Naturvårdsverket flyttar till ”gamla Konstfack”

Naturvårdsverket har tecknat avtal med Akademiska Hus om att hyra 12000 kvadratmeter kontorslokaler vid Valhallavägen i Stockholm. Inflyttning kommer att …

Akademiska Hus hyr ut till ny EU-myndighet

Det blir Akademiska Hus som får härbärgera den första EU-myndighet som placeras i Sverige, EU:s smittskyddsmyndighet. ECDC, som myndigheten heter, …

Tuff kamp om årsredovisningspris

Det hölls prisutdelning på Fastighetsvärldens seminarium Fastighetsdagen på Grand Hotel i Stockholm igår. För åttonde gången delade Fastighetsvärlden, Pricewaterhouse Coopers …

Stadsbyggnadspris till Akademiska Hus

”Akademiska Hus tilldelades stadsbyggnadspriset Charter Awards 2005av ideella amerikanska stadsbyggnadsorganisationen Congress of New Urbanism (CNU) för campusområdet Åkroken i Sundsvall. …

Mikael Lundström till Akademiska Hus

Jones Lang LaSalles vice VD, Mikael Lundström,har utsetts till ny regiondirektör för Akademiska Hus i Lund. Han efterträder i höst …

En affär i 100-miljonersklassen

Det ser ut som om Akademiska hus ska förvärva Karlskrona Högskolas lokaler på Gräsvik i Karlskrona. Kommunen med sitt fastighetsbolag …

Biovitrum flyttar till Karolinska Institutet

Biovitrum AB flyttar sin forsknings- och utvecklingsverksamhet till Karolinska Institutets campusområde i Solna, som ägs av Akademiska Hus. Biovitrum AB …

Akademiska Hus fortsätter att växa

Akademiska Hus resultatet efter finansiella poster ökade med mer än 100 miljoner kronor till för 821 miljoner (710). Resultatförbättringen beror …

Akademiska Hus gör sin egen värme och el

Koncernstyrelsen för Akademiska Hus har fattat beslut om att fortsätta projekteringen av ett biobränsleeldat kraftvärmeverk i Uppsala. Kraftvärmeverket planeras leverera …

Prognosenligt av Akademiska Hus

Hyresintäkterna hos Akademiska Hus ökade med 90 miljoner till 3372 miljoner kronor jämfört med föregående år . Samtidigt ökade vakansgraden …

Akademiska Hus förvärvar strategisk mark

Akademiska Hus har förvärvat två fastigheter av Jernhusen för 91 miljoner kronor. Det ena förvärvet sker vid Albano, området som …

Ny Musikhögskola på ridskoletomt

Akademiska Hus har förvärvat marken i hörnet Lidingövägen/ Valhallavägen i Stockholm där Swartlings Ridskola är belägen idag. Akademiska hus kommer …

Vasakronan har nöjdaste hyresgästerna

Igår presenterades Fastighetsbarometern (framtagen i ett samarbete mellan Fastighetsägarna och CFI Group) där en rad fastighetsföretag låter mäta hur pass …

Sida flyttar till konstfacks gamla lokaler

Sida sparar 20 miljoner årligen genom att flytta sitt högkvarter flyttar till Konstfacks gamla lokaler på Valhallavägen i Stockholm. Kontraktet …