Akademiska Hus

Senaste nyheterna om Akademiska Hus.


Mycket stor värdeökning hos Akademiska Hus

Lyfter värdet nära 20 procent. Marknadsvärdet på Akademiska Hus fastigheter bedöms vid utgången av 2005 vara 45,6 miljarder inklusive investeringar. …

Lunds universitet prutade 70 mkr på hyran

Akademiska Hus och Lunds universitet har efter förhandlingar träffat nya avtal avseende universitetets lokaler. Avtalet avser 163000 kvadratmeter lokaler och …

Akademiska Hus skryter med nya hyresgäster

I sin niomånadersrapport skryter Akademiska hus med att ha varit framgångsrika med att attrahera hyresgäster i nya och gamla lokaler. …

Alliansen vill sälja Vasakronan direkt

Den borgliga fyrklövern vill sälja Vasakronan omgående och avvakta med Akademiska hus och Sveaskog. Det visar en rundringning som Fastighetsvärlden …

Akademiska Hus säljer Matematiskt centrum

Akademiska Hus i Göteborg säljer en fastighet på 12 000 kvm till SGS Studentbostäder. Fastigheten Matematiskt centrum vid Chalmers ska …

Akademiska Hus hyr ut till Boomerang

Akademiska Hus har tecknat avtal om att hyra ut en kontorslokal vid Kräftriket i Stockholm till Boomerang. Avtalet omfattar 1050 …

Naturvårdsverket flyttar till ”gamla Konstfack”

Naturvårdsverket har tecknat avtal med Akademiska Hus om att hyra 12000 kvadratmeter kontorslokaler vid Valhallavägen i Stockholm. Inflyttning kommer att …

Akademiska Hus hyr ut till ny EU-myndighet

Det blir Akademiska Hus som får härbärgera den första EU-myndighet som placeras i Sverige, EU:s smittskyddsmyndighet. ECDC, som myndigheten heter, …

Tuff kamp om årsredovisningspris

Det hölls prisutdelning på Fastighetsvärldens seminarium Fastighetsdagen på Grand Hotel i Stockholm igår. För åttonde gången delade Fastighetsvärlden, Pricewaterhouse Coopers …

Stadsbyggnadspris till Akademiska Hus

”Akademiska Hus tilldelades stadsbyggnadspriset Charter Awards 2005av ideella amerikanska stadsbyggnadsorganisationen Congress of New Urbanism (CNU) för campusområdet Åkroken i Sundsvall. …

Mikael Lundström till Akademiska Hus

Jones Lang LaSalles vice VD, Mikael Lundström,har utsetts till ny regiondirektör för Akademiska Hus i Lund. Han efterträder i höst …

En affär i 100-miljonersklassen

Det ser ut som om Akademiska hus ska förvärva Karlskrona Högskolas lokaler på Gräsvik i Karlskrona. Kommunen med sitt fastighetsbolag …

Biovitrum flyttar till Karolinska Institutet

Biovitrum AB flyttar sin forsknings- och utvecklingsverksamhet till Karolinska Institutets campusområde i Solna, som ägs av Akademiska Hus. Biovitrum AB …

Akademiska Hus fortsätter att växa

Akademiska Hus resultatet efter finansiella poster ökade med mer än 100 miljoner kronor till för 821 miljoner (710). Resultatförbättringen beror …