Ansökan om stöd för sänkta lokalhyror öppnar 1 juli

Ansökan görs direkt på webben genom Boverkets nya e-tjänst. Sju av landets länsstyrelser ansvarar för handläggning av stödet. – Vi …

Boverket: Bostadsbyggandet bromsar in

– Utvecklingen av pandemin och av samhällsekonomin kan ta olika riktningar framöver. Vi bedömer att tredje kvartalet kommer att vara …

Boverket: Färre mindre kommuner har bostadsbrist

I år anger 212 av landets 290 kommuner att det råder underskott på bostäder på bostadsmarknaden. Det är 28 kommuner …

Boverket bantar – 20 anställda ska bort

Boverket får mindre pengar i framtiden och startar därför ett arbete för att anpassa verksamhet och organisation. Den långsiktiga personalramen …

Boverket ska föreslå hur bostadsbristen ska beräknas

Redovisas senast den 30 september 2020. Regeringen ger Boverket i uppdrag att lämna förslag på hur bostadsbristen ska beräknas och …

Prognos: Fortsatt ras för bostadsbyggandet

Antalet påbörjade bostäder per tusen invånare förväntas bli dubbelt så många i Malmö som i Stockholm.

Fyra kommuner har överskott på bostäder

Stort underskott på bostäder i hela landet. Endast en medelstor stad uppger ”balans.”

Splittrad utveckling på bostadsmarknaden

Under 2019 minskar byggandet med ytterligare 6 procent, då 51 000 bostäder påbörjas. Antalet nya bostäder är långt under det …

Hon blir Sveriges riksarkitekt

Boverket har utsett Helena Bjarnegård till Sveriges riksarkitekt. Helena Bjarnegård har en bakgrund som landskapsarkitekt och kommer närmast från tjänsten …

Christer Larsson blir Sveriges första riksarkitekt

Riksdagen beslutade i våras om propositionen Gestaltad livsmiljö. – Riksarkitekten är en viktig position för den nya arkitekturpolitiken. Vi vill …

Boverket justerar prognos

Med anledning av nya befolkningssiffror från SCB har Boverket justerat sin prognos för behovet av bostäder. I snitt behövs det …

Tidigare prognos överspelad – bostadsbehovet sjunker

Nya siffror från SCB ger ny ”räknestuga” hos Boverket.

Över 200 kommuner har sökt byggbonus

Boverket har fått ansökningar från över 200 kommuner som vill söka regeringens byggbonus. Totalt planerar regeringen dela ut 1,8 miljarder. Förra …

Anders Sjelvgren ny GD vid Boverket

Har tidigare arbetat vid det statliga verket i tio år. Ger sin första intervju till Fastighetsvärlden.