Bilder: Nya Albano – 5 miljarder senare

Campus Albano är färdigutvecklat – efter att ha varit oanvänt eller avsträngt område i 40 år efter att industrierna som tidigare fanns där stängts ner. Efter att Akademiska Hus och Svenska Bostäder investerat 5 miljarder kronor är området nu redo för att möta framtiden. Under dagarna fyra pågår en invigningsfest. Men flera framtida utmaningar väntar.

Annons

Fastighetsvärlden publicerar här några historiska bilder över området, några från byggprocessen, från färdigställandet och även några från invigningsfirandet.

Projektet som slutförts omfattar 70.000 kvadratmeter universitetslokaler och 1.000 student- och forskarbostäder i ett område som ligger strax norr om Roslagstull, på gränsen till den norra delen av Stockholms innerstad och invid vackra Brunnsviken – och mellan KTH och Stockholms universitet.

Medverkade vid invigningen gjorde bland annat Anna Kinberg Batra, landshövding Stockholms län, Karin Wanngård, finansborgarråd, Astrid Söderbergh Widding, rektor Stockholms universitet, Anders Söderholm, rektor KTH, Stefan Sandberg, vd Svenska Bostäder och Caroline Arehult, vd Akademiska Hus.

– Vi är otroligt stolta och glada över projektet. Terrasseringen har blivit väldigt vacker, ett klurigt sätt att dölja Värtabanan, sa Caroline Arehult.

”Redan då pratade vi…”

Landshövdingen mindes åter till sin tid som kårordförande 1994:

– Redan då pratade vi om vad det skulle kunna bli på den här tomten – och nu har det blivit något riktigt bra. Stockholmsregionen konkurrerar med kunskap. Det är det här vi måste vara bäst på. I närheten finns även en attraktiv nationalstadspark – som är åtta gånger större än Central Park, sa Anna Kinberg Batra.

– En förvandling från en grusplan till detta, det är en viktig milstolpe för Stockholm, sa finansborgarrådet Karin Wanngård.

Första spadtaget för Albano togs i november 2015. Första inflyttning ägde rum 2020. Första idén för ett utbildningscentrum kom 1999 och 2002 var idén uppe i stadsbyggnadsnämnden.

Statliga Akademiska Hus har investerar cirka 3 miljarder kronor och kommunala Svenska Bostäder cirka 2 miljarder kronor.

Albano från ovan. Foto: Nils Petter Nilsson
Landshövding Anna Kinberg Batra. Foto: Fastighetsvärlden
Caroline Arehult, vd Akademiska Hus. Foto: Fastighetsvärlden
Folkfest på campus Albano i samband med invigningen. Foto: Fastighetsvärlden

Kan expandera i framtiden

Stockholms universitet hyr 45.000 kvm av 70.000 kvm. För Stockholms universitet handlar det om åtta verksamheter som flyttat hit, från bland annat Kräftriket. KTH är med och delhyr en fastighet. KTH har inga studenter på campus Albano utan här har man forskare inom fysik plus kontorslokaler.

Det finns planer för att bygga ytterligare sex kvarter i närområdet, fyra i norra delen och två i södra. Byggnation blir aktuellt när det finns hyresgäster.

Stora ytor för undervisning. Foto: Jason Strong/Link Arkitektur
Interiör. Foto: Jason Strong/Link Arkitektur
85 procent av inredningen är märkt med Möbelfakta eller Svanen och alla textilier är märkta med EU/Ecolabel eller Oeko-Tex. Foto: Jason Strong/Link Arkitektur

”Lokalerna uppskattade”

– Nu har studenter och lärare varit på plats under en längre tid och vi ser att lokalerna är extremt uppskattade. Här är alltid fullt med folk och det kommer dessutom studenter från flera andra campus. Det är ett tydligt kvitto på hur betydelsefulla dessa platser är, säger Helena von Dewall, ansvarig inredningsarkitekt vid LINK Arkitektur som har utformat interiörerna på Albano vid Stockholms universitet, med målet att skapa attraktiva studiemiljöer där studenter och personal kan visats under hela arbetsdagen.

