Akademiska Hus

Senaste nyheterna om Akademiska Hus.


Stadsbyggnadspris till Akademiska Hus

”Akademiska Hus tilldelades stadsbyggnadspriset Charter Awards 2005av ideella amerikanska stadsbyggnadsorganisationen Congress of New Urbanism (CNU) för campusområdet Åkroken i Sundsvall. …

Mikael Lundström till Akademiska Hus

Jones Lang LaSalles vice VD, Mikael Lundström,har utsetts till ny regiondirektör för Akademiska Hus i Lund. Han efterträder i höst …

En affär i 100-miljonersklassen

Det ser ut som om Akademiska hus ska förvärva Karlskrona Högskolas lokaler på Gräsvik i Karlskrona. Kommunen med sitt fastighetsbolag …

Biovitrum flyttar till Karolinska Institutet

Biovitrum AB flyttar sin forsknings- och utvecklingsverksamhet till Karolinska Institutets campusområde i Solna, som ägs av Akademiska Hus. Biovitrum AB …

Akademiska Hus fortsätter att växa

Akademiska Hus resultatet efter finansiella poster ökade med mer än 100 miljoner kronor till för 821 miljoner (710). Resultatförbättringen beror …

Akademiska Hus gör sin egen värme och el

Koncernstyrelsen för Akademiska Hus har fattat beslut om att fortsätta projekteringen av ett biobränsleeldat kraftvärmeverk i Uppsala. Kraftvärmeverket planeras leverera …

Prognosenligt av Akademiska Hus

Hyresintäkterna hos Akademiska Hus ökade med 90 miljoner till 3372 miljoner kronor jämfört med föregående år . Samtidigt ökade vakansgraden …

Akademiska Hus förvärvar strategisk mark

Akademiska Hus har förvärvat två fastigheter av Jernhusen för 91 miljoner kronor. Det ena förvärvet sker vid Albano, området som …

Ny Musikhögskola på ridskoletomt

Akademiska Hus har förvärvat marken i hörnet Lidingövägen/ Valhallavägen i Stockholm där Swartlings Ridskola är belägen idag. Akademiska hus kommer …

Vasakronan har nöjdaste hyresgästerna

Igår presenterades Fastighetsbarometern (framtagen i ett samarbete mellan Fastighetsägarna och CFI Group) där en rad fastighetsföretag låter mäta hur pass …

Sida flyttar till konstfacks gamla lokaler

Sida sparar 20 miljoner årligen genom att flytta sitt högkvarter flyttar till Konstfacks gamla lokaler på Valhallavägen i Stockholm. Kontraktet …

Eldupphör mellan Chalmers och Akademiska Hus

Igår undertecknade Chalmers och Akademiska Hus ett långsiktigt samarbetsavtal efter en lång tids träta avseende hyror, drift och underhåll. Avtalet …

Akademiska Hus spår stor förbättring

Statliga Akademiska Hus räknar med att årets helårsresultat blir drygt 700 mkr före skatt, cirka 100 mkr bättre än förra …

25 procents högre värde för Fabege

För en vecka sedan gick Akademiska Hus något märkligt ut och berättade att man köpt fastigheten Mimer 5 av Drott …