”Alla segment kommer att påverkas av pandemin”

Svefa tror på en ”påtaglig differentiering” vad gäller avkastningskrav för trygga respektive mer opportunistiska investeringar. Det framgår av en ny rapport från rådgivningsbolaget.

Svefas vinnare

Samhällsfastigheter
Långsiktig efterfrågan som präglas av långsiktiga institutionellt kapital

Kontorsfastigheter
Moderna och flexibla kontor i CBD

Hyresbostäder
Oförändrad marknad gällande hyresrätter. Negativ påverkan avseende nyproduktion, framförallt inom bostadsrättsmarknaden

Svefas förlorare:

Hotell och besöksnäring
Stort fall kortsiktigt och hög risk på längre sikt mot bakgrund av förändrade beteendemönster

Kontorsfastigheter
I sekundära lägen och med inslag av butiker och restaurang

Handelsfastigheter
Större osäkerhet för sällanköpshandel och mindre till positiv påverkan för dagligvaruhandel samt volym och lågprishandel

Visa faktaruta

Svefa har skjutit på sin årliga rapport där 24 orter analyseras, och har istället tagit fram en rapport om hur coronaepidemin påverkar olika fastighetssegment och marknader.

– Det finns ingen marknad eller segment som inte kommer att påverkas av pandemin. Vi kommer att se att förändrade avkastningskrav i ett segment eller i en region spiller över och skapar följdverkningar för andra, säger Mikael Lundström, vd vid Svefa

Fastighetsvärlden har de senaste veckorna berättat om inställda eller pausade fastighetsaffärer om totalt 20–25 miljarder kronor.

Svefa ser att det även fortsättningsvis finns flera transaktionsprocesser som löper på enligt plan, där säljare och köpare har starka balansräkningar och ofta gäller den aktuella affären samhällsfastigheter eller hyresbostäder. Även byggrättsförsäljningar, där produktionsstart är mer än ett år framåt i tiden, fullföljs ofta affären.

Svefa summerar att bolaget tror på en ”påtaglig differentiering” vad gäller avkastningskrav för trygga respektive mer opportunistiska investeringar.

Svefa konstaterar även i rapporten att om ett segment med svårbedömda krediter belastas hos bankerna så kommer det att påverka marginalerna i hela kreditgivningen. Svefa uppger även att det är oerhört svårt att prissätta risk och oro.

När det gäller kontorshyrorna ser Svefa en risk för stigande vakanser och sjunkande hyresnivåer, speciellt på marknader som haft en mycket stark hyresutveckling. Svefa tror att detta kommer börja synas under tredje och fjärde kvartalet. Om det blir en andra virusvåg kommer nedgången fördjupas ytterligare. Svefa konstaterar även att den stora projektbank som byggts upp i Stockholm och Göteborg får se genomförandet skjutas på framtiden.

Fler Nyheter från förstasidan

Vill öppna tio under 2020

Det digitala vårdbolaget planerar för flera fysiska enheter. Den första öppnar nära Östermalmstorg.

Digital Inns nya ägare: "Finns vissa guldlägen"

Förvärvar Digital Inns konkursbo och planerar att expandera.

SHF hyr ut blixtsnabbt efter köp från Ikea

Hyr ut 3.800 kvm. Gör åter en snabb uthyrning efter ett större köp.

Bilder: Niams nya kontor i värtan – med publik takbar

Totalt omfattar kontorskvarteret 32.000 kvadratmeter.

Nytt flytande utomhusbad vid Gamla stan

Vill kopiera succén som finns i centrala Helsingfors. Se karta.

90.000 lägenheter i utsatta områden

FV har kartlagt fastighetsägarna på platserna där det skjuts, sprängs och förvaltas.

Avyttrar hyresrätter för 267 miljoner i väst

JV säljer till lokalt bolag.

Transaktionschef lämnar rådgivningsbolag

Har arbetat på bolaget i elva år. Rollen blir vakant tills vidare.

Säljer handel för 140 mkr

Hyresvärde på över nio miljoner. Mitt i stan.

Affärsanalys

När guldstaden stöps om

Glänser mer än någonsin förr. Bente Sköld på Savills analyserar affär i norr.

Newsec vässar digitala erbjudandet över hela Norden

Gör stor organisationsförändring och utser ny vd för Newsec Property Asset Management Sweden

Revisorn om Oscar P: Osäker om överlevnad

Oscar Properties har, efter kraftig försening, nu publicerat sin årsredovisning. Ingemar Rindstig och kollegorna på EY skriver en 4 sidor lång revisionsberättelse.

SBB närmar sig 5 mdr i försäljningar – gör ny affär

Batljan: ”Hög efterfrågan på våra kassaflödesfastigheter”.

Tillbaka till förstasidan