Valuta höll uppe Skanskas resultat

Under det tredje kvartalet bidrog var sig bostadsutveckling eller kommersiell fastighetsutveckling med några stora belopp till rörelseresultatet. samtidigt har värdena i fastighetsportföljen byggts på då endast mindre försäljningar gjorts.

Det var den vanliga byggverksamheten som stod för en något större del istället när rörelseresultatet förbättrades marginellt till 1.518 mkr för det tredje kvartalet. Justerat för valutaeffekter minskade rörelseresultatet dock med 10 procent.Resultatet per aktie uppgick till 3,10 kr (3,07) och per rullande 12 månader uppgick det till 18,79 kr (19,80).

I den kommersiella fastighetsutvecklingsportföljen har omsättningen varit mycket begränsad. Bolaget har nu färdigställda projekt för 9 miljarder i den. Inga ytterligare fastigheter har överlåtits till den portfölj man påbörjat för egen förvaltning. Det är fortfarande endast fastigheten Epic i Malmö som är den enda fastigheten som tagit plats i den så här långt.

I sid vd-kommentar till delårsrapporten lyfter koncernchefen Anders Danielsson fram bolagets finansiella styrka och motståndskraft:

–En stark finansiell ställning och lågt beroende av kreditmarknaden säkerställer att
vi kan fortsätta att tillvarata goda affärsmöjligheter även under tuffare marknadsförhållanden.

Ur delårsrapporten för juli-sept:

  • Intäkterna uppgick till 38,6 (33,4) miljarder kronor; justerat för valutakurseffekter ökade intäkterna med 3 procent.
  • Rörelseresultatet uppgick till 1,5 (1,5) miljarder kronor, justerat för valutakurseffekter minskade rörelseresultatet med 10 procent.
  • Resultatet per aktie uppgick till 3,10 (3,07) kronor.Operativt kassaflöde från verksamheten uppgick till 3,2 (0,8) miljarder kronor, enligt IFRS.
  • Justerad räntebärande nettofordran(+)/nettoskuld(-) uppgick till 14,1 (30 juni 2022; 11,1), miljarder kronor.
  • Orderingången i Byggverksamheten uppgick till 43,8 (26,6). Justerat för valutakurseffekter ökade orderingången på kvartalsbasis med 50 procent. På rullande 12 månader var orderingången i förhållande till omsättningen 102 procent.
  • Rörelseresultatet i Byggverksamheten uppgick till 1,3 (1,2) miljarder kronor, motsvarande en rörelsemarginal om 3,4 (3,6) procent. På rullande 12 månader var rörelsemarginalen 3,3 procent.
  • Rörelseresultatet i Projektutveckling uppgick till 0,1 (0,4) miljarder kronor. Avkastning på sysselsatt kapital i Projektutveckling uppgick till 10,0 (12,1) procent. Avkastning på eget kapital uppgick till 16,9 (26,1) procent.

Fler Nyheter från förstasidan

Starkt från Vasakronan – men ingen utdelning

188-miljardersbolaget visar nyckeltalen för 2022. Fastighetsvärdena skrevs ner under fjärde kvartalet.

Årets lokalkonsult 2022

Den meriterade juryn har korat en vinnare.

Två har hittat nya hem i Bromma –  totalt 16.000 kvm

Två stora hyresavtal är klara när planer på stor stadsutveckling är på gång.

Intar vad som kan bli stans häftigaste takbar

Fantastisk utsikt över Stockholm.

Lämnar Skanska efter 20 år  – får toppjobb vid Humlegården

Blir fastighets- och uthyrningschef.

Bostadsutvecklare varslar 15 procent av arbetsstyrkan

Uppgifter till FV: Närmare 40 anställda berörs.

Hyr takvåning om 2.600 kvm

Två tredjedelar av den stora projektfastigheten på östra Kungsholmen är nu uthyrd.

Årets affärskonsult 2022

”Det är smickrande, så klart”. Jobbat med fastighetstransaktioner i 20 år.

Zlatan Ibrahimovic köper på Östermalm igen

FV berättar detaljerna. Hela 55 procents värdeuppgång på tre år. Snabb affär.

Kan vinna Mipim Awards

Svenskt bolag: ”Wow, vi är superglada för den här prestigtunga nomineringen”.

57 procent färre sålda för Bonava

Vd:n: ”Vi är mer selektiva när vi startar projekt”.

Smällen: Tappade 1.705.000 miljoner under 2022

FV berättar om 23 svenska bolag som har bidragit.

Avgörande för 77.000 bostäder

Står för långt ifrån varandra i hyresförhandlingarna.

Besqab halverade produktionsstarterna 2022

Bra försäljningsnivå för det närmaste året ger utrymme att för effektivisering framåt.

Tillbaka till förstasidan