Atrium Ljungberg höjer prognosen

Atrium Ljungbergs resultat efter skatt uppgick för de första tre kvartalen till 517,6 miljoner (188,6). Bolaget höjer nu prognosen för resultat före värdeförändringar och skatt från 610 till 640 miljoner kronor.

AtriumLjungberg hyr ut mer i Ärvinge

Atea Sverige AB har tecknat avtal om att hyra cirka 5.700 kvadratmeter kontor hos Atrium Ljungberg i Ärvinge i Kista. …

Atrium Ljungberg utökar i Sickla

Genom att förvärva de två fastigheter Sicklaön 117:1 och 117:2 med totalt 3533 kvadratmeter i Sickla räknar AtriumLjungberg med nya …

Ägarfamiljer ökar i AL

Familjerna Ljungberg och Holmström har från Konsumentkooperationens pensionsstiftelse och Folksam Liv förvärvat ytterligare aktier i Atrium Ljungberg (AL). Ljungberg ökar …

Areim är den ”hemliga” köparen

Under juni berättade Atrium Ljungberg att Vasa Handelsplats i Södertälje (Rinken 2) avyttrats för 315 miljoner. Någon uppgift om vem som var köpare lämnades dock inte. Nu kan Fastighetsvärlden avslöja att det är Areim Fond 1 som förvärvat fastigheten.

Atrium Ljungberg riskerar skattesmäll

Atrium Ljungberg har erhållit en framställan om att Förvaltningsrätten ska pröva om skatteflyktslagen är tillämplig på en fastighetstransaktion via kommanditbolag som genomfördes 2004. Skatteverket vill upptaxera bolaget med 327,8 mkr innebärande ett skattekrav om 91,8 mkr exklusive ränta. Atrium Ljungbergs uppfattning är att bolaget följt de lagar och den praxis som fanns vid tidpunkten för transaktionen.

Vasa i Södertälje sålt för 315 miljoner

Runt 7 procent i direktavkastning. Atrium Ljungberg har avyttrat Vasa Handelsplats i Södertälje. Köpeskillingen baseras på ett fastighetsvärde uppgående till …

Långsiktig ägare tar över efter flera byten

Under december genomfördes en av årets få stora köpcentrumaffärer då Fastighets AB L E Lundberg förvärvade Galleria Leo i Linköping …

AL hyr ut 1700 kvm till ROOM i Pub-huset

Atrium Ljungberg hyr ut 1700 kvadratmeter till möbelaffären R.O.O.M i Pub-huset vid Hötorget i Stockholm med ett hyreskontrakt på fem år.

Svagt intresse för otursföljd galleria

Stockholms stad har svårt att hitta en byggherre till den underjordiska gallerian vid Odenplan – Unibail Rodamcos plan fick "röd flagg" och Centrum Terre gick i konkurs. Staden hoppas dock att presentera en idé om ett par veckor.

Atrium Ljungberg visar starka siffror

Atrium Ljungberg, som allt mer har koncentrerat sitt bestånd, redovidar ett driftsöverskott som uppgick till 795,2 miljoner (691,5) de första …

Vasakronan vann kamp mot Estate Capital

Tieto hyr 15000 kvm – Atrium Ljungberg och Property Group tappar. Tieto Sweden blir ny hyresgäst i Vasakronans fastighet kv …

Emerson hyr 1900 kvm i Sjöstaden

Emerson Energy Systems har tecknat ett nytt 5-årigt hyresavtal med Atrium Ljungberg avseende kontorslokaler i kvarteret Proppen 6 i Hammarby …

Atrium Ljungberg bygger stort i Sickla

Atrium Ljungberg har tecknat avtal med Atlas Copco om att uppföra en ny kontorsbyggnad i Sickla för Atlas Copco så att samtliga företagets verksamheter i Sickla kan samlas. Byggnadens totala uthyrbara yta är cirka 13 800 kvadratmeter.