Fler donationer om markmonopolet bryts

I ett remissyttrande till Riksdagens revisorer föreslår Lunds Universitet att Akademiska Hus markmonopol ska brytas upp. Idag tvingas Lunds Universitet …

Karolinska Science Park utformas av SWECO FFNS

SWECO FFNS Arkitekter har fått i uppdrag att rita den nya forskningsparken Karolinska Science Park i Stockholm. Uppdraget är värt …

JM bygger åt Akademiska Hus i Huddinge

Akademiska Hus i Stockholm AB har gett JM i uppdrag att på generalentreprenad uppföra lokaler för Karolinska Institutet i Huddninge. …

Locum och Akademiska Hus byter i Flemingsberg

Genom affären erhåller Akademiska Hus byggrätter om 33 000 kvm samt en option att förvärva ytterligare 10 000 kvm. Tillsammans …

JM bygger om lärarhögskola

JM Entreprenad har fått i uppdrag av Akademiska Hus i Stockholm att fortsätta utbyggnaden av Lärarhögskolan Campus Konradsberg. Kontraktssumman är …

Akademiska Hus köper del av Electum

Akademiska Hus i Stockholm AB köper två av Electrums byggnader. Säljare är Stockholm Stadshus AB. Förvärvet omfattar 75 000 kvadratmeter …

byggnet.com får Akademiska Hus som kund

Akademiska Hus har efter utvärdering av flera olika system valt att använda byggnet.com och ett avtal har träffats mellan företagen. …

Kemicentrum i Lund byggs om

När Akademiska Hus i Lund ska bygga om Kemicentrum i Lund, en av norra Europas största forskningsanläggningar för kemi, så …

Akademiska Hus investerar 1 miljard i Flemingsberg

Vid årsskiftet kommer Akademiska Hus påbörja byggnation av två nya byggnader för Karolinska Institutet i Flemingsberg, Huddinge. Samtidigt utökar bolaget …

Peab bygger universitetsbibliotek

Peab har fått uppdraget att bygga ett nytt bibliotek åt universitetet i Karlstad. Uppdraget avser en samordnad generalentreprenad på totalt …

500 Mkr-affär i Kista

Som Fastighetsvärlden Idag kunde berätta om redan igår så köper Akademiska Hus IBM:s stora fastighet på Isafjordsgatan i Kista. Fastigheten …

Akademiska hus gör storaffär i Kista

Idag kommer Akademiska Hus tillkännage en stor fastighetsaffär i Stockholm. Enligt obekräftade uppgifter, som Fastighetsvärlden Idag tagit del av, avser …

Akademiska Hus förvärvar fastigheter för 322 Mkr

Bostadsbolaget i Göteborg säljer tre kommersiella fastigheter till Akademiska Hus för 322 Mkr. Fastigheterna, som ligger i stadsdelen Haga i …

Stor efterfrågan på Linköpingsfastigheter

De två stora fastighetsaffärerna med Linköpingsfastigheter för någon vecka sedan, Lindsténs-Tornet och Kungsleden-Henry Ståhls, är tecken på en mycket stark …