Björn Rosengren och fastigheten Västergötland 5 på Götgatan.

Fastator tar nedskrivning på 69 miljoner

Fastator tar en nedskrivning på 69 miljoner kronor kopplat till en fastighetsaffär. Det efter att ha genomfört en försäljning. Enligt uppgift till Fastighetsvärlden rör affären en fastighet på Södermalm.

Annons

Fastator ingick 2022 via dotterbolag ett köpeavtal om att förvärva en fastighet i Stockholm med tillträdesdatum den 16 februari 2023. Processen drog ut på tiden eftersom det var ett hembudsärende.

På grund av den rådande finansiella situationen saknade Fastator medel för att verkställa förvärvet och en överenskommelse träffades om att senarelägga tillträdet till den 15 mars 2024. Enligt tilläggsavtalet skulle Fastator erlägga handpenning upp till ett belopp om 90,8 MSEK. Per balansdagen har Fastator erlagt 83,3 MSEK i handpenning och efter balansdagen ytterligare 7,5 MSEK.

Fastator har under räkenskapsåret och fram till mars 2024 förhandlat med flera olika parter om att delfinansiera förvärvet och det bedömdes som sannolikt att förvärvet skulle komma att genomföras till de överenskomna värdena, uppger bolaget i ett pressmeddelande.

I mars 2024 drog sig en av parterna ur och tillträdet senarelades ytterligare en gång till den 15 maj 2024. I samband med den inträffade situationen och Fastators finansiella ställning har Fastator den 15 mars ingått avtal om att avyttra dotterbolaget som erlagt handpenning om 90,8 MSEK till en köpeskilling om cirka 22,0 MSEK, varvid en nedskrivning om cirka 68,8 MSEK kommer genomföras i 2024.

Enligt obekräftade uppgifter till Fastighetsvärlden rör det sig om fastigheten Västergötland 5 på Götgatan 30 på Södermalm. Det är en fastighet som marknadsfördes brett av Cushman & Wakefield och som fick stor uppmärksamhet trots situationen på marknaden. Nu var det Tango som hjälpte Fastator hitta en köpare.

Den aktuella fastigheten på Götgatspuckeln innehåller ungefär 2.300 kvm uthyrbar yta, ungefär lika mycket bostäder som lokaler.

FV saknar uppgift om vem som är köpare nu.

Fler Nyheter från förstasidan

Archus flyttar till Alecta

Flyttar några hundra meter inom city.

Ny vd för Poseidon

Bolaget äger totalt cirka 28.500 lägenheter

Företagsparken säljer till Cibus

Fredrixon: ”Vi är återigen aktiva på förvärvssidan”.

Hit ska JM flytta sitt HK

Efter den lyckade miljardförsäljningen. Nu ska JM utveckla en ny kontorsfastighet om hela 30.000 kvm. FV berättar om köpeskillingen.

Politiker ger grönt ljus för ombyggt NK-hus

”Man är väldigt trötta på den här DDR-inspirerade bunkern som står där idag”.

Stressat Skellefteå köper från pressat SBB

”Vi försöker hela tiden hitta vägar att öka bostadsproduktionen”.

Corem tecknar tre på Manhattan – når 60%

Arnhult: ”Detta segment specifikt står för majoriteten av all nyuthyrning i New York”.

Central kyrkospira tas ner

Rost och gifter föranleder restaurering för 100 mkr på Riddarholmen – SFV passar på när bidragen höjs.

DLA Piper flyttar in i Stockholms nya lyxvåningar

Lämnar därmed Vasakronans lokaler vid Sergels torg.

Wihlborgs köper vid Hyllie station

Priset 180,5 miljoner motsvarar 46.000 kr/kvm.

Topplista

Största uthyrningarna av kontor 2024

Fastighetsvärlden listar här de största uthyrningarna av kontorslokaler i Sverige som rapporterats under 2024, inklusive rådgivare till partnerna.

Podcasten Fastighet & Finans kommenterar nyhetsflödet

Hör det senaste om K2A, Emilshus och Nyfosa med flera. Plus något kanske oväntat om Taylor Swift.

Tillbaka till förstasidan