Persontoppen

Ser guld i tomma hamnsilor

joachim_haas_pnt

Joachim Haas

Mjukt

Ålder: 51 år.

Familj: Fru och tre barn.
Bor: Villa i Viggbyholm.
Fritid: Mycket av tiden går till engagemang kring tennisen.  Ordförande i Näsbyparks TK.

Nya bolaget

Lantmännen Fastigheter: Äger cirka 150 fastigheter på 80 orter. Fastigheterna motsvarar en sammanlagd lokalyta på cirka 1,2 miljoner kvm, varav hälften hyrs ut internt till egen verksamhet.

Tufft

Fler fastighetsbolag på börsen:
Ja, det tror jag.

Hur ser räntan ut om ett år:
Ganska oförändrad.

Transaktionsvolymen 2016:
Den blir högre än 2015.

Han halkade in i fastighetsbranschen 1990 då han efter sina ekonomstudier vid Stockholms universitet övertalades att börja som uthyrare på konsultbolaget Niab Partner.

Turbulensen i samband med fastighetskraschen ledde vidare till en anställning som uthyrare på det dåvarande Fabege Cityfastigheter 1992. 1997 blev det bolaget uppköpt av Handelsbankens pantbolag Näckebro och Joachim Haas följde med som fastighetschef. Samma år blev bolaget uppköpt av Drott efter att Näckebro i sin tur försökt förvärva Drott.

Efter att ha blivit uppköpt två gånger inom loppet av ett år ansåg Joachim Haas att det fick räcka och lämnade Drott och även fastighetsbranschen för att i stället ägna sig åt tennis som VD för Kungliga tennishallen mellan 1999 och 2003.

Samtidigt hade han flitiga kontakter med en gammal kollega från Näckebro, Andreas Philipsson. 2003 gick de två samman och bildade TAM Group. 2013 blev Haas tillfrågad av Mikael Nicander, en tidigare kollega från Fabegetiden, om han ville komma över till Lantmännen som fastighetschef.

–Min första tanke var: Varför hoppa på ett sånt jobb med plåtskjul och silor? Men det visade sig vara ett väldigt spännande bolag med stor utvecklingspotential. Då frågan om att överta VD-rollen kom upp var det viktiga att få möjlighet att fortsätta utveckla bolaget och att verksamheten inte skulle stanna upp då Nicander lämnar bolaget.

Under Joakim Haas ledning kommer inte portföljen att växa speciellt mycket. Däremot kommer den att förfinas både vad gäller det interna och externa beståndet. Det lär bli fler försäljningar av gamla produktionsbyggnader som byggrätter för bostäder och köp av samhällsfastigheter.

Den kommersiella delen av fastighetsrörelsen, samhällsfastigheter och lokaler för handel med livsmedel, kommer att stärkas. Ursprungligen var andelen intäkter från externa hyresgäster noll. Nu är den 50 procent och mycket talar för att den kommer att stiga till 60 procent.
TEXT Jörgen Wiberg

Har ditt bolag gjort någon nyrekrytering som ni är stolta över och som branschen borde få kännedom om? Eller har du kanske själv börjat på ett nytt jobb?

Mejla gärna information till personnytt@fastighetsvarlden.se

Fler på nya jobb

Tillbaka till förstasidan