Akademiska Hus säljer i Uppsala

NCC förvärvar en tomt om 42 hektar i kvarteret Seminariet i Uppsala av Akademiska Hus för 140 miljoner kronor. NCC planerar att uppföra 200 nya bostäder, främst bostadsrätter, men det kan även bli hyresrätter.

Ännu ett bolag hotar bygga egen fjärvärrme

Det är en parallell till utvecklingen i Stockholm där Locum, Vasakronan, Fastighetsverket, Stockholmshem och Akademiska hus planerar att bygga ett …

Gott om svenskar på franska rivieran

Bland de som skickat störst delegationer återfinns Stockholms stad som etta med 26 deltagare. Catella är med de olika dotterbolagen …

Akademiska Hus lämnar rekordutdelning

Vid styrelsemötet i mars föreslog styrelsen för fastighetsbolaget Akademiska Hus att lämna en utdelning för 2005 om 660 miljoner kronor …

Fastighetsbolag slår tillbaka mot Fortum

Fortums monopolställning som enda leverantör av fjärrvärme i Stockholms län är hotad. Nu planerar Locum, Vasakronan, Fastighetsverket, Stockholmshem och Akademiska …

Akademiska Hus bygger ut IKSU

Nu har Akademiska Hus och Stiftelsen Universitetshallen (IKSU) träffat ett avtal om utbyggnad av hallen med 6000 kvadratmeter. Avtalet är …

Mycket stor värdeökning hos Akademiska Hus

Lyfter värdet nära 20 procent. Marknadsvärdet på Akademiska Hus fastigheter bedöms vid utgången av 2005 vara 45,6 miljarder inklusive investeringar. …

Lunds universitet prutade 70 mkr på hyran

Akademiska Hus och Lunds universitet har efter förhandlingar träffat nya avtal avseende universitetets lokaler. Avtalet avser 163000 kvadratmeter lokaler och …

Akademiska Hus skryter med nya hyresgäster

I sin niomånadersrapport skryter Akademiska hus med att ha varit framgångsrika med att attrahera hyresgäster i nya och gamla lokaler. …

Alliansen vill sälja Vasakronan direkt

Den borgliga fyrklövern vill sälja Vasakronan omgående och avvakta med Akademiska hus och Sveaskog. Det visar en rundringning som Fastighetsvärlden …

Akademiska Hus säljer Matematiskt centrum

Akademiska Hus i Göteborg säljer en fastighet på 12 000 kvm till SGS Studentbostäder. Fastigheten Matematiskt centrum vid Chalmers ska …

Akademiska Hus hyr ut till Boomerang

Akademiska Hus har tecknat avtal om att hyra ut en kontorslokal vid Kräftriket i Stockholm till Boomerang. Avtalet omfattar 1050 …

Naturvårdsverket flyttar till ”gamla Konstfack”

Naturvårdsverket har tecknat avtal med Akademiska Hus om att hyra 12000 kvadratmeter kontorslokaler vid Valhallavägen i Stockholm. Inflyttning kommer att …

Akademiska Hus hyr ut till ny EU-myndighet

Det blir Akademiska Hus som får härbärgera den första EU-myndighet som placeras i Sverige, EU:s smittskyddsmyndighet. ECDC, som myndigheten heter, …