Seminarier

sep25

Uppsalamarknaden 2020

Uppsala Konsert & Kongress

Uppsala mot nästa nivå

Utvecklingen på Uppsalas fastighetsmarknad är väldigt spännande just nu. Efterfrågan på moderna kontor är superhet och flera nya projekt är på gång. Samtidigt leder strukturomvandlingen inom handeln till att det krävs nytänkande för att fylla stans butikslokaler.

Det har också kommit tecken på att bostadsmarknaden piggnat till och att det kanske kan bli något av en islossning för nyproduktionen framöver. De positiva signalerna omfattar även Knivsta och Arlanda, där det finns stora planer för bostäder respektive kontor, hotell och logistik. Det har också genomförts flera stora fastighetsaffärer i Uppsala på senare tid och nya aktörer har gett sig in på marknaden.

Frågan nu är naturligtvis vilken påverkan Corona-pandemin har fått och kommer att få på stadens utveckling och på fastighetsmarknaden. Hur dramatiskt kommer konjunkturen påverkas och hur djup blir nedgången i svensk ekonomi? Vilka branscher drabbas mest? Vi har samlat några av de främsta experterna för att reda ut frågetecknen!

På scen under dagen finns flera kommuntoppar från Uppsala och Knivsta. Bland talarna finns även många av landets främsta aktörer och experter på fastighetsmarknaden: Robert Fonovich, VD Catella Corporate Finance, Gustav Källén, transaktionschef och vVD Svefa, Yvonne Sörensen Björud, VD United Spaces, Karolina Keyzer, VD OKK+Friends Arkitekter, Tomas Stavbom, regionchef Stockholms Handelskammare, Björn Arnek, chefsekonom Annordia, och många fler.

Under seminariet kommer vi få rykande färsk statistik från Booli om hur bostadsmarknaden i Uppsala med omnejd mår, och givetvis hur Corona-viruset påverkar. Hör dessutom hur Tor Borg, analytiker på Boverket, Tomas Widerlöv, VD Widerlöv & Co och Lars Strömqvist från Property People ser på läget i vår region.

Med anledning av Corona-viruset har vi höjt nivån kring hygien och hälsa på våra seminarier. Alla deltagare får tillgång till handsprit/alkogel under dagen. Vi följer naturligtvis också hela tiden utvecklingen och är beredda att anpassa eller flytta fram seminariet för att säkerställa att det kan genomföras tryggt och säkert. Dessutom är Din anmälan fullt avbokningsbar, utan kostnad, fram till midnatt dagen före aktuellt seminarium.

Välkommen till årets stora mötesplats om marknad, investeringsläge och stadsutveckling i Uppsala med omnejd – möt politiker, ekonomer, byggare, investerare och arkitekter och ta del av analyser och insikter.

Under eftermiddagen väljer Du mellan två fördjupningsspår:
A: Bostäder
B: Kontor och Handel

Missa inte årets viktigaste dag om fastigheter, utmaningar och framtid i Uppsala med omnejd!

Anmäl dig nu!

Specialpris för grupper:
Anmäl fler än tre personer (minst fyra) från samma företag och Ni betalar endast 3.560:-/person för prenumeranter respektive 4.360:-/person för övriga.

Några av dagens talare:
Robert Fonovich, VD Catella Corporate Finance
Gustav Källén, transaktionschef och vVD Svefa
Yvonne Sörensen Björud, VD United Spaces
Karolina Keyzer, VD OKK+Friends Arkitekter, tidigare stadsarkitekt Stockholm
Tomas Stavbom, regionchef Uppsala län Stockholms Handelskammare
Björn Arnek, chefsekonom Annordia
Tomas Widerlöv, VD Widerlöv & Co
Sandra Frank, marknadschef och vVD Arvet
Jennie Leffler, affärsområdesansvarig Booli Pro nyproduktion
Andreas Löwgren, vVD Booli
Lars Strömqvist, analytiker Property People
Tor Borg, analytiker Boverket

