Akelius vill dubbla beståndet på tio år

Akelius äger fastigheter för 125 miljarder kronor. Det nya målet är att dubblera storleken på fastighetsbeståndet på tio år. Den nya vd:n Ralf Spann berättar för FV om prioriteringarna.
Bolaget överväger även att minska personalstyrkan med 400.

Akelius bestånd finns i dag i sju länder och vid halvårsskiftet innehöll det 43.989 lägenheter. Belåningsgraden är låga 37 procent efter att ha varit 44 procent ett år tidigare.

I Sverige äger Akelius numera endast fastigheter i Stockholmsregionen och i Malmö.

I Stockholmsområdet äger bolaget 5.924 bostäder som värderas till totalt 17 miljarder kronor. I Malmö har bolaget 7.078 bostäder som summerar ett värde om 10 miljarder kronor.

Efter att främst ha sålt i Sverige under flera år kan bolaget framöver alltså åter bli nettoköpare, enligt den planerade köpoffensiven.

Nytillträdde vd:n Ralf Spann, som jobbat i bolaget i flera år, berättar för Fastighetsvärlden hur bolaget resonerar kring vilka marknader som är aktuella för förvärv.

– I första hand granskar vi de möjligheter som finns i de sju länder där vi redan finns och kan marknaden.

– I andra hand analyserar vi ytterligare några orter i de länder där vi finns. Men det ska, liksom tidigare, handla om de största städerna i respektive marknad.

– I tredje hand håller vi på och analyserar ett antal nya länder. Det ska vara länder med en stabil politisk situation, länder med en stark ekonomi och städer med en bra befolkningstillväxt, säger Ralf Spann till Fastighetsvärlden.

Han konstaterar att det absolut är aktuellt med förvärv i Sverige, men knappast i nya orter eftersom det finns få städer som uppfyller kriterierna.

Bolaget har även delvis tvingats överge sin framgångsrika strategi att renovera lägenheter på löpande band när någon flyttar ut – för att sedan kunna höja hyran ganska mycket. I Berlin har bolaget till exempel tvingas sluta med strategin efter ett politiskt beslut.

Marknaden för fastigheter med omfattande renoveringsbehov har förändrats, konstaterar bolaget. Akelius bedömer att de goda tiderna för uppgradering av sådana fastigheter är förbi.
Akelius kommer därför att minska fokus på fastigheter med omfattande renoveringsbehov för att nå de fastställda finansiella målen. Bolaget kommer att fokusera på nybyggda och uppgraderade fastigheter. Akelius avslutar sin byggrelaterade teknologiutveckling.

Bolaget planerar även för personalnedskärningar. 115 anställda inom koncernen är omedelbart berörda och kommer att erhålla erbjudanden om att frivilligt lämna Akelius under 2020.

– I första hand är det kopplat till byggverksamheten.

Bolaget kommer också att reducera nyanställningar och ersättare till ett minimum. Akelius uppskattar att normal personalomsättning kommer att innebära en betydande minskning av personal intill slutet av 2022. Totalt motsvarar detta en möjlig personalminskning från 1.500 till 1.100.

Akelius uppskattar att bolaget kommer att uppta en omstruktureringskostnad om 13 miljoner EUR. Den årliga kostnadsbesparingen motsvarar 42 miljoner EUR när programmet är till fullo implementerat i slutet av 2022.

– Förändring är utvecklingens pris. Förändringen kommer att förbättra vår långsiktiga prestation. Det är sorgligt när förändring leder till att vi behöver be goda medarbetare att lämna bolaget, säger Ralf Spann.

Fler Nyheter från förstasidan

Slättö och SIBS i första affären på väg till 10 miljarder

Johan Karlsson: ”Nu höjer vi ambitionsnivån ytterligare”.

Emilshus går till sängs för 422 mkr – med Ikea på köpet

Niam avyttrar 75.000 kvm lokaler.

SOJ: ”Priset är sekundärt”

Sven-Olof Johansson om den omtalade kontorsoron: ”Vi fortsätter se toppnoteringar i priserna för fastigheter och i synnerhet kontorsfastigheter i Stockholm”.

Så blir hyran i ”nya” Rosenbad

Nu är ett nytt hyresavtal klart. FV berättar detaljerna. Men högst oklart vem som kommer att flytta in.

Elbristen het fråga på Bostadsdagen Göteborg

”10.000 jobb på spel”.

Trafikverket hyr i nytt projekt

Tidigare hyrt ut till hotell i det centrala projektet.

Adam & Albin öppnar sin största någonsin – hos AL

Läs om den nya satsningen och se på en flygbild var den nya satsningen hamnar. 13 meters takhöjd.

Eva Hamilton lämnar Fastator

Slutar efter drygt ett år. Styrelseordförande Björn Rosengren motiverar för Fastighetsvärlden.

De skapar Novier – ny stor fastighetsrådgivare

Bolagen går samman och får 100 anställda och breddar därigenom sin rådgivningskompetens till flera områden.

Dubblar på Kungsgatan – hyr ytterligare 2.000 kvm

Segmentet ökar explosionsartat efter sommaren.

Börskandidat gör nytt större förvärv

Köper för 600 miljoner kronor kort efter förvärvet för 500 miljoner.

Lista: 25 nya butiker till Westfield MoS under pandemin

Omsättning av butiker har ökat. Läs om vilka varumärken som tillkommit.

Hyr ut hela 6.000 kvm kontorslokaler

Bygger om tidigare handelslokaler till moderna kontorsytor.

Han drar till fjällen

Efter mer än 25 år med bolagsbyggen inom finans och fastighet och 15 år efter starten av det framgångsrika fastighetsbolaget har han nu funnit en ny, friare utmaning.

Tillbaka till förstasidan