SSM vill nå 1.000 nya bostäder under 2017

83% i vinstökning. SSM, som laddar för både börsnotering och att bygga Stockholms högsta skrapa, redovisar siffrorna. Sammanfattning av helåret 2016:

  • Nettoomsättningen ökade med 85,1% till 649,9 MSEK (351,1).
  • Rörelseresultatet ökade med 83,5% till 187,1 MSEK (101,9) rörelsemarginalen uppgick till 28,8% (29,0).
  • Resultat efter skatt uppgick till 144,7 MSEK (95,6).
  • Resultat per aktie uppgick till 1,68 SEK (1,81).
  • Årets utdelning föreslås till 0 MSEK (18,5). Styrelsen har antagit en ny utdelningspolicy som anger >30 procent av årets resultat from 2017 med första möjliga utdelning i samband med årsstämman 2018.
  • 2 951 byggrätter förvärvades (513).
  • 5 255 (2 337) byggrätter i projektportföljen varav 1 479 (1 287) i produktion.
  • 96% (97) försäljningsgrad av bostäder i produktion.
  • Bolaget har under året förberett sig för en eventuell notering på Nasdaq Stockholm.

Mattias Roos, verkställande direktör, kommenterar året: 

”SSM har utvecklats kraftfullt under 2016 och det finns ett betydande momentum inom bolaget. Vi kan se tillbaka på ett år med 83 procent i vinstökning, en kraftig tillväxt i vår projektportfölj samtidigt som organisationen har förstärkts och anpassats för att motsvara bolagets nya och framtida behov.

Helårets förbättrade rörelseresultat kan till största del förklaras av att fler projekt har drivits i egen regi. Rörelsemarginalen fortsätter att vara på en hög nivå och har under året överträffat bolagets finansiella mål.

Priserna på bostäder i Storstockholmsområdet har fortsatt att öka under året. Den rådande urbaniseringen och det makroekonomiska läget med en låg arbetslöshet i Stockholm, tillsammans med det underskott av bostäder som finns är gynnsamt för vår bransch och innebär en fortsatt stark efterfrågan på bostäder i Storstockholmsområdet.

SSM inleder 2017 med nya finansiella mål och en förnyad långsiktig affärsplan där vi har formulerat vår avsikt att årligen successivt utöka antal byggstarter för att under 2021 uppnå en nivå om 1 800 byggstarter per år. Under 2017 har vi som målsättning att påbörja produktionen av cirka 1 000 bostäder. De nya finansiella målen bekräftar vårt fortsatta fokus på lönsam tillväxt och god avkastning tillsammans med ett långsiktigt värdeskapande.”

Missa inte! Bostadsdagen Öresund: Ny vår för bostäder

Torsdag den 4 juni, Malmö Börshus, Malmö.
Klicka här för mer info!

Missa inte! Uppsalamarknaden 2020 – årets stora mötesplats om marknad, investeringsläge och stadsutveckling i Uppsala med omnejd

25 september 2020, Uppsala.
Klicka här för mer info!

Fler Nyheter från förstasidan

Bilder: Niams nya kontor i värtan – med publik takbar

Totalt omfattar kontorskvarteret 32.000 kvadratmeter.

Nytt flytande utomhusbad vid Gamla stan

Vill kopiera succén som finns i centrala Helsingfors. Se karta.

90.000 lägenheter i utsatta områden

FV har kartlagt fastighetsägarna på platserna där det skjuts, sprängs och förvaltas.

Avyttrar hyresrätter för 267 miljoner i väst

JV säljer till lokalt bolag.

Transaktionschef lämnar rådgivningsbolag

Har arbetat på bolaget i elva år. Rollen blir vakant tills vidare.

Säljer handel för 140 mkr

Hyresvärde på över nio miljoner. Mitt i stan.

Affärsanalys

När guldstaden stöps om

Glänser mer än någonsin förr. Bente Sköld på Savills analyserar affär i norr.

Newsec vässar digitala erbjudandet över hela Norden

Gör stor organisationsförändring och utser ny vd för Newsec Property Asset Management Sweden

Revisorn om Oscar P: Osäker om överlevnad

Oscar Properties har, efter kraftig försening, nu publicerat sin årsredovisning. Ingemar Rindstig och kollegorna på EY skriver en 4 sidor lång revisionsberättelse.

SBB närmar sig 5 mdr i försäljningar – gör ny affär

Batljan: ”Hög efterfrågan på våra kassaflödesfastigheter”.

Här vill Stockholms stad överdäcka

Fyra platser pekas ut.

Utvecklar för 1,85 miljarder kronor i Danderyd

Förstärker Danderyds sjukhus med ny byggnad med helikopterplatta.

Kl 23.00: Oscar presenterar siffrorna för Q1

Läs om hur få bostäder som sålts och om hur kraftigt personalstyrkan bantats. OP berättar även att man snabbt vill sälja en fastighet.

Tillbaka till förstasidan