Anders Sjelvgren ny GD vid Boverket

Har tidigare arbetat vid det statliga verket i tio år. Ger sin första intervju till Fastighetsvärlden.

Ny GD på Boverket

Regeringen utser Susann Bard till tillförordnande generaldirektör för Boverket. Hon kommer tillfälligt att ersätta Janna Valik vars förordnande löper ut …

Regeringen tar initiativ för hållbart byggande

Regeringen föreslår i budgetpropositionen 2017 att Boverket ska få ett ökat anslag om 10 miljoner kronor årligen från 2017. Boverket …

Skriver upp prognosen: Behövs 88.000 nya per år

Boverket reviderar sin prognos för byggbehovet av bostäder.

25 procent fler bostäder byggs nästa år

Osäkerhet om kapacitet inom planering, byggande samt ränteutveckling. Boverkets senaste prognos över bostadsbyggandet visar att påbörjas cirka 57 000 bostäder …

50.000 bostäder byggs nästa år

Boverket rapporterar om ett kraftigt ökat bostadsbyggande. I år kommer 47.500 bostäder att börja byggas, och nästa år räknar myndigheten …

Boverket: Drygt 40.000 bostäder påbörjas nästa år

Bostadsbyggandet har under det senaste året ökat snabbt efter den stora minskningen under 2011 och 2012. Antalet påbörjade bostäder fortsätter …

Bostadsbyggandet upp 90 procent

Likartad nivå på byggstarter under 2014. Boverkets senaste indikatorer visar att bostadsbyggandet tog ordentlig fart under slutet av 2013. Allra största …

Svag priskonkurrensen för hyresbostäder

I en analys som Boverket gjort konstateras att priskonkurrensen är svag för hyresbostäder. Lägre hyror, högre kvalitet och kundorienterad förvaltning …

Rekordlåg vakans i allmännyttan

Antalet lediga bostäder hos de allmännyttiga bolagen minskar. Nu står det cirka 7.900 lägenheter lediga hos bolagen.