Oscar förvärvar nyproducerad industrifastighet i Lidköping

Oscar Properties jakt på kassaflöde går vidare. Bolaget har tecknat avtal om att förvärva en nyproducerad industrifastighet i Lidköping. Underliggande fastighetsvärde: 27 miljoner kronor.

Randviken-jv köper 37.000 kvm för 210 miljoner

Randviken och Anders Tegelberg köper, via ett nybildat jv, åtta fastigheter i Västergötland. Priset är 208,5 miljoner kronor.

Chilid Group säljer bostadsportfölj

Chilid Group, med bas i Lidköping, har avtalat om en avyttring av en hyresrättsportfölj i Skaraborg bestående av 98 lägenheter.

Arwidsro köper dubbla handelsplatser

Areim säljer två av bolagets mindre fastigheter, två handelsfastigheter, till Arwidsro.

Hemfosa köper för 3,6 mdr av Starwood – se lista

Köper portfölj med 51 kommersiella fastigheter till Nyfosa.

Industrifastigheter om 40.000 kvm köps av Alma

Alma Property Partners förvärvar portfölj med fyra industri- och lagerfastigheter om drygt 40.000 kvm i södra Sverige Transaktionen omfattar fyra …

Round Hill i svenskt miljardköp om 225.000 kvm

Storaffär med nordiska fastigheter där 60 procent av värdet finns i Sverige. FV berättar vilka blågula fastigheter som ingår i transaktionen – och om värdeförändringen sedan köpen 2007.

Kungsleden säljer svans i Alvesta och Lidköping

Avyttrar för 62 miljoner kronor. Kungsleden fortsätter att renodla sitt fastighetsbestånd och säljer fastigheterna Valhall 8 i Lidköping samt Alvesta …

Föll från 269 till 127 miljoner i värde på sex år

Redito ”fyndköper” en handelsfastighet i centrala Lidköping efter att en dansk ägare fått ekonomiska problem.

Danskt KS vill sälja i Lidköping

I maj 2007 tog Keops över köpcentrumet Framnäs i Lidköping från Thunbolagen. Köpesumman uppgick till 269 miljoner kronor. Därefter har …

Thun i satsning på galleria i Lidköping

Erik Thun AB investerar i en av sina äldsta fastigheter, nämligen Orionhuset i centrala Lidköping. Idag inhyses det av stadsbiblioteket …

Stiftelse köper för 1,1 mdr

I en affär om flera fastigheter slår pensionsstiftelsen till med ett miljardköp.

Kungsledens affär med Orkla om 5 Mdr lyckas

Femmiljardersaffären, som Kungsleden informerade om redan i september, är slutligen i hamn. Det är Orkla Finans Kapitalförvaltning och DnB NOR Markets som förvärvar hela beståndet. Fastighetsportföljens storlek har justerats något i storlek och säljs nu för 4750 miljoner kronor. Det är 375 miljoner över bokfört värde och 710 miljoner över anskaffningsvärdet.