Siloverksamheterna från ovan. Ett väldigt attraktivt läge i Västerås.

Sveriges segaste affär klar – köper silon för 325 mkr

Nu är den klar, Sveriges segaste och mest utdragna fastighetsaffär. Västerås stad köper de tre centrala silofastigheterna från Lantmännen. FV kan berätta att parterna enats kring prislappen 325 miljoner kronor.

Fastighetsvärlden har berättat om planerna i snart 20 år. Fem olika kommunstyrelseordföranden har jobbat med ärendet.

Silon har varit viktig för Lantmännen med hela Mälaren som upptagningsområde. Samtidigt har fastigheten blivit allt viktigaste för att Västerås stad ska lyckas gå mål med sitt startade drömprojekt Mälarporten som knyter ihop dagens stadskärna med de nya bostadsområdena vid Mälaren, bland annat genom ett spårområde vid stationen som i framtiden delvis ska överdäckas.

Men det går inte precis att börja bygga på silofastigheten imorgon…

Västerås stad och Lantmännen har kommit överens om att staden förvärvar silofastigheterna i centrala Västerås. Övertagandet beräknas till 2029.

– Vi är mycket glada över att den här förhandlingen äntligen har landat – det är viktigt för Västerås utveckling. Nu väntar den kommunala beslutsprocessen innan allt är klart” säger kommunstyrelsens ordförande Staffan Jansson (S). Lantmännen har erbjudits möjligheten att förvärva ny mark för sin verksamhet vid Västerås hamnområde.

Diskussioner om att förvärva silofastigheterna har alltså förts i flera år. Siloverksamheten behöver flyttas från sitt nuvarande läge för att Västerås ska kunna utvecklas med nya bostäder, verksamheter och platser för människorna. Silon är idag omgärdad av en bullerskyddszon på 200 meter, något som hindrar utvecklingen av stadens mest centrala delar. Utvecklingen sker inom ramen för projekt Mälarporten, det som ska bli Västerås nya stadsdel. Lantmännen är positiv till överenskommelsen och har erbjudits möjlighet att förvärva ny mark för sin verksamhet i hamnområdet.

– Det är mycket bra att vi nu har en överenskommelse med Västerås stad. Avtalet ger tid för anpassning och möjligheter att utveckla spannmålsverksamheten i regionen, både för lantbrukarna och för livsmedelsindustrin, säger Joachim Haas, fastighetsdirektör på Lantmännen.

Lantmännens option på förvärv finns i Västra industrihamnen där man sedan tidigare har en foderfabrik. Optionen gäller till 2023 och prislappen är cirka 30 miljoner kronor för fastigheten. Förutom i Västerås har Lantmännen även en silo i Köping. Tidigare fanns det även en i Enköping.

Stadens planerade förvärv baseras på en oberoende värdering av Lantmännens fastigheter. Förvärvet består av totalt tre olika fastigheter lokaliserade i Mälarporten. Det handlar om fastigheterna Västerås 1:206, Västerås 1:207 samt Gasklockan 12.

– Vi har velat gå Lantmännen till mötes, samtidigt som vi först och främst behövt se till skattebetalarnas bästa. Det har vi gemensamt lyckats med i den här överenskommelsen och om allt faller på plats med de kommunala processerna kommer vi nu att kunna utveckla Mälarporten till ett område för västeråsarna – i ett av Västerås bästa lägen, säger Sanna Edling, projektchef Mälarporten.

När Västerås stad förvärvar silofastigheterna innebär det att staden kan utvecklas med nya bostäder, verksamheter och områden för västeråsarna. Det innebär också att Lantmännens verksamhet kan utvecklas. Västerås stad kommer att ansvara för rivning och sanering av byggnaderna, om Länsstyrelsen och kommunen ger klartecken till rivning. Det är möjligt både att bygga om själva betongsilon till bostäder eller verksamheter alternativt att riva den. Planeringen för vad som ska finnas på platsen i framtiden sker i planskedet. Övertagande av fastigheterna sker den 2 juli 2029.

– Det här är en viktig milstolpe i Västerås och Mälarportens utveckling, det är ett efterlängtat besked att vi äntligen kan planera området och ge plats för attraktiva bostäder och verksamheter mitt i centrala staden, säger Jesper Brandberg (L), ordförande i Fastighetsnämnden.

Hur många lägenheter det kan bli på platsen är oklart. Lantmännen Fastigheter har tidigare skissat på 100.000 kvm bostäder i sin egen studie. Dessutom frigörs alltså angränsande ytor.

Detaljplanen, för området runt spåret, ska utveckla ett centralt område i Västerås där ett nytt resecentrum är i fokus. Till detaljplanen hör också kvarter Sigurd 3 och det nya Vasakvarteret. Illustration: BIG
Lantmännens siloverksamhet i Västerås.

Fler Nyheter från förstasidan

Fastighetsägarna till de blödande tech-bolagen

FV listar de fastighetsbolag som är värd för de omskrivna bolagen.

Ministern om mötet med de tre fastighetstopparna

Träffat Selin, Arnhult och Batljan. Räntor Viktiga hyresavier 90-talskraschen Det egna bolånet.

Långläsning från FV

FV dokument om 24 sidor – 30 år sedan Kraschen

Det råder oro på marknaden. Effekterna har både likheter och olikheter med den stora Kraschen för 30 år sedan. Vi återpublicerar här en uppmärksammad artikelserie!

Köper nytt för 63.000 kr/kvm i Vallentuna

Fortfarande en stark bostadsmarknad. Ser möjligheten för högre hyror efter den nya överenskommelsen.

Topplista

Lista: Största uthyrningarna av kontor 2022

Fastighetsvärlden listar här de största uthyrningarna av kontorslokaler i Sverige som rapporterats under 2022, inklusive rådgivare till partnerna.

Hon tar över efter Urban Edenström

Urban Edenström blir arbetande styrelseordförande.

Hyr ut 5.500 kvm till CGI

Tecknar kontrakt på två platser i Stockholmsområdet. Läs om bolagen som tappar hyresgästen.

Hyr ut 3.300 kvm till F-kassan

”Norra Sveriges mest flödesrika knutpunkt ”.

Bildextra: Så blev 11.000 kvm – i trä

Träd planterades när Sveriges största kontor i sitt slag invigdes.

Expanderar i Hagastaden genom köp för 2,3 miljarder

Industricentralen har nu klart med köpare för sin 21.000 kvm stora kontorspjäs i Hagastaden. Köparen finns sedan tidigare väl representerad i området.

Vann kamp om ny tingsrätt

Nästan 7.000 kvm lokaler. Läs även vem som tappar en stor hyresgäst – igen.

Blixtaffär: Nytt HK säljs för 2,4 mdr – oväntad köpare

Var tänkt för att bli byggbolagets nya huvudkontor. Utvecklingen i omvärlden påverkat. Fastigheten ligger vid tullgränsen i Stockholm.

Plan för ny centralstation presenterad

Stor stationsbyggnad med kontor ingår i planen.

Nytt avtal med mediajätten – hela 16.000 kvm

FV avslöjar. Signerat ett nytt och stort hyresavtal.

Tillbaka till förstasidan