CBRE IM utvecklar logistik om 46.000 kvm

För en av sina fonders räkning har CBRE Investment Management förvärvat 77 000 kvm mark i Åstorp, strax öster om Helsingborg. Förvärvet görs tillsammans med Panattoni. Säljer gör Södervidden Fastigheter.

Annons

För en av sina fonders räkning har CBRE Investment Management förvärvat 77.000 kvm mark i Åstorp, strax öster om Helsingborg. Där kommer man nu att utveckla logistiklokaler om totalt 46.000 kvm uthyrningsbar yta. Det finns en flexibilitet i byggnaden som ger möjlighet att dela upp ytorna på en till tre separata enheter.

Den nya byggnaden förväntas stå klar före årskiftet 24/25.

CBRE IM har haft JLL, Linklaters, Tjuren och PwC som rådgivare i transaktionen. TM & Partners har biträtt Södervidden Fastigheter.

Tomtens läge, intill E4, i ett starkt logistikläge spelar in i beslutet att förvärva projektet på spekulation, det vill säga inga hyresavtal är ännu träffade för lokalerna. Produktionen inriktas på att klara en BREEAM Excellent-certifiering.

Chefen för Asset Management & Transactions Logistics i Norden på CBRE IM, Justine Weber Bret, kommenterar förvärvet så här:

– Detta markförvärv utgör en stor möjlighet att säkra vad som kommer att bli en utmärkt utveckling från ett tidigt skede, och det strategiska läget i kombination med en betydande tillväxtpotential stödjer våra ambitioner att distribuera och stärka vår logistikportfölj ytterligare.

Det familjeägda byggbolaget MVB har kontrakterats som byggentreprenör för projektet. Bolaget har tidigare stor erfarenhet av att bygga stora, komplexa projekt i högt tempo.

Fler Nyheter från förstasidan

Ännu en stor enhet inom coworking lägger ner

Förhyrning på 4.000 kvm inom tullarna i Stockholm. Samma fastighetsägare drabbas igen – totalt 20.000 kvm.

Lilleputt tappade 44 procent av värdet

Visat en uppseendeväckande negativ värdeutveckling på sitt bestånd.

Anmäls efter att fem dog i bygghissen i Sundbyberg

”Olyckan inte hade ägt rum om bolaget hade efterlevt de föreskrifter och bestämmelser som är angivna”.

Signalisten tar över helt centrum – Rikshem säljer

Transaktion när offensiv inleds. Vill skapa bättre livsvillkor.

Archus flyttar till Alecta

Flyttar några hundra meter inom city.

Prisma satsar på notering

Genomför även nyemission. Äger fastigheter för 6,4 miljarder.

Slår till och köper hela 85.000 kvm handel

Totalt sju välkända handelsfastigheter. Kapades mitt framför ögonen på Ingvar Kamprad. Flera varumärken starkare än snittet. FV bedömer direktavkastningen.

Ny vd för Poseidon

Bolaget äger totalt cirka 28.500 lägenheter

Företagsparken säljer till Cibus

Fredrixon: ”Vi är återigen aktiva på förvärvssidan”.

Hit ska JM flytta sitt HK

Efter den lyckade miljardförsäljningen. Nu ska JM utveckla en ny kontorsfastighet om hela 30.000 kvm. FV berättar om köpeskillingen.

Politiker ger grönt ljus för ombyggt NK-hus

”Man är väldigt trötta på den här DDR-inspirerade bunkern som står där idag”.

Stressat Skellefteå köper från pressat SBB

”Vi försöker hela tiden hitta vägar att öka bostadsproduktionen”.

Corem tecknar tre på Manhattan – når 60%

Arnhult: ”Detta segment specifikt står för majoriteten av all nyuthyrning i New York”.

Tillbaka till förstasidan