Fyra aktörer ska bygga klimatsmart i Uppsala

Av 17 byggaktörer står det nu klart att det är fyra byggaktörer som vann Uppsala kommuns markanvisningstävling och ska få bygga Sveriges första klimatpositiva stadsdel Rosendal. Totalt ska 41.500 kvm BTA byggas i fem kvarter.

Annons

I den markanvisningstävling som Uppsala kommun anordnade för den nya stadsdelen Rosendal blir det fyra byggaktörer som ska bygga fem kvarter i den klimatpositiva stadsdelen –Trähem, Folkhem, Nrep och Lillskär.

– Det är nu som klimatmålen ska nås. Med byggandet av Sveriges första klimatpositiva stadsdel ligger Uppsala i framkant både nationellt och internationellt och visar att det går att bygga nytt och samtidigt nå våra klimatmål, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

De fyra aktörerna har genom sina tävlingsbidrag fått beskriva hur de ska klara klimatkraven, som bland annat utgörs av ett gränsvärde för utsläpp per kvadratmeter och ett tak för energianvändningen. Gränsvärdet för klimatutsläpp är mycket hårt satt, även jämfört med de hittills bästa projekten i landet, och de vinnande bidragen visar alla på mycket hög innovationshöjd.

Trähem ska bygga flerbostadshus och fem radhus om totalt cirka 11 .000 kvm BTA (bruttototalarea). Trähem planerar att bygga med en trästomme som har flexibla lösningar för att kunna anpassas om behoven förändras över tid. De kommer även arbeta med skivmaterial och isolering i lera och cellulosa, samt återbruk av isolering, stål, takplåt och planglas. I förslaget ingår också ett kvarterskontor för de boende.

Folkhem ska också bygga 11.000 kvm BTA fördelat på flerbostadshus med lokaler i bottenvåningen och ett mindre antal radhus. De har fokus på naturmaterial och återbruk för att minska den inbyggda klimatpåverkan, samt effektivisera och testa nya lösningar för installationer för att få ned operativa utsläpp.

Nrep tog hem markanvisningen för två kvarter och ska bygga flerbostadshus med en yta på cirka 14.000 kvm BTA, samt radhus. I ett av Nreps kvarter byggs även ett underjordiskt parkeringsgarage som ska kunna nyttjas av de andra kvarteren.  Några lösningar som aktören utreder är återbrukad stomme, isolering från snabbväxande grödor, korkmaterial i fasaden, pappersreglar och återbrukad inredning.

Lillskär ska bygga flerbostadshus om cirka 5.500 kvm BTA. Aktören tänker sig en flexibel trästomme och vill testa krypgrund som en lösning att få ner utsläppen från konstruktionen. Återbruk är i fokus där material från byggnader som demonteras i Ulleråker är tänkt att få nytt liv. Lillskär vill bygga komplementsbyggnader med 100 procent återbrukat material och även testa att bygga utvalda lägenheter med stor andel återbrukat.

Fler Nyheter från förstasidan

JM säljer för halv miljard

Säljer i utvecklingsområde i 08-regionen.

Capman köper projekt om 289 bostäder

Genomför stor forward funding-affär. Läs FV:s bedömning av priset.

Ansöker om konkurs för 27 enheter – över 100.000 kvm

Kraftig offensiv de senaste åren.

Slutspurt för finansieringen av Sveafastigheter

Förberedelser för att sälja eller notera.

Klart med hotell i Hagaparken

”Denna hotellanläggning har en enorm potential”.

Ikea öppnar i MoS

Hyr hela 2.500 kvm. FV berättar var den nya butiken hamnar.

Northvolt skrotar fabriksplanerna i Borlänge

Vill sälja marken om 900.000 kvm som köptes av Stora Enso 2022.

SLP köper för 204 mkr

Fastigheten har en total markyta om 72.000 kvm, varav 70 procent får bebyggas.

Heba förvärvar av Slättö för kvarts miljard

Förvärvar i vattennära läge.

Köper 44.000 kvm av Corem

Planerar att riva och bygga nytt på spekulation.

Stjärnkockar tar över hela Birger Jarlspassagen

Lägger beslag på hela 750 kvm för sin satsning.

Miljardköper Bromma Blocks – för halva priset

Kraftig värdenedgång från tidigare affär och från årsskiftet. En av Stockholms största handelsplatser. FV berättar om den skyhöga yielden.

Säljer på Norr Mälarstrand

Avyttrar ytterligare en fastighet på Kungsholmen.

Citybox öppnar första i Sverige – vill expandera

Citybox första hotell i Sverige blir kedjans minsta och ”mörkaste”. Läs om kedjans framtidsplaner.

Tillbaka till förstasidan