NCC: ”Resultat förbättras i den takt som kan förväntas”

NCC har redovisat siffrorna för tredje kvartalet:

– NCC:s resultat förbättras i den takt som kan förväntas från den nya bas vi fick efter förra årets omfattande genomlysning. Vi ser att åtgärdsprogrammet som sjösattes har avsedd effekt, säger Tomas Carlsson, vd och koncernchef för NCC.

 • Orderingången för koncernen är stabil och orderstocken fortsatt på en hög nivå
 • Kvartalets rörelseresultat om 568 MSEK är 24 procent högre än motsvarande period föregående år, justerat för de omvärderingar om cirka 1 565 MSEK som då påverkade rörelseresultatet negativt

Tredje kvartalet 2019

 • Orderingång 12 769 (12 738) MSEK
 • Nettoomsättning 13 951 (14 269) MSEK
 • Rörelseresultat 568 (-1 108) MSEK
 • Resultat efter finansiella poster 536 (-1 133) MSEK
 • Resultat efter skatt 459 (-955) MSEK
 • Resultat per aktie efter utspädning 4,21 (-8,87) SEK

Januari-september 2019

 • Orderingång 44 340 (44 093) MSEK
 • Nettoomsättning 39 995 (39 513) MSEK
 • Rörelseresultat 626 (-1 020) MSEK
 • Resultat efter finansiella poster 545 (-1 078) MSEK
 • Resultat efter skatt 467 (-910) MSEK
 • Resultat per aktie efter utspädning 4,17 (-8,47) SEK

När det gäller NCC Property Development uppgick nettoomsättningen till 335 (397) MSEK i det tredje kvartalet och till 1 067 (797) MSEK för perioden januari till september.

Rörelseresultatet uppgick till 19 (-325) MSEK i det tredje kvartalet och till 39 (-326) MSEK för perioden januari till september. Resultat från resultatavräknade projekt, markförsäljningar och tidigare försäljningar bidrog till resultatet för perioden januari till september. Resultatet under föregående år var belastat med -363 MSEK för omvärdering av utvecklingsfastigheter i Norge, Danmark och Finland till följd av avvecklingsbeslut.

Uthyrningen uppgick till 86 100 (17 800) kvadratmeter för perioden januari till september varav 26 600 (6 400) kvadratmeter i det tredje kvartalet.

Vid tredje kvartalets utgång var 19 (18) projekt pågående eller färdigställda men ännu inte resultatavräknade. Nedlagda kostnader i samtliga projekt var 5,0 (2,7) Mdr SEK, vilket motsvarar en total färdigställandegrad om 41 (59) procent. Uthyrningsgraden uppgick till 53 (60) procent. Driftnettot för perioden januari till september uppgick till 32 (33) MSEK och till 16 (10) MSEK i det tredje kvartalet.

Fler Nyheter från förstasidan

SBB i nytt betydande förvärv – betalar med egna aktier

Betalar en halv miljard för bolaget som specialiserat sig på utveckling av samhällsfastigheter.

Här är Skanskas nästa spektakulära 08-projekt

20.000 kvm kontor. 11 våningsplan. Se visionsbilder!

Stänger sin ”lila” satsning på flaggskeppsenhet i CBD

Fastighetsägaren öppnar för butik. Ett stenkast från Stureplan.

Hyr ut i bottenplan på kungligt projekt

Ska öppna upp slutet kvarter.

Fabege öser på i Flemingsberg – köper 35.000 kvm

Byggrätt som kompletterar tidigare förvärv.

Succéköpet – snabbt hyrt ut 5.400 kvm inom tullarna

Köpte fastighet i kanonläge – som ändå länge haft vakanser.

Köper projekt som omvandlats till hyresrätter

Köparen, som tidigare gjort flera förvärv i innerstaden, berättar för FV.

Så mycket återstår att hyra ut i rekordhöga skrapan

Sveriges och Nordens högsta kontorshus om 36 våningar. FV går igenom Skanskas uthyrningar.

Hon lämnar Stenvalvet – får ny roll på Rikshem

Tar plats i ledningsgruppen.

SBB:s iskalla projekt – kan bygga i norr

Idrottsklubb driver projekt mot kommunen.

Hon blir ny Sverigechef hos Newsec

”Vi vill vara den mest attraktiva arbetsgivaren och ha marknadens nöjdaste kunder”.

Överraskande: Säljer 13 fastigheter för 2,1 miljarder

”Stabil lönsamhet och klok tillväxt”. Motiverar affären för FV. Läs om vilka fastigheter som ingår i affären.

Måndagen blev rysardag för fastigheter på börsen

Flera stora fastighetsbolag drogs med i den kraftigt negativa kursutveckling som Stockholmsbörsen hade under måndagen.

Klubbat: De får bygga i "naturbana" centrumet

Ska utveckla lokaler och bostäder i hett område.

Tillbaka till förstasidan