”Vi har tagit stora strategiska grepp inför framtiden”

Atrium Ljungberg, som har fokus på kontors- och handelsfastigheter, har presenterat siffrorna för första halvåret 2019. Här är några av nyckeltalen:

  • Nettoomsättningen ökade till 1 358 mkr (1 311) varav hyresintäkter ökade till 1 280 mkr (1 198). Hyresintäkterna i jämförbart bestånd ökade med 6,5 procent.
  • Uthyrningsgraden uppgick till 93 procent (94), inklusive projektfastigheter.
  • Nettouthyrningen uppgick till -14 mkr (40) varav 23 mkr (12) avsåg projektfastigheter.
  • Driftöverskottet från fastighetsförvaltningen ökade till 879 mkr (831). Exklusive effekten av införandet av IFRS 16 ökade driftöverskottet till 864 mkr (831). Överskottsgraden uppgick till 67 procent (69).
  • Resultat före värdeförändringar ökade till 626 mkr (621).
  • Orealiserade värdeförändringar förvaltningsfastigheter ökade till 1 314 mkr (1 216). Orealiserade värdeförändringar derivat uppgick till -374 mkr (-72).
  • Periodens resultat uppgick till 1 227 mkr (1 733), vilket motsvarar 9,42 kr/aktie (13,06).
  • Prognosen för 2019 uppgår oförändrat till 1 200 mkr för resultat före värdeförändringar. Resultat efter skatt bedöms uppgå till 1 700 mkr, motsvarande 13,08 kr/aktie.

Vid halvårsskiftet uppgick bolagets fastighetsvärde till 47.490 mkr (42.892).

I vd-ordet skriver Annika Ånäs bland annat:

”Precis som förra kvartalet speglar rapporten att vi har tagit stora strategiska grepp inför framtiden. Bland annat har vi växlat ut fastigheter med höga hyresnivåer och hög överskottsgrad mot fastigheter som förbereds för kommande projekt. Långsiktigt är det en mycket god affär men påverkar såklart vårt resultat kortsiktigt.”

Ånäs konstrar vidare att bolaget haft tre större byggstarter under våren:

Bas Barkarby om 24 000 kvm i första etappen, Life City i Hagastaden om 27.500 kvm och de första bostadskvarteret i den nya stadsdelen Nobelberget i Sickla.

”I februari ökade vi vårt långsiktiga investeringsmål från en till två miljarder om året i egna fastigheter. Första halvåret har vi investerat drygt 800 miljoner kronor men efter att vi under våren byggstartat flera stora projekt är vår fortsatta bedömning att investeringen för året kommer att uppgå till cirka två miljarder kronor. Kvarstående investering i beslutade projekt uppgår till 3,6 miljarder kronor. Förutom dessa projekt har vi i framtiden möjlighet att investera ytterligare cirka 24 miljarder kronor i våra fastigheter och markanvisningar vilket borgar för en långsiktigt hög investeringstakt.”

Annica Ånäs avslutar med att kommentera handels utveckling:

”Jag har tidigare pratat om detaljhandels utveckling och efter en vår med stort medialt fokus vill jag passa på att kommentera frågan igen. Vi ser en omställning i branschen och konstaterar att vissa butiker har det svårt med sin lönsamhet. Under det första halvåret har vi tagit vissa kostnader för kundförluster. Jag är övertygad om att det geografiska läget kommer att bli än mer avgörande framöver. Våra handelsplatser ligger i tillväxt­ områden på starka delmarknader och vi skapar attraktivitet genom att bygga tät och blandad stad med ett relevant innehåll. Vårt ansvar som fastighetsägare handlar om att skapa goda förutsättningar för butikerna att driva och utveckla sin verksamhet. De butiker som kommer att klara sig bäst, nu och i framtiden, är de som ligger på attraktiva platser, har insikt om kundernas preferenser och förmåga att anpassa sitt erbjudande efter nya konsumtionsmönster.”

Fler Nyheter från förstasidan

Krog med takservering till stora kontorssatsningen

En lokal återstår att hyra ut.

Lyfter storhotell med ny skybar och stor restaurang

Hotell med 323 rum i Stockholm. Avtal om 24 år när segdraget område ska få fart.

Satsar en miljard i Solna – utökar inför nya hot

44 procent uthyrt i fastigheten. Börsbolag avyttrar.

Pressat SBB gör upp med Kåpan – frigör kapital

Ska även sälja sin 50% stora andel i Svenska Myndighetsbyggnader, med fastigheter för 12 miljarder, under hösten.

Affär mellan Point och Diös kraschar

Avbryter affären med hänvisning till förändrade finansiella villkor.

Batljan: ”Vi är självkritiska”

SBB:s vd i intervju om bolagets kommunikation, om kommande miljardförsäljingar och hur han och kollegorna mår.

Alla elva dömda har överklagat

FV berättar vad som hänt och vad som väntar framöver.

Hotell byter ägare – option om att köpa fastigheten

1800-talsbyggnad med sjöläge.

Tio kända krogar får indraget alkoholtillstånd

Hufvudstaden har nobbat ägarskiften. FV redogör för mejl mellan parterna.

K2A skjuter upp byggstarter

Varslar majoriteten av personalen i bolag. Flyttar fram mål.

Hyr ut 2.500 kvm i historisk miljö

JV tecknar avtal. Advokatfirma flyttar in.

Slakt: Flykt från fastigheter

33 bolag i lista. Nio hade vid klockan 11 backat med mer än 5 procent. Endast ett bolag ligger på plus för de senaste 12 månaderna.

SBB:s drag – säljer för 436 miljoner

26.000 kvm ingår i affären.

Klart: Comeback som vd – vill känna affärstempo

Berättar för FV om återkomsten.

Tillbaka till förstasidan