Akademiska Hus

Senaste nyheterna om Akademiska Hus.


Peab bygger ut UB i Lund

Peab har fått uppdraget att uppföra en ny biblioteksbyggnad åt Lunds universitet. Beställare är Akademiska Hus i Lund AB. I …

Akademiska Hus köper i Kalmar

Akademiska Hus i Lund AB har köpt två fastigheter belägna vid gästhamnen i Kalmar av Skanska AB till ett sammanlagt …

Planer på 400 nya studentbostäder i Linköping

ByggVesta och statliga Akademiska Hus för diskussioner om att bygga mellan 400 och 500 student- och forskarbostäder på mark ägd …

Akademiska Hus startar storbygge för 250 mkr

Akademiska Hus i Stockholm AB har givit JM AB i uppdrag uppföra nya lokaler för Dramatiska Institutet i kvarteret Tre …

NCC bygger om Kemikum i Uppsala för 180 Mkr

NCC har fått i uppdrag av Akademiska Hus Uppsala AB att bygga om kvarteret Kemikum i Uppsala. Ordern är värd …

Chalmers deponerar hyra hos länsstyrelsen

Chalmers i Göteborg anser att Akademiska Hus tar ut alldeles för hög hyra för de lokaler skolan hyr av bolaget. …

Fler donationer om markmonopolet bryts

I ett remissyttrande till Riksdagens revisorer föreslår Lunds Universitet att Akademiska Hus markmonopol ska brytas upp. Idag tvingas Lunds Universitet …

Karolinska Science Park utformas av SWECO FFNS

SWECO FFNS Arkitekter har fått i uppdrag att rita den nya forskningsparken Karolinska Science Park i Stockholm. Uppdraget är värt …

JM bygger åt Akademiska Hus i Huddinge

Akademiska Hus i Stockholm AB har gett JM i uppdrag att på generalentreprenad uppföra lokaler för Karolinska Institutet i Huddninge. …

Locum och Akademiska Hus byter i Flemingsberg

Genom affären erhåller Akademiska Hus byggrätter om 33 000 kvm samt en option att förvärva ytterligare 10 000 kvm. Tillsammans …

JM bygger om lärarhögskola

JM Entreprenad har fått i uppdrag av Akademiska Hus i Stockholm att fortsätta utbyggnaden av Lärarhögskolan Campus Konradsberg. Kontraktssumman är …

Akademiska Hus köper del av Electum

Akademiska Hus i Stockholm AB köper två av Electrums byggnader. Säljare är Stockholm Stadshus AB. Förvärvet omfattar 75 000 kvadratmeter …

byggnet.com får Akademiska Hus som kund

Akademiska Hus har efter utvärdering av flera olika system valt att använda byggnet.com och ett avtal har träffats mellan företagen. …

Kemicentrum i Lund byggs om

När Akademiska Hus i Lund ska bygga om Kemicentrum i Lund, en av norra Europas största forskningsanläggningar för kemi, så …