Lundbergs substans stiger

Annons

I förra veckan levererade Lundbergs sin delårsrapport. Där redovisade bolaget ett substansvärde efter uppskjuten skatt om 19,0 mdr kronor (306 kronor per aktie) den 30 september 2004 att jämföra med 290 kronor per aktie vid senaste årsskifte. Därefter har bolaget dock fått en ännu bättre skjuts på substansen och den 19 november 2004 var motsvarande värde 20,4 mdr kronor, vilket motsvarar 329 kronor per aktie. Nettoomsättningen uppgick till 2 603 miljoner kronor (2 095). Resultatet efter skatt ökade till 1 648 miljoner (759), vilket motsvarar en vinst per aktie på 26:57 kronor (12:23). Resultatet i Lundbergs egen fastighetsrörelse uppgick till 311 miljoner (326). Hyresintäkterna ökade visserligen till 635 miljoner (624) men fastighetskostnaderna ökade samtidigt till 314 miljoner (293). Ökningen härrör framförallt från ökade underhållskostnader och kostnader för hyresgästanpassning. Under tredje kvartalet uppgick vakansgraden i genomsnitt till 2,7 procent (2,8), varav bostäder svarade för 0,5 procent (0,7) och kommersiella lokaler för 4,7 procent (4,7). I november var vakansgraden 2,9 procent, där vakansen var 1 procent i bostäder och 4,8 procent för kommersiella lokaler.

Fler Nyheter från förstasidan

”Det är en enorm hyresförlust och stor skada”

Drabbad fastighetsägare berättar för Fastighetsvärlden om vad som händer nu, efter raset utanför Stenungsund.

Logistea dubblar till 13 miljarder

Framstående fastighetsinvesterare storägare i båda. Zuckerman till FV: ”Matchar varandra oerhört väl”.

Bildextra: Höghus tar plats i ny stadsdel

Utökar med 189 lägenheter. Byggnaderna blir 19, 16 och 7 våningar höga.

Västerås köper stationshuset av Jernhusen

Västeråsbolaget VCAB köper Jernhusens 51 procent.

SPG, Oslo

Köper FutureBuilt-projekt

Cirkulärbostadsprojekt som innefattar 240 bostäder.

Ny skola i Stockholm blir inte av

Behovet av skolplatser sjunker kraftigt – då läggs planen på grundskola och idrottshall ner.

Hyr ut 3.600 kvm

Det noterade bolaget tappar även två hyresgäster.

Bygger nytt i Solna

Smått historiskt besked.

Får toppjobb av regeringen

Ska leda Sverige till spets.

Logistik-vakanser dubblats – stabilare framöver

Se utvecklingen i 14 heta delmarknader i Stockholms- och Göteborgsområdet.

Bryter avtal om polishus i norrort

Andra tappade projektet under 2024.

Liljewall, Malmö, EON.

Bilder: Så blir Malmös nya landmärke

70 meter hög vattentank i Norra hamnen. Liljewall vann arkitekttävling.

Nrep miljardköper från Skanska

Drygt 20.000 kvm ingår i transaktionen.

Tillbaka till förstasidan