Chalmersfastigheter vill bygga 112.000 kvm – efter bakslag

Chalmersfastigheter vill bygga 112.000 kvm lokaler och bostäder nära Lindholmspiren i Göteborg. Samtidigt planerar Chalmers att till stor del lämna de stora lokaler som finns idag.

Annons

Stadsbyggnadskontoret är positiva till planerna som nämnden nu ska ta ställning till endast några månader efter att Chalmers meddelat att de 2.500 studenter och 250 medarbetare, som idag finns på Lindholmen, i framtiden kommer att ha sina studie- och arbetsplatser på Johanneberg istället.

Förslaget från Chalmersfastigheter innehåller totalt ett tillskott på ca 112.000 kvm BTA, fördelat på kontor, konferenslokaler, forsknings- och undervisningsmiljöer, boende och service.

Avsikten är att ca 75 procent av tillförd area ska vara kommersiella lokaler och 25 procent ska vara bostäder med olika upplåtelseform.

Projektet gäller fastigheterna Lindholmen 6:5 och 6:10. Bland annat planeras en nytt större byggnad intill vattnet och ett flertal nya byggnader på ”baksidan” av området. Planen är även att bygga in befintliga gångstråk. Ansökan innebär rivning av befintligt parkeringsgarage på Lindholmen 6:1. Avsikten är att samla övervägande del av parkering till större anläggningar i de yttre delarna av Lindholmen.

Tillkommande bostäder är ett välkommet och viktigt inslag, avser stadsbyggnadskontoret. Handel och service saknas i närområdet skriver man vidare i handlingarna som är underlag för politikerna.

Stadsbyggnadsförvaltningen bedömning är att en vidare utveckling av området är lämplig, men att en sådan behöver studeras vidare och vidareutveckla.

Planarbetet bedöms påbörjas år 2026 och bedöms ta 3 år.

Chalmers kommer att finnas kvar på Lindholmen, men verksamheten där ska få en stärkt profil mot samverkan med industri och samhälle. Omgrupperingen ska göras i två steg, där fas 1 beräknas ske 2024/2025 och fas 2 siktar på omkring 2028/2029. En flytt i två steg behövs för att hinna anpassa befintliga och nya lokaler på Johanneberg, uppger Chalmers.

FV sökte under fredagen Chalmersfastighers vd och affärsutvecklingschef för en kommentar.

Skiss. Ljusrosa tillkommande ytor är tänkt för kontor/utbildning/centrum, Mörkrosa för bostäder. Illustration: Henning Larsen Arkitekter
Strukturplan. Illustration: Henning Larsen Arkitekter
Landmärket Kuggen tillhör det stora kvarteret som Chalmersfastigheter äger. Foto: Fastighetsvärlden
Äldre flygbild över Lindholmen.
Lindholmen hösten 2022. I bakgrunden syns Karlatornet som ligger nära. Foto: Fastighetsvärlden

Fler Nyheter från förstasidan

Affär för hela 180.000 kr/kvm i city

Hög köpeskilling när fastighet i centrala Stockholm byter ägare.

Advokatbyrå i city flyttar

Flyttar till fastighetsbolagets storköp.

De mest aktiva kommunerna kring markanvisning

Mindre och hårdsatsande kommun intar andraplatsen.

Corem dumpar ett stort projekt på segt Manhattan

”Kanske den sämsta affären i mitt liv”. FV visar karta över projekten. Ett stort huvudbry om 33.000 kvm återstår.

Innovation Properties och Barings byggstartat 264

Duo byggstartar stort bostadsprojekt söder om Stockholm. Se flera bilder.

Stadsdirektör anser sig vilseledd kring miljardaffär

Försök att stoppa miljardaffären har avvisats.

En av citys största butiker kan läggas ner

FV berättar om förändring i centrala Stockholm och vad som händer med den stora lokalen.

Listor: Markanvisningar – vem fick marken 2023?

Läs om vilka aktörer och arkitektfirmor som var framgångsrikast.

Strawberry och Slättö lanserar ny hotellkedja

Inom tio år ska kedjan att bestå av minst 20 hotell. Läs var det första hotellet öppnar. Har nästan klart med ytterligare fem.

Köper hela Kista Galleria

Överraskande affär – Uppgifter om kommande försäljningar. Ägt tillsammans i drygt 10 år. Totalt nästan 100.000 kvm.

Corem säljer för miljard

Avyttrar större fastighet för 46.000 kr/kvm.

Slår till och förvärvar 23.000 kvm het handel

Alla fastigheterna ligger nära Ikea.

Både vd och CFO lämnar Oscar Properties

Peter Norman: ”Alla bolag i fastighetssektorn har stora problem”.

Bilder: Ny plan om 30.000 kvm kontor – bantat 40 procent

Presenterat nytt förslag för projekt inom tullarna. Se flera bilder.

Tillbaka till förstasidan