Senaste nyheterna om Castellum


Unionens a-kassa flyttar in i Castellums lokal

Unionens arbetslöshetskassa utökar med ett tredje kontor, denna gång i Örebro. Det nya kontoret kommer att ligga i Castellums fastighet Drottningparken på Fabriksgatan 47, nära stadskärnan och Södra station. Lokalen är på drygt 600 kvm.

Castellum installerar batterilager i Helsingborg

Batterilagret som ansluts på en av Castellums fastighet har en kapacitet på 430 kW i effekt och 430 kWh i energi samt en vikt på cirka 6 ton. Satsningen är ett led i den effektstrategi som Castellum tagit fram tillsammans med fem svenska energibolag. Syftet är att byggnader ska bli en aktiv del i energisystemet genom att bidra med egenproducerad el till det lokala elnätet när det uppstår flaskhalsar.

”Skulle inte förvåna om branschen får en hurring till”

Castellum har skrivit ned fastighetsvärdet med 9,5 procent sedan toppen i slutet av 2022.
– Det är ganska mycket, jag kommer inte att recensera hur andra har gjort men det skiljer sig väldigt mycket åt hur mycket som skrivits ned. Men det skulle inte förvåna mig om branschen i stort får en hurring till, säger vd Joacim Sjöberg till nyhetsbyrån Direkt.

Castellums föreslår fortsatt pausad utdelning

Mot bakgrund av den förändrade kapitalmarknaden och den genomförda företrädesemissionen om ca 10 mdkr tidigare i år kommer styrelsen i Castellum inte att föreslå att årsstämman beslutar om utdelning för 2023.

I mål med 100 solcellsanläggningar

Castellum inviger sin hundrade solcellsanläggning i fastighetsbeståndet och når därmed ett av sina hållbarhetsmål två år före utsatt tid. Satsningen på solel genererar i dag 17 procent av bolagets årliga elkonsumtion, motsvarande 17,2 GWh.

Castellum hyr ut hela 4.500 kvm

Option på ett sjätte våningsplan. Fyller upp efter Länsstyrelsen.

Tokrusning för fastigheter

Lägre inflation i USA gav stark signal.

Minskat förvaltningsresultat för Castellum

Kraftig prisutveckling för el och uppvärmning, och väsentligt ökade finansieringskostnader har minskat Castellums förvaltningsresultat, som uppgick till 3.343 mkr (3.598) – det motsvarar en minskning om 7,1 procent. Samtidigt har de totala intäkterna ökat med 9,7 procent till 7.388 mkr (6.732) vilket kan förklaras med indexuppräkning av hyresavtal och färdigställda projekt.

Fyra experter summerar trender från stor mässa

Överlag positivt inom logistikbranchen, men mycket är mer avvaktande.

Lista: 20 finalisterna i SGB Awards

Den 30 november går Sveriges mest prestigefyllda prisutdelning inom hållbart samhällsbyggande av stapeln: Sweden Green Building Awards (SGB Awards).

Castellum säljer för 900 mkr

”Försäljningspriserna bekräftar våra bokförda värden”.

Castellum: ”Ytorna kommer hyras ut snabbt”

ABB lämnar stora ytor hos Castellum i samband med att man uppför en egen byggnad. Vid Castellum ser man dock positivt på utvecklingen:
”Vår förväntan är att ytorna kommer att vara uthyrda innan de ens blivit tomställda”, skriver Castellum till FV.

ABB:s storsatsar på 65.000 kvm nytt

Investering för flera miljarder.