Några av dagens ämnen:
-Uppsala och Knivsta: Viktigaste satsningarna för framtiden
-Ekonomi och konjunktur: Hur djup blir nedgången efter pandemin?
-Topprådgivarna: Efter Corona – så går fastighetsmarknaden framöver
-Uppsala och Arlanda: Hur mycket kan hotellmarknaden växa?
-Topprådgivarna: Så går fastighetsmarknaden framöver
-Framtidens Uppsala: Vägen till en större, bättre och grönare stad
-Färsk statistik: Så mår bostadsmarknaden efter Corona
-Islossning för nyproduktionen?
-Nyproduktion: Så många har råd köpa nya borätter i länet
-Marknadsläget: Boom för nya, gröna kontor
-Coworking: Revolution eller fluga? Hot eller chans för fastighetsägarna?
-Arlanda – allt hetare för kontor och logistik
-Butikskrisen: Vad ska fylla ytorna och kommer butikshyrorna gå ned?

Hygien, hälsa och avbokningsgaranti:
Med anledning av Corona-viruset har vi höjt nivån kring hygien och hälsa på våra seminarier. Alla deltagare får tillgång till handsprit/alkogel under dagen. Vi följer naturligtvis också hela tiden utvecklingen och är beredda att anpassa eller flytta fram seminariet för att säkerställa att det kan genomföras tryggt och säkert.
Dessutom är Din anmälan fullt avbokningsbar, utan kostnad, fram till midnatt dagen före aktuellt seminarium.
Har Du frågor så kontakta oss gärna: seminarier@fastighetsvarlden.se.

 

Medverka som samarbetspartner:
Träffa deltagarna under hela dagen och få mycket god exponering före, under och efter seminariet. För mer info kontakta Anki Lissåker på mejl eller ring på tel 070-753 76 82.

För anmälan/kontakt:
seminarier@fastighetsvarlden.se

Visa faktaruta

08.30 Registrering, kaffe och smörgås

09.00 Inledning – Så kan vi ta Uppsala till nästa nivå
Hör om den spännande utvecklingen i Uppsala och möjligheter på resan mot nya höjder för rikets fjärde storstad. Hur kan bygg- och fastighetssektorn vara med?
 Ellinor Persson, journalist och dagens moderator (känd från bl.a. SVT)

09.15 Uppsala och Knivsta: Viktigaste satsningarna för framtiden
Hör hur ledarna för två av landets snabbast växande kommuner tänker inför framtiden. Hur ska de klara att växa tillräckligt snabbt och på ett hållbart och tryggt sätt? Vad krävs för att få fram tillräckligt med nya bostäder och hur vill de samarbeta med näringsliv och fastighetsmarknad? Vilka offensiva satsningar vill de genomföra under de närmaste åren?

09.40 Behovet av en ny ekonomisk politik
Allt fler signaler kommer nu om att tillväxten i svensk ekonomi mattas av och att den redan höga arbetslösheten ser ut att vända uppåt. Vilken ny politik och vilka åtgärder krävs för att vända den negativa trenden? Vilka reformer och satsningar behövs på längre sikt för att stärka näringslivet och göra Sverige mer konkurrenskraftigt?

10.05 Kaffe

10.35 Ekonomi och konjunktur: Hur djup blir nedgången efter pandemin?
Makrosignaler pekar på att tillväxttakten i svensk ekonomi kommer avta och arbetslösheten öka. Hur oroade ska vi vara och hur djup kan nedgången bli? Vad betyder Corona-pandemin för utvecklingen för bostads- och fastighetssektorn i allmänhet och för marknaden i Stockholm och Uppsala i synnerhet? Och vilka positiva tecken finns?

11.05 Uppsalas hetaste planer
Hör om några av de mest spännande planerna och projekten inom infrastruktur och stadsutveckling som kommunen vill genomföra de närmaste åren. Vilka möjligheter öppnas här för investerare och fastighetsaktörer som vill vara med att utveckla staden?