Foto: Jason Strong/Link Arkitektur
Foto: Jason Strong/Link Arkitektur
Foto: Jesper Orrbeck

Jens Engwall: ”Inga bra minne från den tiden”

Albano var från slutet av 1800-talet och fram till ungefär 1980 ett industriområde. De sista byggnaderna revs runt år 2000 när området under några år användes i samband med bygget av Norra länken. Några av de större företagen som verkade i Albano var Nya Murbruksfabrikens i Stockholm AB som tillverkade mur- och putsbruk, pappersåtervinningsbolaget Skoglunds och ASG-godsverksamhet. I Albano fanns även en tågstation som användes för passagerartrafik till 1913 och för godståg till 1969. Genom området löper fortfarande Värtabanan och Roslagsbanan.

Större delen av området ägdes länge av Kungsleden. Bolagets dåvarande vd Jens Engwall minns beståndet och hyresgästerna väl än i dag.

– Det var jättejobbiga hyresgäster, många av dem. Det var mycket strul. En del av marken arrenderade vi av kungen. Jag har inte så många bra minnen från det innehavet, säger Jens Engwall nu till Fastighetsvärlden.

Så här såg det ut efter att industrierna rivits och i väntan på att området användes i samband med bygget av Norra länken. Flygfoto mot öster programområdet avgränsas av Roslagsvägen, Roslagsbanan och Värtabanan.
2001. Flygfoto över Roslagstull år 2001. I övre högra hörnet syns Albano som det såg ut då. Fotograf: Siversson, Nils-Åke. Spårvägsmuseet/Stockholmskällan
1962. Roslagsvägen söderut 1962. Till vänster syns delar av Albano och till höger Kräftriket. I fonden Wenner-Gren Centers kontorshus som stod klart 1961. Foto: Lennart af Petersens/Stockholms stadsmuseum

Studentlägenhet för 7.000 kr/mån

Utöver 70.000 kvm lokaler för bland annat utbildning har det även byggts 1.000 bostäder. Merparten är små ettor om 20–21 kvm där hyran är ungefär 7.000 kr/mån. Av lägenheterna är ett 60-tal för dubbelboende och några få är treor och fyror. Lägsta hyran för ett rum är cirka 5.000 kr/mån för boende i de större lägenheterna. Alla studentbostäder är uthyrda sedan i början av september 2023, så när som på en visningslägenhet som sparats för invigningen.

Så här ser en typisk studentlägenhet ut. Foto: Fastighetsvärlden
Alla studentlägenheter är uthyrda. Foto: Fastighetsvärlden
Loftgångar till bostäderna. Foto: Fastighetsvärlden

Svårt att hyra ut lokaler – 13 av 16 lediga

Campus Albano innehåller ett antal lokaler i gatuplan. Svenska Bostäder har 16 sådana och har ännu endast hyrt ut tre stycken. 13 återstår alltså att hyra ut. Total uthyrbar area är 1.710 kvm. Merparten finns längs Albanovägen, där Värtabanan finns under. Svenska Bostäder och Akademiska Hus har delat upp tänkta hyresgäster mellan sig där det förstnämnda riktar in sig på ”torra” hyresgäster och det sistnämnda på ”blöta” (vilket kan innebära bland annat restauranger och kaféer).

