Peter Bohman, Akademiska Hus, Mia Knutson, SLU och Erik Pelling (S) presenterar det nya avtalet.

Här presenteras ny jättesatsning i Uppsala

Kommunstyrelsen i Uppsala har sagt ja till att köpa mark av Sveriges Lantbruksuniversitet och Akademiska hus. Nu har ett intentionsavtal mellan parterna presenterats.

Fastighetsvärlden var på plats i Uppsala när den stora fastighetsaffären presenterades.

Det handlar om marköverlåtelser i stadsdelarna Ultuna och Nåntuna, som är en del i det så kallade Uppsalapaketet, ett avtal med staten som bland annat innebär ny 4-spårig järnväg till Stockholm och 33.000 nya bostäder.

I det här avtalet ingår 5.000 nya bostäder, 300.000 kvm lokaler och en utveckling av campus vid SLU. Tidigare har kommunen aviserat att man vill bygga 7.000 nya bostäder inom Ultuna-området.

Köpeskillingen är 167 miljoner kronor och det kommer finnas möjlighet att återarrendera marken innan den får ändrad användning.

– Vi har förhandlat i två år och är väldigt nöjda. Uppsalapaketet, med den utveckling det innebär, är ett sätt att hjälpa Akademiska Hus och SLU i sina ambitioner att öka antalet studenter och verksamheter vid Ultuna, säger Erik Pelling, sa kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling (S) när han presenterade överenskommelsen tillsammans med representanter från de två andra parterna.

Statens förhandlare har under processen varit behjälpliga på flera sätt.

– Det var inte vårt initiativ att sälja mark. Men när Uppsala växer vill vi hjälpa till så gott vi kan. Vi är nöjda med avtalet. Det som är borttaget ur försäljningen är sådant som är unikt för forskningen, säger Maria Knutson, rektor på SLU.

Uppsala kommun kommer att köpa mark som idag ägs av staten och förvaltas av SLU. I huvudsak omfattar köpet mark nordväst om SLU:s campus och ett område söder om Nåntuna öster om Fyrisån.

Överenskommelsen innefattar även att Akademiska Hus och SLU till stor del byter mark med varandra. Kortfattat innebär det att SLU förvärvar fältet i södra Ultuna av Akademiska Hus samtidigt som Akademiska Hus förvärvar mark omedelbart väster om centrala Ultuna samt ett mindre markområde i nordöstra Ultuna.

– Vi är väldigt glada över att teckna en avsiktsförklaring som ska främja såväl Campus Ultunas som Uppsalas framtid. Genom markbytet kommer vi tillsammans med lärosätet att kunna skapa ett än mer sammanhållet campus, där SLU kan utvecklas samtidigt som vi säkrar att området vid Green Innovation Park kan få ett ökat inslag av samverkansmiljöer och näringslivsetableringar, säger Peter Bohman, marknadsområdesdirektör på Akademiska Hus.

Den 21 april arrangerar Fastighetsvärlden sitt årliga, stora seminarium om Uppsala, Uppsalamarknaden 2020. Läs mer om programmet här.

Flygbild över SLU:s campus i Uppsala. Foto: Mark Harris/SLU

Fler Nyheter från förstasidan

Storbolag vill banta bort hela 4.500 kvm

Ytterligare en stor hyresgäst vill minska sin kontorsyta.

SHF tillskjuts en miljard och Lennart Sten lämnar vd-stolen

Läs om förändringarna. Ny vd utsedd. ”Kommer att uppstå intressanta förvärvsmöjligheter”.

Folksam hyr ut 4.500 kvm kontor

Tecknat ett av årets största hyresavtal.

Stor enkät: Bästa framtidsläget utsett

92 experter har satt betyg på 28 kontorsområden i Stockholmsområdet.

Hyr 2.000 kvm på Birger Jarlsgatan

Samlokaliserar från två kontor.

Dyster profetia från Sven-Olof Johansson

Förvånad över att krisen inte har varit mer uppenbar tidigare.

Hemsö hyr ut 2.000 kvm

Fyller upp nyinköpt fastighet.

Hovrätten och de tidigare Baldertopparna

FV berättar vad som händer efter de smått chockerande domarna i tingsrätten.

Regeringen föreslår lättnader för studentbostäder

Ministern: ”Vill göra det enklare och billigare att bygga”.

Regeringen stoppar Operaplaner

Den tidigare planen på 7 miljarder kronor och expansion mot Kungsträdgården stoppas när regeringen ger nytt uppdrag till Statens fastighetsverk.

Corem säljer två 08-fastigheter för en halv miljard

Fortsätter att avyttra, enligt plan.

AL blir hälftenägare i coworkingbolag

Förvärvar bolag som varit lönsamt sedan dag ett. Planerar för expansion.

Anitra Steen avgår från Akademiska Hus

Lämnar fastighetsjätten efter sju år.

Tillbaka till förstasidan