11.35 Toppinvesterarna: Möjligheter som lockar i Uppsala
Möt två tunga fastighetsinvesterare som satsar i regionen och hör vilka möjligheter de ser de närmaste åren. Hur ser de på Uppsalas position och utmaningar och vad är det som lockar att investera? Vilka typer av satsningar vill de göra och vad önskar de av kommunen och andra aktörer?

12.00 Lunch

13.00 – 14.40 Välj mellan två temaspår:

A: Bostäder
B: Kontor och handel
Se detaljerade program längre ned.

14.40 Kaffe

15.10 Uppsala och Arlanda: Hur mycket kan hotellmarknaden växa?
Arlanda har utvecklats till en spännande och växande hotellmarknad, samtidigt som även Uppsala fått nya etableringar. Hur mår hotellen här nu och vilka möjligheter finns till ytterligare satsningar framöver? I vilka lägen och för vilka typer av hotell finns de främsta förutsättningarna?
 Björn Arnek, chefsekonom Annordia

15.35 Topprådgivarna: Efter Corona – så går fastighetsmarknaden framöver
Vart är lokalhyresmarknaden på väg och hur kommer hyresgästernas behov förändras? Och vilka typer av fastigheter blir hetast på transaktionsmarknaden de närmaste åren? Hör hur två av landets främsta rådgivare ser på fastighetsmarknaden i stort och läget här i Uppsala idag och framöver.
 Robert Fonovich, VD Catella Corporate Finance
• 
Gustav Källén, vVD och transaktionschef Svefa

15.55 Framtidens Uppsala: Vägen till en större, bättre och grönare stad
Hur kan vi göra morgondagens Uppsala till en bättre stad att bo, leva och arbeta i? Och vad måste göras för att stimulera näringsliv, tillväxt och skapa en attraktiv miljö för projektutveckling och fastighetsinvesteringar?
Sandra Frank, marknadschef och vVD Arvet
• Karolina Keyzer, VD OKK+Friends Arkitekter, tidigare stadsarkitekt Stockholm
 
Tomas Stavbom, regionchef Uppsala län Stockholms Handelskammare

16.15 Fastighetsvärlden bjuder in till stort branschmingel och eftersnack

 

13.00 – 14.40 Temaspår A: Bostäder

13.00 Utsikter och förutsättningar för bostadsbyggandet
Fallet i bostadsbyggandet verkar ha bromsats upp men det som byggs i dag skiljer sig från det som byggdes för ett par år sedan. Hur ser förutsättningarna för bostadsbyggandet ut framöver? Håller bostadsrättsbyggandet på att återhämta sig? Hur påverkar de nygamla investeringsstöden för hyresrätter? Hur ser byggandet ut i Uppsala-regionen jämfört med resten av Sverige?
 Tor Borg, analytiker Boverket

13.25 Islossning för nyproduktionen?
Uppsalas bostadsutvecklare har haft en riktigt tuff tid efter att överutbud, amorteringskrav och tuffare regler präglat marknaden. Nu kommer signaler från bl.a. Stockholm att försäljningen av nyproducerade bostäder börjar ta fart igen. Hur ser det ut här i vår region – hur utvecklas försäljningen och kan det rent av bli aktuellt att starta nya projekt?
• Tomas Widerlöv, VD Widerlöv & Co

13.45 Nyproduktion: Så många har råd köpa nya borätter i länet
Med de senaste årens stigande priser, amorteringskrav och tuffare krav från bankerna har det blivit tufft att sälja nya bostäder. På senare tid anar marknadens aktörer dock en viss ljusning – men det kan vara för tidigt att ropa faran över. Avgörande kan bli köparnas tillgång till eget kapital och där ser det inte lika ljust ut. Hör om förutsättningarna för nyproduktionen och vilka kommuner i länet där läget ser bäst respektive sämst ut framöver.
 Lars Strömqvist, analytiker Property People

