Senaste nyheterna om Chalmersfastigheter


Vill bygga över 100.000 kvm – efter stora bakslaget

Presenteras några få månader efter negativt besked.

Akademiska Hus säljer till Chalmersfastigheter för 65 mkr

Akademiska Hus har tecknat avtal med Chalmersfastigheter om försäljning av Palmstedtsalen, Teknologgården, CA-huset och angränsande mark på Chalmersplatsen vid Chalmers Campus Johanneberg för 65 miljoner kronor.

Kungsledens regionchef Göteborg går vidare

Kungsledens regionchef för Göteborg, Nicklas Arfvidsson, kommer att lämna sin anställning på Kungsleden för att den 1 januari 2017 tillträda …

5 500 kvm ny kontorsyta byggs i Göteborg

Ska stå klart i slutet av 2014. Skanska bygger för Chalmersfastigheters räkning två fastigheter, omfattande 10.500 kvm på Chalmers Campus …

Skanska i avtal med Chalmersfastigheter

Skanska har slutit ett samarbetsavtal med Chalmersfastigheter AB med syfte att uppföra två nya byggnader på Chalmers Campus Johanneberg. Avtalet innebär …