GE Real Estate gör rentingaffär för 200 mkr

Det danska börsnoterade logistikföretaget DVS säljer genom sitt helägda DFDS Transport AB två logistikfastigheter till GE Real Estate för 200 …

DUFAB tar hand om driften för 285000 kvm

Locum har genomfört en upphandling av fastighetsdriften av bl.a. S:t Eriks ögonsjukhus, Rosenlunds sjukhus, Handens sjukhus, Dalens sjukhus, Nacka sjukhus, …

Brostaden säljer mark för ny byggnad i Smista

Det börsnoterade bildelsbolaget Mekonomen AB etablerar sig i Smista Park i Huddinge kommun. Mekonomen kommer där att låta uppföra sitt …

Nytt stort uppdrag för Dalkia

Locum har slutfört upphandlingen av fastighetsdrift för Huddinge Universitetssjukhus. Sjukhuset är en av norra Europas största byggnader och omfattar en …

BoKlok inspirerade till ArbetaSmart-koncept

Skanskas och Ikeas samarbete kring bostadskonceptet BoKlok och den framgång detta rönt leder nu till att bolagen utvidgar sitt samarbete …

PNB växer i Stockholmsregionen

PNB etablerade sig som husbyggare i Stockholm förra hösten och hoppas i framtiden kunna växa ordentligt på stockholmsmarknaden. Nu har …

Skanska gör jättevinst vid fastighetsförsäljning

Av den totala reavinsten på 460 miljoner kronor kommer 400 att redovisas i fjärde kvartalet 2001. Den resterande delen beräknas …

HEBA gjorde storaffär i Huddinge

HEBA har träffat avtal med kommunägda TomtbergaHuge Fastigheter AB om förvärv av fastigheterna Rådsbacken 2-12 nära Huddinge centrum. Fastigheterna innehåller …

Renodling på Novum

Det Drottägda fastighetsbolaget Novum Forskningscentrum i Huddinge profileras nu ännu tydligare som ett renodlat svenskt centrum för forskningsföretag inom medicin, …

ebab bygger ut handelscenter i Länna

Intill Nynäsvägen vid Länna i Huddinge pågår för närvarande uppförandet av ett helt nytt handelscentrum inriktat på volymhandel. Den första …

Drott engagerar sig ytterligare i Novum

Drott har förvärvat resterande 50 procent i fastigheten Medicinaren 19, som ligger inom Novumområdet intill Huddinge sjukhus. Förvärvet sker genom …

JM säljer fastigheter för 845 Mkr

I en affär med Kungsleden säljer JM 24 fastigheter i Uppsala, Sigtuna, Strängnäs, Sollentuna, Stockholm, Lidingö, Nacka och Eskilstuna för …

Mandamus koncentrerade sig ytterligare under Q1

De affärer som Mandamus gjort under årets första kvartal innebär en ytterligare koncentration till bostäder i tillväxtområden. Bostäder utgör nu …

Locum och Akademiska Hus byter i Flemingsberg

Genom affären erhåller Akademiska Hus byggrätter om 33 000 kvm samt en option att förvärva ytterligare 10 000 kvm. Tillsammans …