14.15 Färsk statistik: Så mår bostadsmarknaden efter Corona
Efter två år av lägre priser och tuffare säljprocesser har det börjat blåsa ljummare vindar på bostadsrättsmarknaden. Men med Corona-pandemin ökar nu osäkerheten. Hör hur priserna utvecklas i Uppsala med omnejd och hur budgivningar och säljtider förändrats. Hur går det för nyproduktionen?
 Jennie Leffler, affärsområdesansvarig Booli Pro nyproduktion
 
Andreas Löwgren, vVD Booli

14.40 Kaffe

 

13.00 – 14.40 Temaspår B: Kontor och handel

13.00 Marknadsläget: Boom för nya, gröna kontor
Uppsalas kontorsmarknad är hetare än på länge. Flera nya byggprojekt är på väg att färdigställas och mer är på gång. Hållbarhet och nya sätt att arbeta är också tydliga tecken i tiden. Hör om hur marknaden ser ut och några av de viktigaste trenderna.

13.30 Coworking: Revolution eller fluga? Hot eller chans för fastighetsägarna?
På kort tid har begreppet hamnat på mångas läppar på kontorsmarknaden. Är detta början på en omfattande förändring av kontorsarbetet och en ny syn på struktur och kontraktsförhållande på marknaden? Eller ser vi en hype som snart kommer att svalna? Hur ska fastighetsägarna agera? Hör om vad coworking innebär, hur marknaden påverkas och vilka strategier som fastighetsaktörerna kan ha för att hantera utvecklingen. Och hur stort kommer coworking bli här i Uppsala?
 Yvonne Sörensen Björud, VD United Spaces

13.55 Arlanda – allt hetare för kontor och logistik
Diskussionerna om Arlandas utveckling och om utsläpp och flygskam går höga. Men lite i det tysta har Arlanda och området runt om utvecklats snabbt de senaste åren. Hör om satsningarna på kontor, hotell och logistik och vilka möjligheter som finns de närmaste åren.

14.20 Butikskrisen: Vad ska fylla ytorna och kommer butikshyrorna gå ned?
Det pågår en betydande strukturomvandling och fysiska butiker i flera segment har problem med lönsamheten. Läget har blivit ännu mer akut när pandemin har drabbat handeln hårt. Vad kommer istället när mode och annan handel allt mer flyttar ut på nätet? Hur allvarligt är läget här i Uppsala och vilka tagare av ytor finns det egentligen? Hör också om hur stor risken är för fallande butikshyror framöver.

14.40 Kaffe

 

Säkra Din plats nu – Gör Din anmälan längst ned på sidan!

OBS! Programmet är preliminärt och uppdateras efterhand.


Val av temaspår:


Jag anmäler även följande personer från samma företag:


Boka Din plats nu! Seminarieavgiften är 4.450:-/person för företag som prenumererar på Fastighetsvärldens magasin eller nyhetsbrev och 5.450:-/person för övriga.

Grupprabatt: Vid anmälan av fler än tre personer från samma företag (minst fyra) erhålls 20 procent rabatt på ordinarie seminarieavgift. Det innebär att priset då blir 3.560:-/person för prenumeranter respektive 4.360:-/person för övriga.

Priset inkluderar morgonkaffe och smörgås, förmiddagsfika, lunch, eftermiddagsfika och stort mingel med tilltugg och förfriskningar samt konferensmaterial och dokumentation. Alla priser är exklusive moms. Seminarieavgiften faktureras i efterhand, efter genomfört seminarium. Anmälan är fullt av- och ombokningsbar fram till midnatt dagen före aktuellt seminarium. Därefter faktureras hela avgiften vid avbokning.

När du anmäler dig skickas ett bekräftelsemail till din e-post du angett inom några minuter. Se till så att den inte hamnar i spamskyddet.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.