13 av Svenska Bostäders 16 lokaler återstår att hyra ut. Foto: Fastighetsvärlden
Så här ser det ut i området numera, mycket grönska. Foto Akademiska Hus
Terrass med utsikt över Brunnsviken. Foto: Fastighetsvärlden
Från vänster: Disa Ahlbom-Berg, Niklas Carlbaum, Stefan Sandberg, Anna Kinberg Batra, Karin Wanngård, Caroline Arehult, Anders Söderholm och Astrid Söderbergh Widding. Foto: Fastighetsvärlden
Utsikt mot Kräftriket. Foto: Fastighetsvärlden

Experimenterar med mikroekosystem

En ö som kontinuerligt ställer frågor om klimatförändringars inverkan på naturen. Nu invigs det levande konstverket Future Island på Albano i Stockholm – ett samarbete mellan Statens konstråd, Akademiska Hus och Svenska Bostäder. Under hösten får allmänheten möjlighet att ta del av verket på plats på Albano liksom i utställning och samtal på Statens konstråd på Skeppsholmen.

Verket, som ligger i ett vattendrag i Albanos park, är skapat av OOZE (Eva Pfannes och Sylvain Hartenberg) och Marjetica Potrč. Det består av en ö där ena halvan uppvärms på hållbar väg så att den är fem grader varmare än den andra. På ön finns samma sorts växter planterade i båda växtzonerna. Hur kommer de att utvecklas och anpassa sig till ö-halvornas olika klimat?

–Future Island är ett narrativt landskap. Dess berättelse handlar om klimatförändringar. Genom att experimentera med ett mikroekosystem där halva ön värms upp +5˚C på konstgjord väg och därmed simulerar de förhållanden som råder under den globala uppvärmningen, bjuder det in till samtal om hur flora, fauna och människor anpassar sig till varmare temperaturer. Som ett levande konstverk utmanar det oss att omdefiniera anpassning till att vara något mer än bara en reaktion, utan också som en öppning för andra möjligheter, säger upphovspersonerna bakom verket OOZE (Eva Pfannes och Sylvain Hartenberg) och Marjetica Potrč.

Future Island är en plats där historia och framtid samspelar – här möts sten som är 1,8 miljarder år gammal med ett osäkert framtidsscenario. Ön, som är 325 kvadratmeter stor, är byggd av sten från platsen och knyter därmed an till platsens historia.

Future Island – ett levande konstverk tar plats på Albano.
Verket, som ligger i ett vattendrag i Albanos park, är skapat av OOZE.

Fler Nyheter från förstasidan

Sagax investerar 1,6 mdr

43 fastigheter och nästan totalt 300.000 kvm lokaler.

Mest lästa på sajten – minns du de stora nyheterna

Ett händelserikt första halvår inom fastighetsbranschen. FV listar de 24 mest lästa artiklarna.

NCC och Liseberg i avtal för återuppbyggnad

Nytt datum för öppning av Oceana. Läs om planerna.

Corem tillförs miljard

Beslut om en riktad nyemission.

Lyssna på fastighetspoddar i hängmattan

FV tipsar om några olika intressanta poddar.

Grönt ljus för Stordalens nya hotell

Nytt hotell längs ostkusten.

Oscars framtida klenod försatt i konkurs

Inköptes med stora projektplaner. Strax utanför tullarna i Stockholm.

NCC kopierar Skanska – helt ofrivilligt

Investerat nästan 10 miljarder. FV berättar om läget för de olika kontorsprojekten.

Castellums vd: ”Vi känner en spirande optimism”

Positiv nettouthyrning och ett driftsöverskott som ökar med 5,2 procent.

Klarabo och Diös i byte

Fyra fastigheter ingår. Totalt drygt 200 miljoner kronor.

Selins jättefängelse blir ännu större

Ett fåtal av landets anstalter har privat fastighetsägare.

Corem nu långt över hälften i segt och spektakulärt

Investeringar om hela 3 miljarder kronor mitt på Manhattan. Har möjligheter för ett tredje stort projekt. Läs om hyresnivåerna.

Kuylenstierna säljer allt

Valt att gå med på kravet.

Catena avyttrar för 600 mkr

Avyttrar fastighet om nästan 50.000 kvm lokaler.

Tillbaka till förstasidan