Foto: Scheiwiller Svensson Arkitektkontor.

AtriumLjungberg tappar AkzoNobel och projektvärde

Kommer att kräva Akzo på skadestånd. Ett av AtriumLjungbergs stora projekt, Sickla Front, står plötsligt utan hyresgäst. Detta efter att AkzoNobel meddelat att de inte avser att fullfölja det 15-åriga hyresavtal avseende 7800 kvm som tecknats tidigare. Totalt omfattar byggnaden som är under uppförande drygt 10000 kvm uthyrbar area.

Akzos avhopp från hyresavtalet innebär att Atrium Ljungberg skrivit ned värdet på projektet med 89 mkr. Genom att huset nu måste hyresgästanpassas till andra hyresgäster ökar investeringen med cirka 50 miljoner. Samtidigt kommer hyresnivån behöva justeras ned något och dessutom innebär det något mindre uthyrningsbar area i fastigheten. Sammantaget kalkyleras hyresvärdet i fastigheten sjunka från 25 miljoner till 22 miljoner på årsbasis.

–Arbetet med att projektera och färdigställa lokalerna har pågått under ett par års tid i bästa samförstånd. Akzo Nobels är förvånande, säger Atrium Ljungbergs VD Ingalill Berglund i bolagets delårsrapport.

AkzoNobel hävdar att den laboratorieverksamhet som var tänkt för delar av lokalerna inte inryms i bygglovet eller detaljplanen. Atrium Ljungberg har den motsatta uppfattningen och säger att även Nacka kommun delar den uppfattningen. Däremot konstaterar Atrium Ljungberg att AksoNobel sålt stora delar av den verksamhet som var tänkt att inrymmas i den nya byggnaden, vilket således är den egentliga orsaken till Akzos agerande.

Atrium Ljungberg kommer nu vida rättsliga åtgärder samt rikta skadeståndsanspråk mot AkzoNobel.

Fastighetsvärlden Idag 2013-10-18

Fler Nyheter från förstasidan

KlaraBo hyr ut till polisen

Hyresvärdet uppgår till cirka 4,4 mkr.

Ny tokrusning på börsen efter nya siffror

Se vilka bolag som stack iväg mest på de positiva nyheterna från andra sidan Atlanten under onsdagen.

Han får höjdarjobb hos Serneke

Bakgrund hos Hufvudstaden, Skanska och Svenska Hus.

AL tecknar avtal om 63.000 kvm i Hagastaden

Fem exploateringsavtal klara. Redo för total investering på 5 miljarder kronor. Har redan 80.000 kvm lokaler i området.

Högtryck på hotellen – men prisökningar kan slå tillbaka

Rejält lyft för Stockholm jämfört med 2019, men andra ännu bättre.

Glädjerus på börsen – ett bolag upp hela 11 procent

En riktigt positiv handelsdag på börsen under måndagen. Flera fastighetsaktier nästan rusat uppåt.

Nu är Karlatornet snart högst i Sverige

På väg att peta Turning torso från tronen.

”Är som ett hajstim”

Ilija Batljan: ”När allt är bra är alla ens kompisar. Tills man börjar blöda. Då blir man uppäten.”

Besvikelsen över satsningen i New York

Vakanser på 93 respektive 60 procent i kontorsprojekt på Manhattan. FV går igenom läget.

Överväger försäljningar

Äger över 500.000 bostäder. Öppnar för att sälja för över 100 miljarder kronor till delägare. Per Ekelund berättar för FV.

CLS säljer för en halv miljard

Läs om ägarbilden i det ”svenska” bolaget.

Nej till fyra nya IES-skolor – bolag drabbas

Fv berättar vilka fyra fastighetsbolag som drabbas av beslutet.

SBB sålt allt i Stenhus

SBB har avyttrat sitt aktieinnehav i noterade Stenhus Fastigheter.

Storbolag faller tungt

Tufft för flera av de allra största fastighetsbolagen på börsen under tisdagen.

Tillbaka till förstasidan