NREP planerar 200 bostäder och nytt landmärke i Tumba

NREP har tecknat ett avtal med Kopparcronan om förvärv av pågående detaljplan för att utveckla drygt 200 bostäder i Tumba.

Översikt över planområdet.
Visa faktaruta

Avtalet gäller förvärv av fastigheten Kyrkoherden 1, invid Tuna torg i Tumba, Botkyrka.

Säljare är Kopparcronan AB.

NREP tar därmed över arbetet med detaljplanen som ger utrymme för drygt 200 bostäder.

I projektet läggs stort fokus på att utforma en levande, trygg gatumiljö som ska stärka hemkänslan i området – samt ge yngre personer möjlighet till eget boende.

NREP har även framfört ett förslag att bygga ett av husen högt, cirka 15 våningar (se bild nedan). Byggnaden skulle i så fall fungera som ett landmärke i området.

Detaljplanen har nyligen gått in i en granskningsfas.

– Projektet förutsätter att en ny detaljplan tas fram vilket är ett arbete vi nu håller på med, säger Simon Aspenberg, mark- och exploateringsingenjör på Botkyrka kommun, till FV.

– För tillfället utvecklas projektskissen och utredningar såsom kulturmiljö, geoteknik, trafik etcetra genomförs. Därefter tas ett förslag fram som ska genomgå de demokratiska delarna med samråd enligt detaljplaneprocessens alla delar.

Planområdet gränsar till riksintresseområde för kulturmiljövård runt Tumba bruk och därför ska kulturmiljöutredning göras. Den utredningen kan ha en inverkan på hur de framtida husen kan gestaltas.

”Att pröva bygga ett högre hus till område, innebär att huset kommer bli väl synligt i stadsdelen från flera håll. Det innebär att gestaltningsfrågor är viktiga för projektet”, menar Botkyrka kommun.

Utöver bostäderna prövar NREP även möjligheten att utveckla fastigheter för samhällsservice i området, detta genom sin organisation för samhällsfastigheter, Altura.

NREP menar att man har ambitionen att verka långsiktigt i Botkyrka kommun.

– Det är viktigt att fler tillgängliga och moderna bostäder byggs i Botkyrka, som prioriterar att fler människor ska få möjlighet till ett eget hem. Det är en expansiv kommun där vi är glada över att etablera oss med ett första projekt och ser med tillförsikt fram emot att verka på lång sikt i kommunen, säger Rickard Langerfors, bostadschef på NREP, i en kommentar.

– För oss handlar det inte bara om själva bostäderna, utan också om att se till områdets helhet. Genom att fokusera på att utveckla trygga och levande miljöer omkring byggnaderna kan vi berika vardagen både för de som redan bor i området och de som flyttar in i våra bostäder, fortsätter Langefors.

NREP har de senaste åren växlat upp sin bostadssatsning i Sverige och har flera gånger brutit ny mark för hållbar utveckling i Norden.

Bland annat står man bakom projektet ”UN17 Village”, världens första storskaliga bostadsbyggnad där arkitektur och konstruktion baseras på samtliga av FN:s 17 hållbarhetsmål.

NREP har även utvecklat bostadsprojektet ”Resource Rows”, i Köpenhamn, där stort fokus lagts på att återanvända material i utvecklingen.

Exempelvis består fasaderna av återanvända tegelväggar från Carlsbergs bryggeri och i projektet användes trä från produktionen av Köpenhamns tunnelbanesystem.

En tidig visionsbild och ett förslag på hur den 15-våningar höga byggnaden i Tumba kan komma att gestaltas. Foto: NREP

Fler Nyheter från förstasidan

Grand Hôtel sålt

Priset: ca 3,6 miljarder, motsvarande 125.000 kr/kvm. En av de största styckeaffärerna någonsin.

Genesta miljardköper landmärke från Castellum

Ankarhyresgästen flyttar ut. 66 procent vakant.

Tar plats i Oscars styrelse

Entreprenör tar plats i det omstartade bolagets styrelse.

Esteas snabbväxare köper igen – nått totalt 2,3 miljarder

Fortsätter att bygga bestånd genom ett flertal affärer.

Balder och Skanska satsar vid ny playa i syd

Erik Selin: ”Vi ser stora utvecklingsmöjligheter och vi har fått ett trevligt och professionellt bemötande.”

Catella uppmärksammar märklig finansieringseffekt

Kan både strypa utlåning och innebära räntehöjningar

Skola hyr i tidigare Swedbankhus

Köptes som möjligt bostadsprojekt men fortsätter att locka lokalhyresgäster. Hyr ut inom tullarna i Stockholm.

Anders Lago lämnar HSB – tidigare S-topp kan ersätta

Flera föreningar står bakom en nominering till efterträdare. Valberedningen förestår dock en annan person.

Nyfosa vill busa för miljarder utomlands

Gått ihop med partner. Målet är 7 miljarder inom fem, år. ”Vi har en pipeline med affärer som vi utvärderar”.

JLL rekryterar fyra

Värvar från C&W, Croisette och Savills.

Öppnar flaggskeppsbutik vid Sergels torg

FV berättar om två uthyrningar direkt vid Sergels torg.

Newsec värvar två från Savills

Planerar att fortsätta växa teamet ytterligare under året.

Köper för 300 mkr i Alvik

Nära tunnelbanan. 1,6 miljoner kronor per lägenhet.

SBB i mål med köp för 9 mdr – årets största affär klar

Tagit kontroll över 97 procent. FV berättar om beståndet och att delar kan komma att säljas.

Tillbaka till förstasidan