K2A skjuter upp byggstarter

K2A pausar produktionen i dotterbolaget K2A Trähus och senarelägger ett flertal byggstarter som var planerade till 2022 och 2023. Som en konsekvens av detta varslas majoriteten av de anställda i K2A Trähus om uppsägning.

K2A senarelägger även sitt operationella tillväxtmål om 10.000 bostäder under förvaltning och har inte längre målet att detta ska nås under 2025.

Bolaget bekräftar samtidigt sina existerande finansiella tillväxtmål.

Rysslands invasion av Ukraina har bidragit till ett osäkert och svårbedömt marknadsläge, med prishöjningar i kombination med osäkerheter kring tillgång av vissa byggmaterial. K2A ser en betydande risk för att denna situation kommer att kvarstå under en längre period och gör därför bedömningen att ett flertal byggstarter behöver senareläggas. Det innebär att majoriteten av projekt där byggstart planerats under 2022 och 2023 skjuts på framtiden.

Bolaget hade per 31 mars 2022 totalt 15 projekt med sammanlagt 1 829 bostäder under uppförande, varav 481 bostäder bedöms färdigställas under 2022 och 1 348 bostäder under 2023. Tidsplanerna för dessa projekt ligger fast. Det gör även tidsplanerna för kommande terminsaffärer, kommande projekt i Stockholm och fastigheten Västerås Ångpannan, där ett polishus och häkte ska uppföras med förväntad byggstart under 2023.

Som en konsekvens av de uppskjutna byggstarterna har K2A beslutat att genomföra ett varsel av medarbetare i dotterbolaget K2A Trähus. Varslet berör majoriteten av de medarbetare som arbetar i företagets produktionsanläggningar i Gävle och Valdemarsvik. Ingen produktion kommer att bedrivas i dessa anläggningar från slutet av 2022 och uppskattningsvis tolv månader framåt.

– Det är väldigt tråkigt att behöva besluta om det här varslet. Tyvärr är det en oundviklig konsekvens av att de projekt som var planerade att startas i fabrikerna skjuts på framtiden, säger Johan Knaust, vd på K2A.

I och med att K2A skjuter på byggstarter kommer det operationella tillväxtmålet om 10.000 bostäder under förvaltning 2025 att flyttas fram i tid. K2A bekräftar dock samtidigt sina finansiella tillväxtmål, vilket innebär en förväntad årlig, genomsnittlig tillväxt av driftsöverskottet och EPRA NRV per stamaktie med 25 respektive 20 procent under perioden 2019 till och med 2025.

– Tillväxten för 2022 och 2023 är tryggad genom de projekt vi har i produktion, vilka påverkas i begränsad utsträckning av prishöjningar, antingen tack vare fasta priser eller en hög färdigställandegrad. Vi kan förvänta oss en lägre tillväxt under 2024 och 2025 i och med att vi nu skjuter några byggstarter på framtiden, men min bedömning är fortfarande att de finansiella tillväxtmålen kommer att nås, säger Johan Knaust, vd på K2A.

K2A hade per 31 mars 2022 likvida medel om 572 Mkr samt outnyttjade kreditfaciliteter om 1 479 Mkr. Det innebär att K2A förfogar över erforderlig likviditet för att finansiera färdigställandet av pågående projekt i produktion.

Fler Nyheter från förstasidan

Almedalen

Höjdpunkter Almedalen 2022

FV listar ett 90-tal höjdpunkter för fastighets- och byggbranschen.

Lista: Så många från bolagen åker till Almedalsveckan

I många fall något färre deltagare. Ett stort bolag nobbar helt.

SBB rusade – steg med 18%

Uppåt på börsen under fredagen.

Randviken säljer för 490 mkr

23.000 kvm och hyresintäkter på 26,4 mkr/år.

SBB ökar säljtakten – avyttrar för hela 860 mkr

Avyttrar fyra fastigheter till två aktörer,

Hon blir ny vd för 67-miljarderbolag

Välkänd person blir vd för bolag med 28.000 bostäder.

Vill stoppa kriminella i fastighetsbanschen

Affärer ska kunna stoppas. Morgan Johansson: ”Den svenska fastighets­marknaden kan enkelt utnyttjas av den organiserade brottsligheten”.

Realplay

Online på väg att möta offline

Den vanliga butikshandeln upplever något av ett uppsving just nu. E-handeln kommer dock mer än dubblas fram till 2030 tror experter. Men ska det ske genom hemleveranser, ombud, boxar eller olika hybridformer?

Hoppar av skolköp från Sisab

”Försvårar för planeringen av finansieringen”.

Nye Åhlénsägaren: ”Dags att tänka över hyresnivåerna”

Åhléns nya storägare Ayad Al Saffar i FV-intervju om expansionsplaner, vägen till framgång, hyresnivåer och om sen på att äga fastigheter.

Wonna I de Jong förvärvar stort på Östermalm

Miljardaffär med stor fastighet.

Miljardköper igen efter nya hotläget – Balderbolag säljer

Har ägt sedan 2014. Fastighetsvärdet upp 167 procent på åtta år.

Klassiska Gondolen byter ägare

Renoveras och öppnar på nytt nästa år. Lallerstedt lämnar. Klart med ny aktör.

Beskedet: Grönan byggs ut

Ökar nöjesparkens yta med 20 procent.

Tillbaka till förstasidan