Boverket säger upp nio anställda

Boverket har genomfört en översyn för att anpassa verksamhet och organisation till minskade anslag i framtiden. Det innebär att 9 anställda sägs upp.

462.000 hushåll i landet bedöms trångbodda

462.000 hushåll i landet är trångbodda och drygt 56.000 hushåll av dem har också en ansträngd boendeekonomi. Det är hushåll som har en orimlig boendesituation och som saknar ekonomiska möjligheter att ta sig ur den. Det framgår av den rapport om bostadsbristen som Boverket lämnat till regeringen.

Ansökan om stöd för sänkta lokalhyror öppnar 1 juli

Från den 1 juli klockan 10.00 kan hyresvärdar söka ekonomiskt stöd för rabatt till lokalhyresgäster i vissa branscher som drabbats särskilt av coronavirusets utbrott.

Boverket: Bostadsbyggandet bromsar in

Boverkets nya prognos är att antalet påbörjade bostäder minskar med cirka 15 procent i år, då 44.500 bostäder påbörjas inräknat nettotillskott genom ombyggnader. Under 2021 faller takten till 41.500 bostäder enligt prognosen. Men hur stor minskningen blir är fortfarande mycket osäkert.

Boverket: Färre mindre kommuner har bostadsbrist

En stor majoritet av landets kommuner har fortfarande stor bostadsbrist. Men för tredje året i rad minskar antalet kommuner med brist på bostäder. Det framgår av Boverkets bostadsmarknadsenkät.

Boverket bantar – 20 anställda ska bort

Boverket får mindre pengar – genomför sparapaket under året.

Boverket ska föreslå hur bostadsbristen ska beräknas

Redovisas senast den 30 september 2020. Regeringen ger Boverket i uppdrag att lämna förslag på hur bostadsbristen ska beräknas och …

Prognos: Fortsatt ras för bostadsbyggandet

Antalet påbörjade bostäder per tusen invånare förväntas bli dubbelt så många i Malmö som i Stockholm.

Fyra kommuner har överskott på bostäder

Stort underskott på bostäder i hela landet. Endast en medelstor stad uppger ”balans.”

Splittrad utveckling på bostadsmarknaden

Antalet påbörjade bostäder minskar med cirka 20 procent i år, då 54.500 bostäder påbörjas enligt Boverkets senaste prognos. Indikatorerna visar också att det är stora skillnader runt om i landet.

Hon blir Sveriges riksarkitekt

Boverket har utsett Helena Bjarnegård till Sveriges riksarkitekt. Helena Bjarnegård har en bakgrund som landskapsarkitekt och kommer närmast från tjänsten …

Christer Larsson blir Sveriges första riksarkitekt

Boverket anställer Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör i Malmö, som Sveriges första riksarkitekt. Christer Larssons tjänst sträcker sig till årsskiftet, eller tills dess ordinarie riksarkitekt är på plats. Boverket anställer samtidigt Monica von Schmalensee, ordförande i Rådet för hållbara städer, för att stötta verksamheten internt och externt under samma period.

Boverket justerar prognos

Med anledning av nya befolkningssiffror från SCB har Boverket justerat sin prognos för behovet av bostäder. I snitt behövs det …

Tidigare prognos överspelad – bostadsbehovet sjunker

Nya siffror från SCB ger ny ”räknestuga” hos Boverket.