Så blir ”nya” Farsta Centrum

Tre kontor valdes ut att delta – Cobe vann. Atrium Ljungberg har i samarbete med Stockholms Stad och Sveriges Arkitekter under hösten bjudit in till parallella uppdrag för att ta fram förslag på hur Farsta Centrum kan utvecklas. Tre arkitektkontor valdes ut att delta. En bedömningsgrupp bestående av representanter från Atrium Ljungberg och Stockholms stad har slutligen valt att gå vidare med det danska arkitektkontoret Cobe Arkitekter. Cobe har arbetat tillsammans med SLA Landskapsarkitekter, Tyréns, ICP och Yngve Andrén .

– Den inriktning Cobe med team presenterar är mycket övertygande och flexibel och ger en tydlig struktur. De har tillvaratagit det som var bra i Farstas 60-talsplanering och utvecklat det vidare. Förslaget har dessutom en attraktiv idé för Farsta Centrum med olika identiteter för olika delar av området, kommenterar Mikael Wilhelmsson, affärsutvecklare på Atrium Ljungberg.

Under 2014 har ett planprogramarbete pågått för att utgöra underlag för framtida detaljplaner. Utifrån stadens beslut att bygga 140.000 nya lägenheter till år 2030 har målet för Farsta satts till 8.000 lägenheter. Omvandlingen av Farsta Centrum innebär att en blandning av funktioner och verksamheter. Atrium Ljungberg har identifierat ett långsiktigt behov av att tillskapa ytterligare upp till 20.000 kvm för handel, cirka 10.000 kvm för arbetsplatser och samhällsservice samt 5.000 kvm utbildning och kultur. Till detta kan det finnas utrymme för upp till 1.000-1.500 bostäder.

– Syftet är att omvandla dagens centrum till en stadskärna, med utökad handel, kontor, bostäder och annat som ska finnas i en stad. Sammantaget ska programarbetet möjliggöra att Farsta kan utvecklas till en verklig tyngdpunkt, säger  Karolina Keyzer, stadsarkitekt på stadsbyggnadskontoret Stockholms stad.

Programförslaget för Farsta Centrum ställs ut på samråd under våren 2015. Ambitionen är sedan att identifiera lämpliga projekt som i etapper tar Farsta Centrum till en promenadstad år 2030.

Fastighetsvärlden Idag          2014-12-18

farsta_cobe_artikel

Fler Nyheter från förstasidan

Tappar attraktiv byggrätt för 13.000 kvm kontor

FV berättar vad som ligger bakom.

Storbolag vill banta bort hela 4.500 kvm

Ytterligare en stor hyresgäst vill minska sin kontorsyta.

Nytt avsnitt: Podcasten om bankkrisens påverkan

Fjärde avsnittet ute nu. Om bland annat bankkrisen, kontorshyresmarknaden och Fastpartners omsvängning.

SHF tillskjuts en miljard och Lennart Sten lämnar vd-stolen

Läs om förändringarna. Ny vd utsedd. ”Kommer att uppstå intressanta förvärvsmöjligheter”.

Folksam hyr ut 4.500 kvm kontor

Tecknat ett av årets största hyresavtal.

Stor enkät: Bästa framtidsläget utsett

92 experter har satt betyg på 28 kontorsområden i Stockholmsområdet.

Hyr 2.000 kvm på Birger Jarlsgatan

Samlokaliserar från två kontor.

Dyster profetia från Sven-Olof Johansson

Förvånad över att krisen inte har varit mer uppenbar tidigare.

Hemsö hyr ut 2.000 kvm

Fyller upp nyinköpt fastighet.

Hovrätten och de tidigare Baldertopparna

FV berättar vad som händer efter de smått chockerande domarna i tingsrätten.

Regeringen föreslår lättnader för studentbostäder

Ministern: ”Vill göra det enklare och billigare att bygga”.

Regeringen stoppar Operaplaner

Den tidigare planen på 7 miljarder kronor och expansion mot Kungsträdgården stoppas när regeringen ger nytt uppdrag till Statens fastighetsverk.

Corem säljer två 08-fastigheter för en halv miljard

Fortsätter att avyttra, enligt plan.

Tillbaka till förstasidan