Stronghold redovisar starkt 2014

Annons

50 ägare – Edenström äger 45 procent. Stronghold har redovisat resultatet för 2014.

  • Koncernens nettoomsättning ökade med 12% till 1 004 (898) MSEK
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) ökade till 108 (83) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 10,8% (9,2%)
  • Periodens resultat uppgick till 45 (36) MSEK
  • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 156 MSEK, jämfört med 300 MSEK vid årets början.
  • Soliditeten uppgick till 27% (23%)
  • Styrelsen föreslår årsstämman en aktieutdelning om 17 (12) kr per aktie

Omsättningsökningen förklaras främst av förvärvet av JLL:s svenska fastighetsförvaltningsverksamhet som konsolideras från 2 september 2013.

Årets förbättrade resultat förklaras främst av en engångsintäkt, avseende negativ goodwill om 20 MSEK relaterat till ett förvärv av ett dotterbolag, Niam III Holding AB. Bolaget förvärvades under fjärde kvartalet för att möjliggöra en skyndsam avveckling av Niam Fund III.

Medelantalet anställda i koncernen uppgick under året till 766 (730), varav 321 (345) är kvinnor.

Antalet aktieägare uppgick vid periodens utgång till 50. Den största ägaren utgörs av Urban Edenström direkt och indirekt med cirka 45 procent av röster och kapital.

Verksamheten bedrivs, enligt uppgift från Stronghold, från ett 20-tal egna kontor runt om i norra Europa – bland annat Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingfors, Tammerfors, Oslo, Bergen, Köpenhamn, Vilnius, Tallin och Riga.

Bolaget verkar primärt på marknaden via de tre varumärkena Newsec, Niam och Datscha.

Fastighetsvärlden Idag 2015-03-02

Fler Nyheter från förstasidan

Rekordpriser vid Stureplan

Fastighetsvärlden berättar om köpeskillingen vid de båda affärerna vid Stureplan. ”Betalningsvilja för troféfastigheter”.

Bryter avtal om polishus i norrort

Andra tappade projektet under 2024.

Bilder: Så blir Malmös nya landmärke

70 meter hög vattentank i Norra hamnen. Liljewall vann arkitekttävling.

Nrep miljardköper från Skanska

Drygt 20.000 kvm ingår i transaktionen.

Här trotsar Zlatan padeldöden – lyxigt storbygge igång

FV har besökt platsen för den stora investeringen.

Hitachi Energy dumpar Castellum – köper av Corem

Skapar nytt campus om 30.000 kvm för forskning, utveckling, fabrik och kontor.

Eastnine köper från Skanska i miljardaffär

Nyutvecklad fastighet om nästan 30.000 kvm.

Genova delsäljer två nya fastigheter för 1,3 miljarder

408 hyresbostäder, vård- och omsorgsboende, en förskola och två garage ingår i transaktionen.

150.000 kvm byggrätter når marknaden

Stora volymer nära innerstaden. FV berättar om planerna för den stundande försäljningen.

Starka protester mot ny hög byggnad i Stockholm

Blir nästan dubbelt så hög som den nuvarande. Stör utsikten från bland annat planerad ”trippelskrapa”.

Bildextra: Scandics nya i Värtahamnen

Niam och Scandics hotellsatsning i Värtahamnen slår nu upp portarna. 40 rum har tillkommit och en skybar på våning 17.

Han blir ny vd vid Diös

”Jag är både tacksam och stolt för det förtroende och den möjlighet styrelsen ger mig”.

Podcasten Fastighet & Finans om SBB och miljardaffärer

”Radiotystnaden kring SBB är bruten”.

Tillbaka till förstasidan