NREP planerar 200 bostäder och nytt landmärke i Tumba

NREP har tecknat ett avtal med Kopparcronan om förvärv av pågående detaljplan för att utveckla drygt 200 bostäder i Tumba.

Översikt över planområdet.
Visa faktaruta

Avtalet gäller förvärv av fastigheten Kyrkoherden 1, invid Tuna torg i Tumba, Botkyrka.

Säljare är Kopparcronan AB.

NREP tar därmed över arbetet med detaljplanen som ger utrymme för drygt 200 bostäder.

I projektet läggs stort fokus på att utforma en levande, trygg gatumiljö som ska stärka hemkänslan i området – samt ge yngre personer möjlighet till eget boende.

NREP har även framfört ett förslag att bygga ett av husen högt, cirka 15 våningar (se bild nedan). Byggnaden skulle i så fall fungera som ett landmärke i området.

Detaljplanen har nyligen gått in i en granskningsfas.

– Projektet förutsätter att en ny detaljplan tas fram vilket är ett arbete vi nu håller på med, säger Simon Aspenberg, mark- och exploateringsingenjör på Botkyrka kommun, till FV.

– För tillfället utvecklas projektskissen och utredningar såsom kulturmiljö, geoteknik, trafik etcetra genomförs. Därefter tas ett förslag fram som ska genomgå de demokratiska delarna med samråd enligt detaljplaneprocessens alla delar.

Planområdet gränsar till riksintresseområde för kulturmiljövård runt Tumba bruk och därför ska kulturmiljöutredning göras. Den utredningen kan ha en inverkan på hur de framtida husen kan gestaltas.

”Att pröva bygga ett högre hus till område, innebär att huset kommer bli väl synligt i stadsdelen från flera håll. Det innebär att gestaltningsfrågor är viktiga för projektet”, menar Botkyrka kommun.

Utöver bostäderna prövar NREP även möjligheten att utveckla fastigheter för samhällsservice i området, detta genom sin organisation för samhällsfastigheter, Altura.

NREP menar att man har ambitionen att verka långsiktigt i Botkyrka kommun.

– Det är viktigt att fler tillgängliga och moderna bostäder byggs i Botkyrka, som prioriterar att fler människor ska få möjlighet till ett eget hem. Det är en expansiv kommun där vi är glada över att etablera oss med ett första projekt och ser med tillförsikt fram emot att verka på lång sikt i kommunen, säger Rickard Langerfors, bostadschef på NREP, i en kommentar.

– För oss handlar det inte bara om själva bostäderna, utan också om att se till områdets helhet. Genom att fokusera på att utveckla trygga och levande miljöer omkring byggnaderna kan vi berika vardagen både för de som redan bor i området och de som flyttar in i våra bostäder, fortsätter Langefors.

NREP har de senaste åren växlat upp sin bostadssatsning i Sverige och har flera gånger brutit ny mark för hållbar utveckling i Norden.

Bland annat står man bakom projektet ”UN17 Village”, världens första storskaliga bostadsbyggnad där arkitektur och konstruktion baseras på samtliga av FN:s 17 hållbarhetsmål.

NREP har även utvecklat bostadsprojektet ”Resource Rows”, i Köpenhamn, där stort fokus lagts på att återanvända material i utvecklingen.

Exempelvis består fasaderna av återanvända tegelväggar från Carlsbergs bryggeri och i projektet användes trä från produktionen av Köpenhamns tunnelbanesystem.

En tidig visionsbild och ett förslag på hur den 15-våningar höga byggnaden i Tumba kan komma att gestaltas. Foto: NREP

Fler Nyheter från förstasidan

Alecta gör stort köp på Söder

Köpeskillingen en bit över en miljard kronor.

Areim köper vid Bromma Blocks

Affär i ett utvecklingsområde där Svenska Hus är en tung aktör.

Bildextra: Spana in Bianca Ingrossos nya kontor

Se det hypade bolagets nya kontorslokaler.

Wallenstam avslutar veckan med miljardaffär

Säljer bostäder på nivån 70.000–75.000 kronor per kvadratmeter.

Daniel Kindberg frias

”Gud va skönt”. Dömdes till tre års fängelse i tingsrätten.

Selin och Arnhult besegrade norska oljemiljardärer

Köper för 13,5 miljarder och bolaget når därmed 78 miljarder. Läs om beståndet.

Nivika kraftigt övertecknad – börshandel inleds idag

Aktier för över 60 miljoner omsatta under första timmarnas handel.

Porträtt

Tryck i affärerna

Han är boktryckarlärlingen från Karlshamn som nått tre miljarder i fastighetsvärde. Doldisen Stefan Lindström gör ett allt större avtryck i branschen efter uppmärksammade köp.

Skanska bygger upp nytt fastighetsbestånd

Introducerar en ny verksamhetsgren för att behålla fastigheter långsiktigt.

Oscar säljer ännu ett tänkt lyxprojekt

Efter 79&Park, Norra Tornen och Primus så skulle detta resulterat i nästan 200 bostäder. FV avslöjar.

Newsec får ny vd – satsar även på övriga Europa

Läs om nya storsatsningen. Nya vd:n berättar för FV.

KlaraBo drog 45 procent i inledande handel

Kursrusning när KlaraBo började att handlas, efter kraftig överteckning i nyemissionen.

Duo säljer för för hela 3 miljarder

Läs om vilka fastigheter som ingår i transaktionen.

Östling och Orthén nya delägare

Når 3,6 miljarder genom nya förvärv.

Tillbaka till förstasidan