Kungsleden vill bygga nytt på Kungsholmen

Kungsleden vill bygga hotell, skola, handel och kontor vid sina befintliga kontorsfastigheter Gladan 5, Gladan 6, och Gladan 7 vid Stadshagen på Kungsholmen, Stockholm. Bolaget föreslås få markanvisningar som innebär planändring av fastigheterna och eventuell tillkommande byggrätt.

Kungsleden förvärvade 2017 fastigheterna Gladan 5, Gladan 6 och Gladan 7 på västra Kungsholmen – mittemot sitt eget huvudkontor. Säljare var Tobin, som sålde fastigheterna för 485 miljoner kronor..

Bolaget har nu ansökt om och föreslås få markanvisningar som innebär planändring av och eventuell tillkommande byggrätt inom de tre fastigheterna. Det framgår i handlingar i Exploateringsnämnden vid Stockholms stad. Beslut i frågan tas vid sammanträdet den 29 april.

Fastigheterna är upplåtna med tomträtt till tre olika dotterbolag inom koncernen. För fastigheterna gäller idag en detaljplan som anger industriändamål men byggnaderna används främst till kontor och skola. Kontorens uthyrningsbara area uppgår till cirka 11.200 kvm.

Nu påbörjas arbetet med nya detaljplaner som beräknas tar cirka 18 månader att ta fram.

Eventuellt tillkommande byggrätt avses upplåtas med tomträtt.

Avgäldsnivåerna för tillkommande byggrätt inom nuvarande byggrätt är kontor om 19.000 kr/kvm BTA, centrumändamål i bottenvåningen 11 000 kr/kvm BTA samt skola enligt kommunfullmäktiges beslut.

Kungsleden vill i nuläget inte kommentera planerna utan vill återkomma med detaljer längre fram.

Läs om fler projekt, transaktion och uthyrningar i FV Affärskarta!

Fler Nyheter från förstasidan

Expansivt kafé öppnar två nya i centrala Stockholm

”Så starkt som varumärket är nu så kan vi lyfta gator och områden.”

Slår till på samma plats och köper för knappt 900 miljoner

Köper av kommun norr om Stockholm. Läs om fastigheterna.

Vakanstalet upp till 8,3 procent

Ytterligare ett bolag redovisar ökade vakanstal.

Fortinova växer rejält – förvärvar portfölj för 506 mkr

Det nya börsbolaget ligger bakom ytterligare en stor transaktion.

442.000 kronor insamlat i Spring för Livet

Ett bolag hade hela 105 deltagare i välgörenhetsloppet.

Revolution: Nytt Ikea öppnar med en helt ny layout

Läs om de stora förändringarna när det 42.000 kvm stora varuhuset öppnar. Se även bilder.

Intea hyr ut 6.000 kvm

Tecknat 15-årigt hyresavtal.

En av Norges rikaste säljer till utmanare

Nybyggd fastighet längs med E4:an.

”Sommaren blir fantastisk”

Pandox Nordenchef om tiderna som väntar.

Storaffär klar: Köper bostäder för 2,5 miljarder

Stångåstaden gör ytterligare en  större affär och säljer över 1.000 lägenheter.

Kontrar genom att höja budet på Tre Kronor

Bolaget har nu dessutom lagt beslag på drygt 10 procent av aktierna.

Han blir boss för Göteborg

Fortsätter att tillsätta nya chefer för den stora satsningen.

Krogkungen om vägen framåt – avslöjade generationsskifte

Svenska Brasseriers grundare med oväntat avslöjande under FV:s seminarium.

Tenzing Industrihus och börsbolag bildar JV

Ligger norr om Ikea. Äger sedan tidigare fyra fastigheter.

Tillbaka till förstasidan