Fem kvar i kamp om stor myndighet

Beslut väntas inom några månader. Nästan 14.000 kvm på spel.

Bildextra: Fabege planerar för hela 400.000 kvm kontor

Klaus Hansen Vikström om bolagets planerade jättesatsning i Flemingsberg. Motsvarar mer än 35 Hötorgsskrapor.

Fabege köper ännu mer i Flemingsberg

Den förvärvade delen är idag obebyggd och kommer att utvecklas för kommersiellt ändamål. Tillträde kommer att ske efter att detaljplan …

Fabege säkrar hyresgäst om 5.500 kvm i Arenastaden

Hyresgästen drabbades av brand för ett år sedan och tvingades lämna lokalerna.

350 nya bostäder till Fabege i Solna Business Park

Ett stadsmässigt område med en kombination av bostäder och arbetsplatser, med utbyggd kollektivtrafik och trygga stråk för cykel och gång …

Fabege klurar på multiarena och högt hotell i syd

16.000 åskådare respektive 40 våningar. Vice vd Klaus Hansen Vikström skissar på den nya stadsdelen i södra Stockholmsområdet.

Folksam köper från Fabege för 1,6 miljarder

Folksam fortsätter göra fastighetsförvärv i snabb takt. Priset motsvarar 75.000 kr/kvm.

Fabege hyr ut i Sjöstaden

Fortsätter hålla ett högt uthyrningstempo i syd. Läs om hyresnivån.

Även Klaus Hansen Vikström lämnar Fabege

”Superdansken” med fastighetsdynamiten går över till en annan roll.

20 procent dyrare för Fabege i utmanande projekt

Framgångsrikt uthyrningsarbete, men den häftiga byggnaden blir dyrare än tänkt.

Fabege gör satsning på flexibla kontorshubbar

Ger kontorshyresgäster valfrihet om de har ett möte på andra sidan staden eller om pendeln strular.

Jubel kring OS-satsning

Christian Hermelin och Emma Feldman om det möjliga jättearrangemanget.

Åtta stora myndigheter kan flytta – riskerar dubbla hyror

En av myndigheterna har dock nyligen tecknat ett nytt stort hyreskontrakt till 2031. Även flera andra har nytecknade kontrakt. FV redogör för läget.