Starkt Balder visar siffrorna för 2019

Börsjätten Balder visar nu siffrorna för 2019, och överlag ser siffrorna starka ut:

  • Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 4 023 Mkr (3 304), vilket motsvarar en ökning per aktie med 22 % till 22,35 kr (18,35)
  • Långsiktigt substansvärde uppgick till 345,76 kr per aktie (280,17)
  • Hyresintäkterna uppgick till 7 609 Mkr (6 714)
  • Resultatet efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 8 958 Mkr (9 308) motsvarande 49,77 kr per aktie (51,71)

Balders fastighetsbestånd värderas till 141,4 miljarder kronor. Det kan jämföras med 116,5 miljarder kronor för ett år sedan.

Vd:n, storägare och grundaren Erik Selin kommenterar:

”Ännu ett räkenskapsår läggs till handlingarna och utfallet för 2019 blev en ökning av förvaltningsresultatet med
22 %. För Q4 blev utfallet +20 % och substansvärdet ökade med 23 % under året. Att över tid öka förvaltningsresultatet/intjäningsförmå- gan är det enskilt viktigaste ekonomiska målet för oss. För att över tid lyckas med en god ökningstakt krävs både att vår befintliga fastighetsportfölj utvecklas väl och att vi hit- tar nya investeringar med rimliga avkastningar i relation till den risk vi måste ta.”

Selin kommenterar även förvärvade fastigheter och kommande projektmöjligheter:

”Vi investerar dels genom förvärv av fastigheter dels genom projektinvesteringar. Förvärv av förvaltningsfastigheter uppgick under 2019 till drygt 8 Mdkr. Projekt som vi driver är dels sådana där vi behåller de färdiga husen långsiktigt och dels fastigheter vi säljer där merparten utgör bostads- rätter i Sverige. I balansräkningen ligger de senare kategoriserade som exploateringsfastigheter. Vi har under många år successivt byggt upp vår projektorganisation och vår portfölj av pågående och kommande projekt, det känns mycket bra att ha denna investeringsmöjlighet och jag tror att vi kommer skapa stora värden där över tid.”

Erik Selin konstaterar även i vd-ordet att de fastighetsrelaterade intressebolagen levererade genomgående fina förvaltningsresultat och positiva värdeförändringar, men det finns ett undantag, och då utanför segmentet:

”Årets besvikelse var Collector som efter stora engångsposter gjorde ett nollresultat åtföljt av många ”krisrubriker”. Kris är ett relativt begrepp och spontant tänker jag personligen då på återkommande jätteförluster. Collector har trots allt från börsintroduktionen 2015 och fram tills nu sammantaget gjort ett resultat om 1,7 Mdkr efter skatt”, skriver Erik Selin

Årets förvaltningsresultat uppgick till 4 604 Mkr (3 877). Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare ökade med 22 % och uppgick till 4 023 Mkr (3 304), vilket motsvarar 22,35 kr per aktie (18,35). I förvaltningsresultatet ingår intressebolag med 787 Mkr (658).

Årets resultat efter skatt uppgick till 11 526 Mkr (10 169). Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 8 958 Mkr (9 308), motsvarande 49,77 kr per aktie (51,71). Resultatet före skatt har påverkats av värdeförändringar avseende förvaltningsfastigheter med 9 577 Mkr (8 007), värdeförändringar avseende exploateringsfastigheter med 95 Mkr (-), värdeförändringar avseende räntederivat med -180 Mkr (-34) samt resultat från andelar i intressebolag om 876 Mkr (881).

Fler Nyheter från förstasidan

Stordalen: ”Inget jäkla virus ska knäcka oss”

Kommer att tacka nej till flera erbjudanden framöver.

FV dokument om 24 sidor – 30 år sedan Kraschen

Delar av fastighetssverige har tvärnitat. Coronakrisens effekter på marknaden har både likheter och olikheter med den stora Kraschen för 30 år sedan. Vi återpublicerar här en uppmärksammad artikelserie i tre delar ur magasinet som nu finns att ladda ner som pdf.

”Tusentals handlare kan tvingas stänga igen”

”Substantiella hyreslättnader är en förutsättning för att många handelsföretag ska överleva krisen.”

Brutala investeringen får en ny vinge

870 kvadratmeter lokaler. Se bilder.

Säljer för 1,7 miljarder

Selin-ägda bolaget är köpare. Det här ingår i storaffären.

Areim erbjuder fri hyra

Agerar för drabbade hyresgäster under coronakrisen.

Nya Tango växer med två

Senior analyst och grafisk designer rekryteras när rådgivarna växer.

Affär om 105.000 kvm pausas

”Den klokaste vägen framåt för oss är att pausa affären”.

Porträtt

Allt från flyg till badhus

Det ryms allt från badhus till flygplan inom Tagehus investeringar. Men det är fastigheterna som är i fokus när Johan Ljungberg styr tredje generationens företagsbygge in i framtiden.

Bonnier gör ännu ett köp på ny marknad

23.000 kvm ingår. Fastighetsvärdet uppgår till cirka 710 miljoner kronor.

Ska sälja allmännytta för en miljard – två paket

Det här ingår i första paketet försäljningar.

Almedalsveckan ställs in

Besked från Region Gotland och huvudarrangörerna.

Grönt ljus för Sagax största satsning någonsin

Kan bygga 55.000 kvm vid ett nytt supernav. Se bilder.

Topplista

Största affärerna 2020

FV har här sammanställt de hittills största fastighetstransaktionerna under 2020. Vi berättar även vilka rådgivare som varit inblandade.

Tillbaka till förstasidan