverkade halvårsresultatet negativt med över en miljard.

Tillbaka till förstasidan