Sida flyttar till konstfacks gamla lokaler

Sida sparar 20 miljoner årligen genom att flytta sitt högkvarter flyttar till Konstfacks gamla lokaler på Valhallavägen i Stockholm. Kontraktet …

Eldupphör mellan Chalmers och Akademiska Hus

Igår undertecknade Chalmers och Akademiska Hus ett långsiktigt samarbetsavtal efter en lång tids träta avseende hyror, drift och underhåll. Avtalet …

Akademiska Hus spår stor förbättring

Statliga Akademiska Hus räknar med att årets helårsresultat blir drygt 700 mkr före skatt, cirka 100 mkr bättre än förra …

25 procents högre värde för Fabege

För en vecka sedan gick Akademiska Hus något märkligt ut och berättade att man köpt fastigheten Mimer 5 av Drott …

Akademiska Hus inför rörliga hyror

Akademiska Hus har beslutat att i vissa fall erbjuda sina hyresgäster en hyra som över tiden justeras med förändringar i …

Nya investeringar av Akademiska Hus

Akademiska Hus förvärvar två kommersiella fastigheter i Stockholm. Den ena är fastigheten Mimer 5 vid hörnet Hagagatan/Vanadisvägen som förvärvas från …

L.E.B levererar system till Akademiska Hus

Ett nytt avtal mellan Akademiska Hus AB och L.E.B System AB innebär att L.E.B ska leverera programvaror och tjänster för …

Stora investeringar av Akademiska Hus

Mitt uppe i förra veckans tragiska händelser publicerade Akademiska Hus sitt halvårsresultat. Något sent kan vi meddela att företagets resultat …

Akademiska Hus kontrakterar Försvarshögskolan och UI

Försvarshögskolan har tecknat ett 10-årigt hyresavtal med Akademiska Hus i Stockholm AB. Etableringen kommer att ske vid Drottning Kristinas väg …

Peab bygger ut UB i Lund

Peab har fått uppdraget att uppföra en ny biblioteksbyggnad åt Lunds universitet. Beställare är Akademiska Hus i Lund AB. I …

Akademiska Hus köper i Kalmar

Akademiska Hus i Lund AB har köpt två fastigheter belägna vid gästhamnen i Kalmar av Skanska AB till ett sammanlagt …

Planer på 400 nya studentbostäder i Linköping

ByggVesta och statliga Akademiska Hus för diskussioner om att bygga mellan 400 och 500 student- och forskarbostäder på mark ägd …

Akademiska Hus startar storbygge för 250 mkr

Akademiska Hus i Stockholm AB har givit JM AB i uppdrag uppföra nya lokaler för Dramatiska Institutet i kvarteret Tre …

NCC bygger om Kemikum i Uppsala för 180 Mkr

NCC har fått i uppdrag av Akademiska Hus Uppsala AB att bygga om kvarteret Kemikum i Uppsala. Ordern är värd …