Atrium Ljungberg sänker vakanserna

Under 2007 har Atrium Ljungbergs vakanser minskat. Vakansgraden ligger vid utgången av september på fem procent, en minskning med en …

Nytt namn: Atrium Ljungberg AB

Sedan samgåendet har det diskuterats vilket nytt,snärtigt bolagsnamn Atrium-LjungbergGruppen ska ta. I kallelsen till extra bolagsstämma framgår förslaget: Atrium Ljungberg …

Ljungberggruppen satsar i Uppsala

Atrium-Ljungberggruppen har förvärvat 10,5 hektar mark belägen intill Gränby Centrum i Uppsala vid nya E4:ans norra avfart. Bolaget betalar 140 miljoner kronor för markområdet. Totalt planeras 40 000–50 000 kvadratmeter ny butiksyta inom området och det handlar om volymhandel.

Atrium köper Mobilia från Folksam för 555 Mkr

Det är många avslut på köpcentrum just nu. För några veckor sedan köpte norska Steen & Ström Kupolen i Borlänge …