Boverket säger upp nio anställda

Utgångspunkten i arbetet, som startade i februari, var att minska den långsiktiga personalramen med 20 anställda från 279 till 259 …

462.000 hushåll i landet bedöms trångbodda

I rapporten redovisar Boverket nya beräkningar av hur stor bostadsbristen är i landet, i regioner och i större och mindre …

Ansökan om stöd för sänkta lokalhyror öppnar 1 juli

Ansökan görs direkt på webben genom Boverkets nya e-tjänst. Sju av landets länsstyrelser ansvarar för handläggning av stödet. – Vi …

Boverket: Bostadsbyggandet bromsar in

– Utvecklingen av pandemin och av samhällsekonomin kan ta olika riktningar framöver. Vi bedömer att tredje kvartalet kommer att vara …

Boverket: Färre mindre kommuner har bostadsbrist

I år anger 212 av landets 290 kommuner att det råder underskott på bostäder på bostadsmarknaden. Det är 28 kommuner …

Boverket bantar – 20 anställda ska bort

Boverket får mindre pengar i framtiden och startar därför ett arbete för att anpassa verksamhet och organisation. Den långsiktiga personalramen …

Boverket ska föreslå hur bostadsbristen ska beräknas

Redovisas senast den 30 september 2020. Regeringen ger Boverket i uppdrag att lämna förslag på hur bostadsbristen ska beräknas och …

Prognos: Fortsatt ras för bostadsbyggandet

Antalet påbörjade bostäder per tusen invånare förväntas bli dubbelt så många i Malmö som i Stockholm.

Fyra kommuner har överskott på bostäder

Stort underskott på bostäder i hela landet. Endast en medelstor stad uppger ”balans.”

Splittrad utveckling på bostadsmarknaden

Under 2019 minskar byggandet med ytterligare 6 procent, då 51 000 bostäder påbörjas. Antalet nya bostäder är långt under det …

Hon blir Sveriges riksarkitekt

Boverket har utsett Helena Bjarnegård till Sveriges riksarkitekt. Helena Bjarnegård har en bakgrund som landskapsarkitekt och kommer närmast från tjänsten …

Christer Larsson blir Sveriges första riksarkitekt

Riksdagen beslutade i våras om propositionen Gestaltad livsmiljö. – Riksarkitekten är en viktig position för den nya arkitekturpolitiken. Vi vill …

Boverket justerar prognos

Med anledning av nya befolkningssiffror från SCB har Boverket justerat sin prognos för behovet av bostäder. I snitt behövs det …

Tidigare prognos överspelad – bostadsbehovet sjunker

Nya siffror från SCB ger ny ”räknestuga” hos Boverket.