Sofia Ljungdahl, vd för Obos nya bolag Obos Nya Hem – som fokuserar på flerfamiljshus i de tre storstadsområdena.

Obos vill dubbla till 3.000 bostäder årligen

Obos ska dubblera bostadsförsäljningen inom en 5-årsperiod till en årstakt på 3.000 bostäder i Sverige, vilket är mer än någon annan utvecklare säljer idag. Det är den nya målsättningen som det norska bolaget nu offentliggör. Extra fokus finns på Stockholms-, Göteborgs- och Öresundsregionen.

Obos mål:

  • Medlemsägda Obos ska dubblera bostadsförsäljningen inom en 5 årsperiod till en årstakt på 3.000 bostäder, vilket är mer än någon annan utvecklare säljer idag
  • Växlar upp i storstadsregionerna. Idag finns över 1.000 nya bostäder i pågående och planerade projekt bara i Stockholm och nya projekt planeras i Göteborg och Malmö
  • 20 procent av bostäderna erbjuds i framtiden genom helt nya köpmodeller som sänker trösklarna och ökar andelen tillgängliga bostäder för personer som idag stängs ute från bostadsmarknaden
  • Obos bjuder nu in svenska folket till medlemskap som ger förtur till Obos bostäder, på motsvarande sätt som nära 500.000 Obos-medlemmar erbjuds i Norge
Visa faktaruta

I ett stort personporträtt på Obos Nya Hems vd Sofia Ljungdahl som publicerades i magasinet Fastighetsvärlden i somras var Ljungdahl tydlig med målet – och rubriken på personporträttet var Vill bli störst. Nu konkretiserar Obos målsättningen och speciellt när det gäller storstäderna som ingår i den nya satsningen under dotterbolaget Obos Nya Hem.

Förra året sålde Obos-koncernen omkring 1.500 bostäder på den svenska marknaden genom dotterbolagen Obos Sverige och Obos Kärnhem. Nyligen har Obos säkrat nya större markanvisningar i Stockholm, bland annat i Årsta och Norra Djurgårdsstaden. Obos har dagsläget fler än 1.000 bostäder i planerad eller pågående produktion i storstockholmsområdet, i exempelvis Sigtuna, Haninge, Åkersberga och Huddinge. Motsvarande projekt planeras och pågår också i Göteborg och Malmö. I hela Sverige har Obos över 8.000 bostäder i planerad eller pågående produktion.

– Beslutet att dubblera takten i Sverige genom att växla upp i storstäderna är en viktig milstolpe för Obos. De ambitiösa målen är möjliga tack vare vår starka finansiella ställning och vår kommersiellt framgångsrika styrning av verksamheten. Eftersom vi är medlemsägda återinvesteras vinsterna i fler bostäder där vi styr mot vår vision – att bygga framtidens samhälle och uppfylla bostadsdrömmar, säger Daniel Kjørberg Siraj, Obos koncernchef.

Utmaningarna på den svenska bostadsmarknaden med höga trösklar för den som är förstagångsköpare är välkända. Hindren är inte enbart kännbara för yngre förstagångsköpare, utan drabbar människor med vanliga jobb och medellöner i storstadsregionerna.

– Vi bygger för breda målgrupper i olika faser av livet – allt ifrån vissa stora exklusiva lägenheter för köpstarka bostadsköpare till mer prisvärda bostäder i varierande storlek som vanligt folk har råd med. Trösklarna för att ta sig in i ett ägt boende är för höga i Sverige och det vill vi vara med och förändra, säger Sofia Ljungdahl, vd för Obos Nya Hem och ansvarig för Obos storstadssatsning i Sverige.

Obos beräkningar visar att endast ca 5 procent av samtliga bostäder som är till salu i Stockholm är tillgängliga för en ensamstående sjuksköterska som har en medianlön på 37.300 kronor i månaden, utan övriga skulder och med besparingar på 300.000 kronor för kontantinsats.

– Vi är idag i ett läge där människor med vanliga löner och inte sällan samhällsbärande yrken utestängs från bostadsmarknaden i storstäderna, och det är inte hållbart i längden, säger Sofia Ljungdahl.

Motsvarande andel tillgängliga bostäder är i Göteborg 16 procent och Malmö 59 procent. Andelen tillgängliga nyproducerade bostäder är ännu lägre. Endast 2,4 procent av nyproducerade bostäder i Stockholm är tillgängliga för sjuksköterskan enligt samma beräkningar.

– Vi vill ta vårt samhällsansvar och inte bara peka på problem utan bidra till lösningarna. Därför växlar vi nu upp takten på vår nyförsäljning- och produktion i storstäderna och introducerar nya köpmodeller som Obos Deläga för att fler ska kunna komma in i ett ägt boende. Vi möjliggör helt enkelt för fler att ta sig in på bostadsmarknaden, fortsätter Sofia Ljungdahl.

