Stjernplan köper för 1,3 miljarder från Trianon

Trianon har tecknat avtal om försäljning av 45 fastigheter om 65 500 kvm i Skurup, Eslöv, Landskrona, Trelleborg, norra Skåne och Stockholm. Köpeskillingen baseras på ett fastighetsvärde om 1,3 Mdkr netto, vilket är i linje med bokförda värden. Köpare är den privata fastighetsgruppen Stjernplan som genom affären dubblar sitt bestånd.

Annons

Cushman & Wakefield har varit säljarens rådgivare i affären.

– Detta förvärv är strategiskt helt rätt för Stjernplan och det stärker vår närvaro på orter och i kommuner där vi redan är etablerade. På detta sätt skapar vi en än mer effektiv förvaltningsorganisation och kan ytterligare stärka vår långsiktiga lönsamhet, säger David Lundqvist, vd i och medgrundare av Stjernplan.

Fastigheterna i affären utgörs av bostäder och innehåller 874 hyreslägenheter. Hyresvärdet är cirka 84 Mkr och den totala uthyrningsbara arean uppgår till cirka 65.500 kvm. Genom försäljningen koncentrerar Trianon sitt bestånd till de tre kommunerna Malmö, Burlöv och Svedala.

Transaktionen genomförs i två ungefär jämnstora etapper med planerade tillträden under andra och fjärde kvartalet 2023. Transaktionen är delvis villkorad av finansiering. Försäljningen kommer endast att ha marginell påverkan på Trianons förvaltningsresultat.

”Affären stärker alla våra nyckeltal och innebär en renodling av beståndet i linje med vår strategi. Dessutom ger den oss utökade resurser att tillvarata möjligheter på marknaden och ökade möjligheter till fortsatt värdeskapande investeringar i befintligt bestånd, däribland energieffektiviseringar”, säger Olof Andersson, VD i Trianon.

Avtalet innebär att 150 Mkr av köpeskillingen erläggs i form av aktier i Stjernplan AB (publ), vars ägare har för avsikt att notera bolaget. Trianon kommer att i samband med noteringen föreslå en extra bolagsstämma att dela ut aktierna till Trianons aktieägare.

”Det är mycket glädjande att vi trots ett utmanande marknadsläge kan genomföra en större fastighetsaffär. Dessutom är affären ett bevis på att våra fastigheters bokförda värden är i nivå med marknaden”, avslutar Olof Andersson.

”Genom att del av köpeskillingen sker genom nyemission av aktier skapar vi en plattform för att notera Stjernplan som är en del i vår långsiktiga plan. Vi har en grundmurad tro på vår affärsmodell och tycker därför det är extra roligt att fler får möjlighet att investera i Stjernplan”, fortsätter David Lundqvist.

I portföljen ingår även två byggrätter, en i Stockholm och en i Skurup. Byggrätterna omfattar planerad nyproduktion av hyresrätter om totalt ca 130 lägenheter. I Skurup har detaljplanen nyligen vunnit lagakraft medan den i Stockholm är under pågående detaljplanearbete.

”Eftersom vi har en organisation utformad för att hantera projektutveckling, entreprenad och förvaltning skapar byggrätterna ett extra mervärde för oss. Vi kan på detta sätt nå organisk tillväxt där vi nyttjar koncernens samlade kompetens samtidigt som vi bidrar med nya attraktiva bostäder på orter vi långsiktigt vill växa på”, avslutar David Lundqvist.

Förvärvet genomförs i två etapper med tillträden under 2023 och transaktionen är delvis villkorad av finansiering.

Efter förvärvet av bostadsportföljen från Trianon äger och förvaltar Stjernplan ca 1 900 hyreslägenheter fördelat på ca 130 000 kvm uthyrningsbar yta med ett samlat marknadsvärde om ca 2,5 Mdkr. Inom koncernen har vi ca 250 lägenheter under produktion och ytterligare 500 under planering och projektering.

Genom två koncernföretag MT Syd AB samt Husconcept AB driver Stjernplan sin entreprenadverksamhet.

Fler Nyheter från förstasidan

NCC kopierar Skanska – helt ofrivilligt

Investerat nästan 10 miljarder. FV berättar om läget för de olika kontorsprojekten.

Castellums vd: ”Vi känner en spirande optimism”

Positiv nettouthyrning och ett driftsöverskott som ökar med 5,2 procent.

Klarabo och Diös i byte

Fyra fastigheter ingår. Totalt drygt 200 miljoner kronor.

Selins jättefängelse blir ännu större

Ett fåtal av landets anstalter har privat fastighetsägare.

Corem nu långt över hälften i segt och spektakulärt

Investeringar om hela 3 miljarder kronor mitt på Manhattan. Har möjligheter för ett tredje stort projekt. Läs om hyresnivåerna.

Kuylenstierna säljer allt

Valt att gå med på kravet.

Catena avyttrar för 600 mkr

Avyttrar fastighet om nästan 50.000 kvm lokaler.

Här finns Stockholms takbarer

Mat och dryck på stadens hustak har blivit en allt vanligare syn i Stockholm. Fastighetsvärlden har listan på var både gamla och nya takbarer.

Lista: Här är de 12 som ännu ingår i Oscar Properties

Fastighetsvärlden går igenom det återstående beståndet – som investerarna hittills nobbat. Snart är allt borta.

Arnhult: Vi ska sälja mer

Berättar om uthyrningsmarknaden, lånen och transaktionerna.

”Nästan tjänstefel om räntan inte sänks”

Annan expert: ”Styrränta på tre procent vid årsskiftet”

Batljan: ”Vi bör kunna ta pole position”

10-miljardersbolaget visar siffrorna för första gången som noterat bolag.

Vd:n om nästa steg för OP – att bli något helt annat

Vd:n: ”Ja, nu är det inte mycket kvar. Snart kan jag gå på semester”. Nye vd:n ser ny användning för bolaget.

Bilder: ”Fridhemsplan behöver kärlek”

Det nya konceptet består av en mix av mjukt från 60-talets Paris och grovt från New York. Se hur kvarteret kommer att utvecklas.

Tillbaka till förstasidan