Låg vakans och lägre värde för Hufvudstaden

Den orealiserade värdeförändringen i Hufvudstadens beståndet var -209 mnkr (2.579). Sett till det fjärde kvartalet gick direktavkastningskravet upp 0,20 procent. Externa firmor gav en högre värdering än bolagets egna. Hufvudstaden redovisar även en imponerande låg vakansgrad, 4,0 procent när projekt är exkluderade.

Hufvudstadens nyckeltal för 2022:

  • Nettoomsättningen från fastighetsförvaltningen var 1 855 mnkr (1 783), en ökning om 4 procent. Inklusive koncerninterna hyresintäkter om 200 mnkr (153), främst hänförligt till NK Retail, var ökningen 6 procent.
  • Fastighetsförvaltningens bruttoresultat ökade med 1 procent och uppgick till 1 235 mnkr (1 221). Inklusive koncerninterna hyresintäkter om 200 mnkr (153) ökade fastighetsförvaltningens bruttoresultat med 4 procent.
  • Årets resultat efter skatt uppgick till 722 mnkr (2 955), motsvarande 3,57 kronor per aktie (14,61). Minskningen förklaras främst av lägre orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet.
  • Styrelsen föreslår en höjning av utdelningen till 2,70 kronor per aktie (2,60).
  • Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 49,5 mdkr (48,8), vilket ger ett långsiktigt substansvärde (EPRA NRV) om 201 kronor per aktie (199). Årets orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet var -209 mnkr (2 579).
  • Soliditeten uppgick till 61 procent (61), nettobelåningsgraden till 19 procent (18) och räntetäckningsgraden var 7,7 gånger (9,3).
  • Hyresvakansgraden vid årets slut var 7,0 procent (7,3), där det stora projektet Johanna i Göteborg drar upp vakansen. Exklusive pågående utvecklingsprojekt uppgick hyresvakansen till till riktigt låga 4,0 procent (5,9).

Angående värderingen skriver Hufvudstaden:

”För att kvalitetssäkra värderingen har externa värde-ringar inhämtats från tre oberoende värderingsföretag, Cushman & Wakefield, Forum Fastighetseko- nomi och Newsec Advice. De externa värderingarna per 2022-12-31 omfattar nio fastigheter och motsvarar 43 procent av det internt bedömda marknadsvärdet.

De fastigheter som har värderats externt är Grönlandet Södra 11, Hästen 19 och 20 (NK Stockholm), Kungliga Trädgården 5, Kåkenhusen 40, Orgelpipan 7, Pump- stocken 10 (del av) och Skären 9 i Stockholm samt Inom Vallgraven 3:2 och Nordstaden 8:24 (del av) i Göteborg.

De externa värderingsföretagen har angivit ett marknadsvärde som uppgår till 21,9 mdkr. Hufvudstadens interna värdering av samma fastigheter uppgår till 21,3 mdkr. De interna värderingarna överensstämmer således väl med de externa värderingarna.”

Fler Nyheter från förstasidan

Värvar tidigare topp

FV berättar om den nya utmaningen.

Oscar: ”Det finns mycket jag vill göra”

Oscar Engelbert om framtiden efter att han lämnar vd-stolen. FV berättar om ett ”hemligt” kontorsprojekt i Los Angeles.

Köper invid Älvsjö centrum

Anrikt konditori bland hyresgästerna.

Dan Olofsson och Percy Nilsson frias i hovrätten

Ingen insiderhandel skedde i samband med försäljningen av Victoria Park.

Huvudspåret: Klyva SBB i tre delar

Många spekulationer kring SBB:s framtid. FV pekar ut möjliga svenska köpare. Kan vara tydlig parallell till storaffär 2008.

Norska miljardären som är näst störst i Fabege

En av de rikaste i Europa. Har gjort inbrytningar i Sverige tidigare.

Värdet på Turning Torso ner

Läs om värdeutvecklingen för Sveriges näst högsta byggnad.

Balders plan på 230.000 kvm

Vill skapa framtidens logistiklösningar.

Engelbert avgår som vd

Överens med styrelsen. Behöver ny inriktning. Stannar kvar i styrelsen.

Uppgift: Här öppnar Apple nummer fyra i Sverige

Efter fiaskot vid Kungsträdgården kan det bli en andra butik i 08-området.

CBRE IM utvecklar logistik om 46.000 kvm

Förvärvar mark utanför Helsingborg och bygger logistik på spekulation.

Coor hyr 4.500 kvm av Fabege vid Haga Norra

Fabeges projekt uthyrt till två tredjedelar.

Kontor i ett klot

CA Fastigheter projekterar för hotell och kontor i två gamla gasklockor.

Perfekt storm stoppar bostadsbyggen

Tvärnit på alla sätt. Men det finns sätt att få igång bostadsmarknaden. En expert på Tango ser fler möjlig­heter, men ...
Tillbaka till förstasidan