Starkt Balder visar siffrorna för 2019

Börsjätten Balder visar nu siffrorna för 2019, och överlag ser siffrorna starka ut:

  • Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 4 023 Mkr (3 304), vilket motsvarar en ökning per aktie med 22 % till 22,35 kr (18,35)
  • Långsiktigt substansvärde uppgick till 345,76 kr per aktie (280,17)
  • Hyresintäkterna uppgick till 7 609 Mkr (6 714)
  • Resultatet efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 8 958 Mkr (9 308) motsvarande 49,77 kr per aktie (51,71)

Balders fastighetsbestånd värderas till 141,4 miljarder kronor. Det kan jämföras med 116,5 miljarder kronor för ett år sedan.

Vd:n, storägare och grundaren Erik Selin kommenterar:

”Ännu ett räkenskapsår läggs till handlingarna och utfallet för 2019 blev en ökning av förvaltningsresultatet med
22 %. För Q4 blev utfallet +20 % och substansvärdet ökade med 23 % under året. Att över tid öka förvaltningsresultatet/intjäningsförmå- gan är det enskilt viktigaste ekonomiska målet för oss. För att över tid lyckas med en god ökningstakt krävs både att vår befintliga fastighetsportfölj utvecklas väl och att vi hit- tar nya investeringar med rimliga avkastningar i relation till den risk vi måste ta.”

Selin kommenterar även förvärvade fastigheter och kommande projektmöjligheter:

”Vi investerar dels genom förvärv av fastigheter dels genom projektinvesteringar. Förvärv av förvaltningsfastigheter uppgick under 2019 till drygt 8 Mdkr. Projekt som vi driver är dels sådana där vi behåller de färdiga husen långsiktigt och dels fastigheter vi säljer där merparten utgör bostads- rätter i Sverige. I balansräkningen ligger de senare kategoriserade som exploateringsfastigheter. Vi har under många år successivt byggt upp vår projektorganisation och vår portfölj av pågående och kommande projekt, det känns mycket bra att ha denna investeringsmöjlighet och jag tror att vi kommer skapa stora värden där över tid.”

Erik Selin konstaterar även i vd-ordet att de fastighetsrelaterade intressebolagen levererade genomgående fina förvaltningsresultat och positiva värdeförändringar, men det finns ett undantag, och då utanför segmentet:

”Årets besvikelse var Collector som efter stora engångsposter gjorde ett nollresultat åtföljt av många ”krisrubriker”. Kris är ett relativt begrepp och spontant tänker jag personligen då på återkommande jätteförluster. Collector har trots allt från börsintroduktionen 2015 och fram tills nu sammantaget gjort ett resultat om 1,7 Mdkr efter skatt”, skriver Erik Selin

Årets förvaltningsresultat uppgick till 4 604 Mkr (3 877). Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare ökade med 22 % och uppgick till 4 023 Mkr (3 304), vilket motsvarar 22,35 kr per aktie (18,35). I förvaltningsresultatet ingår intressebolag med 787 Mkr (658).

Årets resultat efter skatt uppgick till 11 526 Mkr (10 169). Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 8 958 Mkr (9 308), motsvarande 49,77 kr per aktie (51,71). Resultatet före skatt har påverkats av värdeförändringar avseende förvaltningsfastigheter med 9 577 Mkr (8 007), värdeförändringar avseende exploateringsfastigheter med 95 Mkr (-), värdeförändringar avseende räntederivat med -180 Mkr (-34) samt resultat från andelar i intressebolag om 876 Mkr (881).

Fler Nyheter från förstasidan

Miljardköparen Barings om strategin för framtiden

FV summerar även bolagets offensiv sedan vd-rekyteringen.

Raketkonsult värvar två

Den lilla rådgivningsbyrån ligger bakom riktigt många affärer. Nu växer firman med två anställda.

Kilenkrysset hyr ut 4.300 kvm

Först kontrakt med Fabege om 17.000 kvm. Nu har ännu ett hyreskontrakt signerats.

Porträtt

Söker handelns vinnare

Framåt. När andra investerare flydde från handelsfastigheter gick Jan Björks Redito in och storköpte utvalda delar. Nu ger sig bolaget in i flera nya investeringar.

Slättö slår till för 590 mkr på Kvarnholmen

Den totala uthyrningsbara ytan är 11.000 kvm.

Svensk bolag säljer för 500 mkr vid lyxiga Florida Keys

”Vi har blivit en väl ansedd fastighetsaktör i Florida”.

Ska hitta privat ägare vid stor kommunal försäljning

29.000 kvm i attraktivt läge i haussad ort.

Succé för nytt magasin om innovation – läs gratis

Fastighetsvärldens nya magasin om Innovation och fastigheter har fått ett mycket positivt mottagande.

Köper för 727 mkr i Sundbyberg

230 bostäder ingår i projektet. Nära nya tvärbanan.

Miljardsäljer logistikpaket – köparen tar stor vakansrisk

Sex projekt om totalt 130.000 kvm lokaler. FV berättar var fastigheterna finns.

Hyr ut 1.800 kvm i höga Kineum

Endast 15 procent återstår att hyra ut i duons hyllade projekt.

Bygger rekordstor padelhall

Castellums anläggning kommer innehålla hela 20 banor.

Storvinst: Säljer del av Tre Kronor för hela en miljard

25 fastigheter ingår i affären. FV berättar om vinsten.

Slättö och SIBS i första affären på väg till 10 miljarder

Johan Karlsson: ”Nu höjer vi ambitionsnivån ytterligare”. FV berättar var sex av projekten finns.

Tillbaka till förstasidan