Illustration: OKK

Klart: Så blir Sernekes nya byggnad nära Avenyn

Gestaltningsförslag för Sernekes projekt Cirkus Lorensberg nära Avenyn är nu utsett. Förslaget från arkitektteamet OKK+/Sandellsandberg Arkitekter/GAJD Arkitekter kommer att vara utgångspunkt för det fortsatta detaljplanearbetet. Idag finns ett halvdåligt parkeringsgarage i det intressanta läget.

Serneke vann 2016 markanvisningstävlingen för projektet Cirkus Lorensberg. Detaljplanearbetet påbörjades i september 2020 och beräknas preliminärt vara klar under 2024.

I mars 2021 efter avslutad prekvalificeringsprocess fick fyra arkitektteam i uppdrag att ta fram var sitt förslag för utformningen av cirka 250 nya bostäder, verksamheter och parkeringsgarage på Cirkustomten – ett av Göteborgs mest centrala lägen. De fyra arkitektteamen speglade olika förhållningssätt till arkitektur och har tillsammans med bedömningsgruppen jobbat fram sina förslag som slutredovisades i december 2021.

Bedömningsgruppen bestående av representanter från Serneke, Göteborgs Stad och Sveriges Arkitekter utsåg arkitektteamet OKK+/Sandellsandberg Arkitekter/GAJD Arkitekters förslag ”Cirkusplatsen” som det bäst lämpade. Bedömningsgruppens rekommendation lyder:

”Genom sitt starka unika konceptuella grepp, väl grundat i platsens själ, sin arkitektur, sina bostadskvaliteter samt en robusthet för ett genomförande rekommenderar bedömningsgruppen team OKK+/Sandellsandberg/GAJDS förslag Cirkusplatsen till vidare bearbetning och utgångspunkt för vidare planprocess i samarbete med Göteborgs Stad”

– Cirkuskvarteret har två ansikten, utåt ett mer formellt som speglar stenstadens karaktär, inåt ett friare som släpper in solljuset och förlänger Lorensbergsparken. Här finns plats för gammalt och nytt, mjukt och hårt, vardag, lek och fest, säger Karolina Keyzer, arkitekt OKK+

Cirkustomten med sitt centrala läge i Lorensbergsparken, mellan Kungsportsavenyn och Södra vägen, har flera gånger benämnts som en av Sveriges mest attraktiva tomter med stort kulturhistoriskt värde.

– Vi har gjort en kvalificerad designprocess kring en synlig och viktig tomt i staden. Fyra bra förslag med olika lösningar på förhållandet till parken och till stenstaden bedömdes. Utvalt förslag bedömdes ha löst detta på bästa sätt avseende på stråk, offentliga rum och hopläkning av denna viktiga plats, säger Björn Siesjö, stadsarkitekt Göteborgs Stad

Nu när platsen återigen ska bli ett livfullt kvarter som binder ihop evenemangsstråket med resten av staden har fokus legat på att skapa hållbara bostäder i blandade upplåtelseformer med verksamhetslokaler i bottenplan. Målet är att stärka området och skapa trygga promenadstråk kring kvarteret.

– Det är en fantastisk känsla att få vara med och förädla en så unik tomt som Cirkustomten! Från att ha varit outnyttjad mark med ett ansatt parkeringsgarage, till att nu bli fina bostäder med levande bottenvåningar och inbjudande miljöer. Serneke är mycket glada över att nu kunna ta ytterligare ett steg mot byggstart och senare invigning av ett projekt som kommer tillföra trygghet och rörelse till detta hörn av Lorensbergsparken, säger Ola Serneke, VD Serneke Invest AB

Fler Nyheter från förstasidan

Köper för 94.000 kr/kvm i tulllnära läge

Färdigutvecklad kontorsfastighet får en ny ägare.

Intea in i spelet om 27.000 kvm centralt

Förvärvar 57 procent av aktierna.

Max vill öppna ytterligare 50 i Sverige

Vill även ha ytterligare tre i centrala Stockholm. Vd:n berättar var kedjan söker nya etableringar.

Rekyl på börsen

En handfull fastighetsbolag upp med mer än 4 procent.

Klarabo i mål med rekordköpet i norr

Morfiadakis: ”Finansieras delvis med banklån till väldigt förmånliga villkor”. Nära målet för 2025.

AMF utvecklar Ringen

Arbetet med upprustningen inleds i början av 2023.

Bilder: Från förslummat till hetast i Sverige

Nordstan firar 50 år – och två av de ursprungliga ägarna är kvar. Nu väntar expansion.

Flera storbolag kraftigt nedåt – SBB nästan under 10 kronor

En nästan blodröd torsdag för herrarna Batljan, Selin och Arnhult.

Så kan rekordaffären inom tullarna tas i mål

FV berättar om den nya strategin för vad som kan bli en av de största affärerna i området någonsin. Läs om fastigheterna som ingår.

Rejlers hyr av Bonnier

Fyller upp efter den stora utflytten.

Kjell A. Nordström: ”Ett omfattande paradigmskifte”

”Vi har sannolikt den största industriella revolutionen i mänsklighetens historia framför oss”.

Utspel: Sänk elmomsen och frys energiskatten

Fastighetsägarna och Sveriges Allmännytta lanserar sex förslag.

Bildextra: Spahotell och pirbyggnad

Projektet Roslagens Hamn omfattar 21.500 kvm ljus BTA

Intar ny mötesplats på Kungsholmen

Ägaren: ”Fastigheten ska vara mer än bara ett vanligt kontor”. Se bilder på den nya satsningen.

Tillbaka till förstasidan