Samhällsfastigheter

Kapellgärdet i Uppsala. Bild: Besqab.

Besqab satsar på förvaltningsfastigheter

Som ett led i Besqabs ambition att fortsätta utveckla och växa bolaget har styrelsen beslutat att bredda verksamheten. Utöver nuvarande fokus på bostadsutveckling ska Besqab också äga och förvalta egenutvecklade hyresrätter, vårdboenden och annan samhällsservice.

Med ambitionen att växa den befintliga förvaltningsportföljen har beslut fattats om att uppföra cirka 150 hyresrätter, ett vårdboende med 80 vårdbostäder och en förskola i Uppsala för eget ägande.

Att bredda verksamheten är ett naturligt steg i Besqabs fokus på att växa och öka antalet produktionsstarter. Under sin 30-åriga historia av bostadsutveckling har Besqab utvecklat vårdboenden och byggt hyresrätter till externa beställare. 2019 påbörjades utveckling av egna hyresrätter i Uppsala som såldes till en investerare i samband med produktionsstart.

– Vi är nu redo att ta nästa steg och utökar värdekedjan och erbjudandet till att också omfatta ägande och förvaltning av egenutvecklade hyresrätter, vårdboenden och annan samhällsservice. Vi har tillväxtambitioner och med två tydliga affärsben skapas bättre möjligheter att växa hela verksamheten. Bostadsutveckling kommer fortsatt vara Besqabs kärnaffär och med ett breddat erbjudande ser vi goda möjligheter till fler produktionsstarter, säger Besqabs VD Carola Lavén.

Ambitionen är att successivt bygga upp en långsiktig förvaltningsportfölj av egenutvecklade fastigheter med stabila operativa kassaflöden parallellt med ett fortsatt fokus på bostadsutveckling. En breddad verksamhet ger ökad flexibilitet kring upplåtelseform samt möjliggör utveckling av större områden och fler produktionsstarter. Besqab kommer därmed kunna erbjuda kommuner och andra aktörer bredare och attraktivare samarbeten. Samtidigt bygger bolaget upp stabilare kassaflöden över tid.

– Besqab har redan idag en attraktiv förvaltningsportfölj med två nybyggda vårdboenden i Stockholm och ett tredje i Uppsala som färdigställs till årsskiftet. Jag ser fram emot att vi nu successivt kommer addera fler egenutvecklade fastigheter till portföljen. Vid sidan av bostadsutveckling tar vi en tydligare position som ägare och förvaltare av hyresfastigheter, vårdboenden och annan samhällsservice, fortsätter Carola Lavén.

Från och med januari 2021 kommer förvaltningsportföljen bestå av tre färdigställda vårdboenden med en total uthyrningsbar yta om cirka 13.000 kvm och en uthyrningsgrad om 100 procent. Den genomsnittliga hyrestiden för tecknade hyreskontrakt uppgår till cirka 15 år.

Som ett led i Besqabs breddning av verksamheten har beslut fattats om att uppföra projektet Kapellgärdet i Uppsala för eget ägande. Kapellgärdet består av cirka 150 hyresrätter, ett vårdboende med 80 vårdbostäder och en förskola. Total uthyrningsbar yta uppgår till cirka 12 600 kvm. Hyresavtal på 15 år har tecknats med en privat vårdoperatör avseende vårdbostäderna och en privat förskoleaktör avseende förskolan. Uthyrningsgraden i projektet, exklusive hyresrätterna, uppgår därmed till 100 procent. Arbetet med bygglov pågår och projektet förväntas produktionsstarta under fjärde kvartalet 2020. Ytterligare cirka 15 radhus ingår också i planen för kvarteret. De planeras att upplåtas med bostadsrätt och uppföras i ett senare skede.

Fler Nyheter från förstasidan

Miljardköparen Barings om strategin för framtiden

FV summerar även bolagets offensiv sedan vd-rekyteringen.

Raketkonsult värvar två

Den lilla rådgivningsbyrån ligger bakom riktigt många affärer. Nu växer firman med två anställda.

Kilenkrysset hyr ut 4.300 kvm

Först kontrakt med Fabege om 17.000 kvm. Nu har ännu ett hyreskontrakt signerats.

Porträtt

Söker handelns vinnare

Framåt. När andra investerare flydde från handelsfastigheter gick Jan Björks Redito in och storköpte utvalda delar. Nu ger sig bolaget in i flera nya investeringar.

Slättö slår till för 590 mkr på Kvarnholmen

Den totala uthyrningsbara ytan är 11.000 kvm.

Svensk bolag säljer för 500 mkr vid lyxiga Florida Keys

”Vi har blivit en väl ansedd fastighetsaktör i Florida”.

Ska hitta privat ägare vid stor kommunal försäljning

29.000 kvm i attraktivt läge i haussad ort.

Succé för nytt magasin om innovation – läs gratis

Fastighetsvärldens nya magasin om Innovation och fastigheter har fått ett mycket positivt mottagande.

Köper för 727 mkr i Sundbyberg

230 bostäder ingår i projektet. Nära nya tvärbanan.

Miljardsäljer logistikpaket – köparen tar stor vakansrisk

Sex projekt om totalt 130.000 kvm lokaler. FV berättar var fastigheterna finns.

Hyr ut 1.800 kvm i höga Kineum

Endast 15 procent återstår att hyra ut i duons hyllade projekt.

Bygger rekordstor padelhall

Castellums anläggning kommer innehålla hela 20 banor.

Storvinst: Säljer del av Tre Kronor för hela en miljard

25 fastigheter ingår i affären. FV berättar om vinsten.

Slättö och SIBS i första affären på väg till 10 miljarder

Johan Karlsson: ”Nu höjer vi ambitionsnivån ytterligare”. FV berättar var sex av projekten finns.

Tillbaka till förstasidan