NREP planerar 200 bostäder och nytt landmärke i Tumba

NREP har tecknat ett avtal med Kopparcronan om förvärv av pågående detaljplan för att utveckla drygt 200 bostäder i Tumba.

Annons
Översikt över planområdet.
Visa faktaruta

Avtalet gäller förvärv av fastigheten Kyrkoherden 1, invid Tuna torg i Tumba, Botkyrka.

Säljare är Kopparcronan AB.

NREP tar därmed över arbetet med detaljplanen som ger utrymme för drygt 200 bostäder.

I projektet läggs stort fokus på att utforma en levande, trygg gatumiljö som ska stärka hemkänslan i området – samt ge yngre personer möjlighet till eget boende.

NREP har även framfört ett förslag att bygga ett av husen högt, cirka 15 våningar (se bild nedan). Byggnaden skulle i så fall fungera som ett landmärke i området.

Detaljplanen har nyligen gått in i en granskningsfas.

– Projektet förutsätter att en ny detaljplan tas fram vilket är ett arbete vi nu håller på med, säger Simon Aspenberg, mark- och exploateringsingenjör på Botkyrka kommun, till FV.

– För tillfället utvecklas projektskissen och utredningar såsom kulturmiljö, geoteknik, trafik etcetra genomförs. Därefter tas ett förslag fram som ska genomgå de demokratiska delarna med samråd enligt detaljplaneprocessens alla delar.

Planområdet gränsar till riksintresseområde för kulturmiljövård runt Tumba bruk och därför ska kulturmiljöutredning göras. Den utredningen kan ha en inverkan på hur de framtida husen kan gestaltas.

”Att pröva bygga ett högre hus till område, innebär att huset kommer bli väl synligt i stadsdelen från flera håll. Det innebär att gestaltningsfrågor är viktiga för projektet”, menar Botkyrka kommun.

Utöver bostäderna prövar NREP även möjligheten att utveckla fastigheter för samhällsservice i området, detta genom sin organisation för samhällsfastigheter, Altura.

NREP menar att man har ambitionen att verka långsiktigt i Botkyrka kommun.

– Det är viktigt att fler tillgängliga och moderna bostäder byggs i Botkyrka, som prioriterar att fler människor ska få möjlighet till ett eget hem. Det är en expansiv kommun där vi är glada över att etablera oss med ett första projekt och ser med tillförsikt fram emot att verka på lång sikt i kommunen, säger Rickard Langerfors, bostadschef på NREP, i en kommentar.

– För oss handlar det inte bara om själva bostäderna, utan också om att se till områdets helhet. Genom att fokusera på att utveckla trygga och levande miljöer omkring byggnaderna kan vi berika vardagen både för de som redan bor i området och de som flyttar in i våra bostäder, fortsätter Langefors.

NREP har de senaste åren växlat upp sin bostadssatsning i Sverige och har flera gånger brutit ny mark för hållbar utveckling i Norden.

Bland annat står man bakom projektet ”UN17 Village”, världens första storskaliga bostadsbyggnad där arkitektur och konstruktion baseras på samtliga av FN:s 17 hållbarhetsmål.

NREP har även utvecklat bostadsprojektet ”Resource Rows”, i Köpenhamn, där stort fokus lagts på att återanvända material i utvecklingen.

Exempelvis består fasaderna av återanvända tegelväggar från Carlsbergs bryggeri och i projektet användes trä från produktionen av Köpenhamns tunnelbanesystem.

En tidig visionsbild och ett förslag på hur den 15-våningar höga byggnaden i Tumba kan komma att gestaltas. Foto: NREP

Fler Nyheter från förstasidan

JM säljer för halv miljard

Säljer i utvecklingsområde i 08-regionen.

Capman köper projekt om 289 bostäder

Genomför stor forward funding-affär. Läs FV:s bedömning av priset.

Ansöker om konkurs för 27 enheter – över 100.000 kvm

Kraftig offensiv de senaste åren.

Slutspurt för finansieringen av Sveafastigheter

Förberedelser för att sälja eller notera.

Klart med hotell i Hagaparken

”Denna hotellanläggning har en enorm potential”.

Ikea öppnar i MoS

Hyr hela 2.500 kvm. FV berättar var den nya butiken hamnar.

Northvolt skrotar fabriksplanerna i Borlänge

Vill sälja marken om 900.000 kvm som köptes av Stora Enso 2022.

SLP köper för 204 mkr

Fastigheten har en total markyta om 72.000 kvm, varav 70 procent får bebyggas.

Heba förvärvar av Slättö för kvarts miljard

Förvärvar i vattennära läge.

Köper 44.000 kvm av Corem

Planerar att riva och bygga nytt på spekulation.

Stjärnkockar tar över hela Birger Jarlspassagen

Lägger beslag på hela 750 kvm för sin satsning.

Miljardköper Bromma Blocks – för halva priset

Kraftig värdenedgång från tidigare affär och från årsskiftet. En av Stockholms största handelsplatser. FV berättar om den skyhöga yielden.

Säljer på Norr Mälarstrand

Avyttrar ytterligare en fastighet på Kungsholmen.

Citybox öppnar första i Sverige – vill expandera

Citybox första hotell i Sverige blir kedjans minsta och ”mörkaste”. Läs om kedjans framtidsplaner.

Tillbaka till förstasidan