NCC: ”Resultat förbättras i den takt som kan förväntas”

NCC har redovisat siffrorna för tredje kvartalet:

– NCC:s resultat förbättras i den takt som kan förväntas från den nya bas vi fick efter förra årets omfattande genomlysning. Vi ser att åtgärdsprogrammet som sjösattes har avsedd effekt, säger Tomas Carlsson, vd och koncernchef för NCC.

 • Orderingången för koncernen är stabil och orderstocken fortsatt på en hög nivå
 • Kvartalets rörelseresultat om 568 MSEK är 24 procent högre än motsvarande period föregående år, justerat för de omvärderingar om cirka 1 565 MSEK som då påverkade rörelseresultatet negativt

Tredje kvartalet 2019

 • Orderingång 12 769 (12 738) MSEK
 • Nettoomsättning 13 951 (14 269) MSEK
 • Rörelseresultat 568 (-1 108) MSEK
 • Resultat efter finansiella poster 536 (-1 133) MSEK
 • Resultat efter skatt 459 (-955) MSEK
 • Resultat per aktie efter utspädning 4,21 (-8,87) SEK

Januari-september 2019

 • Orderingång 44 340 (44 093) MSEK
 • Nettoomsättning 39 995 (39 513) MSEK
 • Rörelseresultat 626 (-1 020) MSEK
 • Resultat efter finansiella poster 545 (-1 078) MSEK
 • Resultat efter skatt 467 (-910) MSEK
 • Resultat per aktie efter utspädning 4,17 (-8,47) SEK

När det gäller NCC Property Development uppgick nettoomsättningen till 335 (397) MSEK i det tredje kvartalet och till 1 067 (797) MSEK för perioden januari till september.

Rörelseresultatet uppgick till 19 (-325) MSEK i det tredje kvartalet och till 39 (-326) MSEK för perioden januari till september. Resultat från resultatavräknade projekt, markförsäljningar och tidigare försäljningar bidrog till resultatet för perioden januari till september. Resultatet under föregående år var belastat med -363 MSEK för omvärdering av utvecklingsfastigheter i Norge, Danmark och Finland till följd av avvecklingsbeslut.

Uthyrningen uppgick till 86 100 (17 800) kvadratmeter för perioden januari till september varav 26 600 (6 400) kvadratmeter i det tredje kvartalet.

Vid tredje kvartalets utgång var 19 (18) projekt pågående eller färdigställda men ännu inte resultatavräknade. Nedlagda kostnader i samtliga projekt var 5,0 (2,7) Mdr SEK, vilket motsvarar en total färdigställandegrad om 41 (59) procent. Uthyrningsgraden uppgick till 53 (60) procent. Driftnettot för perioden januari till september uppgick till 32 (33) MSEK och till 16 (10) MSEK i det tredje kvartalet.

Fler Nyheter från förstasidan

Kl 23.00: Oscar presenterar siffrorna för Q1

Läs om hur få bostäder som sålts och om hur kraftigt personalstyrkan bantats. OP berättar även att man snabbt vill sälja en fastighet.

Expert på EBM: "Många får guldfeber när det hettar till"

Expert på insiderbrott berättar för FV.

Skanska vill bygga 30.000 kvm centralt

Vill kopiera succén från centrala Malmö.

Niam slår till och köper nästan tusen bostäder

Säljaren minskar överraskande på beståndet.

Atrium Ljungberg köper klassiskt kontor i Sundbyberg

Omfattar drygt 8.000 kvadratmeter uthyrbar yta.

Så stor blir Oscars förlust – preliminära siffror

FV granskar den icke-formella årsredovisningen.

Så ser prislappen ut för Hagastadens nya landmärke

Cirkelformad prestigebyggnad om 24.000 kvm lokaler.

Oscar ändrar datum – igen

Oscar Properties årsredovisning senareläggs ytterligare en gång.

Bruzelius lämnar Rikshem – klar för stort konsultbolag

Efter åtta år på Rikshem går Jacob Bruzelius vidare.

Klövern satsar på nytt kongress- och kulturhus

Frågan om den aktuella satsningen har varit aktuell under många år. 25.000 kvm lokaler utreds.

Fabege flyttar sitt HK

Ger även utrymme för bolagets WAW-koncept.

Storaffär i heta staden

”Redan nu har vi planer för cirka 10.000 bostäder”.

Nu inleds tävlingen för Gasklockan

Hoppas på ett nytt landmärke.

Halverade plötsligt värdet

Nu är hela finansieringen för bolaget åter i gungning.

Tillbaka till förstasidan