Stronghold redovisar starkt 2014

50 ägare – Edenström äger 45 procent. Stronghold har redovisat resultatet för 2014.

  • Koncernens nettoomsättning ökade med 12% till 1 004 (898) MSEK
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) ökade till 108 (83) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 10,8% (9,2%)
  • Periodens resultat uppgick till 45 (36) MSEK
  • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 156 MSEK, jämfört med 300 MSEK vid årets början.
  • Soliditeten uppgick till 27% (23%)
  • Styrelsen föreslår årsstämman en aktieutdelning om 17 (12) kr per aktie

Omsättningsökningen förklaras främst av förvärvet av JLL:s svenska fastighetsförvaltningsverksamhet som konsolideras från 2 september 2013.

Årets förbättrade resultat förklaras främst av en engångsintäkt, avseende negativ goodwill om 20 MSEK relaterat till ett förvärv av ett dotterbolag, Niam III Holding AB. Bolaget förvärvades under fjärde kvartalet för att möjliggöra en skyndsam avveckling av Niam Fund III.

Medelantalet anställda i koncernen uppgick under året till 766 (730), varav 321 (345) är kvinnor.

Antalet aktieägare uppgick vid periodens utgång till 50. Den största ägaren utgörs av Urban Edenström direkt och indirekt med cirka 45 procent av röster och kapital.

Verksamheten bedrivs, enligt uppgift från Stronghold, från ett 20-tal egna kontor runt om i norra Europa – bland annat Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingfors, Tammerfors, Oslo, Bergen, Köpenhamn, Vilnius, Tallin och Riga.

Bolaget verkar primärt på marknaden via de tre varumärkena Newsec, Niam och Datscha.

Fastighetsvärlden Idag 2015-03-02

Fler Nyheter från förstasidan

Miljonsmäll efter rekordaffär på Kungsholmen

Säljaren kan tappa nästan 200 miljoner kronor. FV berättar vad som hänt.

Flippin’ Burgerskrögare gör kedja

Vill starta fem till tio nya restauranger.

Juryn: Årets bästa uthyrning

Läs juryns val när de tre bästa uthyrningarna 2022 koras.

Vd lämnar börsbolag omedelbart

Nyligen tvingats till stora förändringar.

NCC: ”2022 har varit mer utmanande än väntat”

Tomas Carlsson om kontorsmarknaden: ”Vi kommer att sälja projekt först när vi upplever att marknadsnivån är acceptabel.”

Statens hyra för EU-mötet

Hyr hel hotell- och mötesanläggning. FV berättar om hyreskontrakten för mässan och för hotellet.

Köper nära Norr Mälarstrand

Utökar beståndet inom tullarna i Stockholm.

Hyr ut 3.600 kvm i Hagastaden

FV berättar vilka som tappar hyresgäster.

Stor bostadsutvecklare lägger större varsel

FV berättar om ännu ett bolag som tvingas agera på den förändrade marknaden.

Skanska gör stort förvärv

Stor tomt om nästan 40.000 kvm i attraktivt läge.

Hackspett stoppar 130 bostäder i Söderort

Bostadsbolag tvingas lägga stort projekt i papperskorgen.

Juryns val: Bästa transaktionskonsult

Juryn har utsett fem ledande mäklare som gått till final.

Juryns val: Fem i final om Årets lokalkonsult

Läs om vilka fem som är nominerade.

Skanska hyr ut 2.500 kvm

Uthyrningsgraden når 75 procent.

Tillbaka till förstasidan