Senaste nyheterna om Boverket


Boverket: Behovet av bostäder ökat med 6 procent

Boverket har genomfört nya beräkningar av det nationella behovet av bostäder för perioden 2023–20230. Behovet har ökat med sex procent jämfört med förra året – det behövs årligen 67.300 nya bostäder.

Ex-ministers bostadsbolag nekas investeringsstöd

Brister i arbetsmiljön. Vd dömd för brott mot utlänningslag. Misstänkta investeringsbidrag.

Sågar Boverkets nya byggregler

”Gör det 300 gånger svårare”.

Regeringen föreslår lättnader för studentbostäder

Ministern: ”Vill göra det enklare och billigare att bygga”.

Boverket: ”Risk för mycket kraftig inbromsning”

Förutsättningarna för bostadsmarknaden och bostadsbyggandet har försämrats mycket snabbt sedan början av 2022. Antalet bostäder med startbesked minskar enligt Boverkets nya prognos från cirka 71.500 år 2021 till cirka 33.000 år 2023 inräknat nettotillskott genom ombyggnader.

Boverket: Brf-byggandet kan komma att halveras

Uppdaterar med ny rapport. Även kraftigt sämre utsikter för hyresrätter.

Boverket: Bostadsbyggandet bromsar in

Samtidigt skrivs behovet av nya bostäder upp. Ny rapport.

204 kommuner har underskott på bostäder

Trots en hög takt på bostadsbyggandet är antalet kommuner som har underskott på bostadsmarknaden fortsatt stort. 204 av landets 290 kommuner rapporterar om underskott på bostadsmarknaden i årets bostadsmarknadsenkät som sammanställts av Boverket.

Myndighet bantar rejält

Minskar ytorna med över hälften när Nyfosa tappar stor hyresgäst.

Boverket säger upp nio anställda

Boverket har genomfört en översyn för att anpassa verksamhet och organisation till minskade anslag i framtiden. Det innebär att 9 anställda sägs upp.

462.000 hushåll i landet bedöms trångbodda

462.000 hushåll i landet är trångbodda och drygt 56.000 hushåll av dem har också en ansträngd boendeekonomi. Det är hushåll som har en orimlig boendesituation och som saknar ekonomiska möjligheter att ta sig ur den. Det framgår av den rapport om bostadsbristen som Boverket lämnat till regeringen.

Ansökan om stöd för sänkta lokalhyror öppnar 1 juli

Från den 1 juli klockan 10.00 kan hyresvärdar söka ekonomiskt stöd för rabatt till lokalhyresgäster i vissa branscher som drabbats särskilt av coronavirusets utbrott.

Boverket: Bostadsbyggandet bromsar in

Boverkets nya prognos är att antalet påbörjade bostäder minskar med cirka 15 procent i år, då 44.500 bostäder påbörjas inräknat nettotillskott genom ombyggnader. Under 2021 faller takten till 41.500 bostäder enligt prognosen. Men hur stor minskningen blir är fortfarande mycket osäkert.

Boverket: Färre mindre kommuner har bostadsbrist

En stor majoritet av landets kommuner har fortfarande stor bostadsbrist. Men för tredje året i rad minskar antalet kommuner med brist på bostäder. Det framgår av Boverkets bostadsmarknadsenkät.