Enligt schablonberäkningar skulle andelen tillgängliga bostäder bland nyproduktion istället öka från 2,4 procent till över 40 procent i Stockholmsregionen, om modeller som Obos Deläga var tillgänglig för alla nyproducerade bostäder.

En viktig skillnad mellan Sverige och Norge är att det ägda boendet är norm i Norge, till skillnad från Sverige där en större andel bor i hyresrätt. Genom värdestegringarna på bostadsmarknaden har de ekonomiska skillnaderna mellan de som äger och hyr sitt boende ökat i Sverige.

– Vi vill bygga bostäder för människor i livets olika faser men idag utestängs många från det ägda boendet. Vi har goda erfarenheter av våra boköpmodeller från Norge där vi sänker trösklarna och målet är att hela 20 procent av bostäderna som vi säljer till medlemmar i Sverige ska ske genom dessa modeller, säger Obos koncernchef Daniel Kjørberg Siraj.

– Vi är ett medlemsägt företag med en stark balansräkning och kan agera långsiktigt på marknaden. Vi jobbar nu i nära dialog både med kommuner och politiken, lokalt och på riksnivå för att hitta nya lösningar framåt som kan gynna fler svenskar, fortsätter Daniel Kjørberg Siraj.

I Sverige har Obos hittills verkat med de två dotterbolagen Obos Sverige och Obos Kärnhem och storstadssatsningen samlas nu i det nya dotterbolaget OBOS Nya Hem. Inom Obos-koncernen i Sverige ryms varumärken som OBOS, Myresjöhus, SmålandsVillan och Obos Kärnhem. Trähusproduktion står idag för en stor andel av Obos totala produktion och byggande i trä kommer fortsatt utgöra en betydande andel av Obos bostadsproduktion.

– Vi har de senaste åren etablerat en stark position på den svenska marknaden och bygger idag bostäder i 168 av Sveriges kommuner. När vi nu ökar takten i de tre största städerna lägger vi den sista pusselbiten för att bli en heltäckande bostadsutvecklare för hela Sverige. Jag ser mycket fram emot att tillsammans med Sofia Ljungdahl och Obos Kärnhems vdMalin Svensson arbeta mot målet om en årlig försäljningstakt på 3.000 bostäder, säger Joakim Henriksson, vd för OBOS Sverige.

Från och med den 30 november kan alla över 18 år som bor och är skrivna i Sverige bli medlemmar i Obos. Utöver förtur till Obos bostäder erbjuds en rad andra förmåner kopplade till bostaden som rabatter för juridisk rådgivning, och försäkringar till köks- och badrumsinredning. Därutöver erbjuds rabatter på upplevelser som kultur och idrott. Medlemskapet kostar 200 kronor per år.

– Det är fantastiskt roligt att öppna upp medlemsprogrammet i Sverige och erbjuda bostäder till en bred målgrupp av svenskar som väljer att bli Obos-medlemmar. I Norge är Obos-medlemskap väldigt uppskattat av allmänheten och vi ser nu fram emot att välkomna svenska medlemmar till Obos-familjen och därmed förverkliga bostadsdrömmar för fler, avslutar Sofia Ljungdahl.

Fler Nyheter från förstasidan

Krog med takservering till stora kontorssatsningen

En lokal återstår att hyra ut.

Lyfter storhotell med ny skybar och stor restaurang

Hotell med 323 rum i Stockholm. Avtal om 24 år när segdraget område ska få fart.

Satsar en miljard i Solna – utökar inför nya hot

44 procent uthyrt i fastigheten. Börsbolag avyttrar.

Pressat SBB gör upp med Kåpan – frigör kapital

Ska även sälja sin 50% stora andel i Svenska Myndighetsbyggnader, med fastigheter för 12 miljarder, under hösten.

Affär mellan Point och Diös kraschar

Avbryter affären med hänvisning till förändrade finansiella villkor.

Batljan: ”Vi är självkritiska”

SBB:s vd i intervju om bolagets kommunikation, om kommande miljardförsäljingar och hur han och kollegorna mår.

Alla elva dömda har överklagat

FV berättar vad som hänt och vad som väntar framöver.

Hotell byter ägare – option om att köpa fastigheten

1800-talsbyggnad med sjöläge.

Tio kända krogar får indraget alkoholtillstånd

Hufvudstaden har nobbat ägarskiften. FV redogör för mejl mellan parterna.

K2A skjuter upp byggstarter

Varslar majoriteten av personalen i bolag. Flyttar fram mål.

Hyr ut 2.500 kvm i historisk miljö

JV tecknar avtal. Advokatfirma flyttar in.

Slakt: Flykt från fastigheter

33 bolag i lista. Nio hade vid klockan 11 backat med mer än 5 procent. Endast ett bolag ligger på plus för de senaste 12 månaderna.

SBB:s drag – säljer för 436 miljoner

26.000 kvm ingår i affären.

Klart: Comeback som vd – vill känna affärstempo

Berättar för FV om återkomsten.

Tillbaka till förstasidan