Stockholmshem satsar 565 mkr i Bromma

Stockholmshem investerar 565 miljoner kronor i nyproduktion i kv. Utombordaren 2, i Bromma som omfattar 166 bostäder,

Projektet innehåller även LSS boende med fem lägenheter, tre lokaler samt ett garage med 54 p-platser.

I budgeten ingår buffert för risker bl.a. ökade kostnader för bergschakt samt bygg- och materialkostnader med anledning av världsläget, konstaterar Stockholmshem.

Tomträtten Utombordaren 2 ligger längs Karlsbodavägen i Bromma.

Projektet befinner sig för närvarande i fas av inlämnat bygglov samt ute på förfrågan för genomförande som en totalentreprenad med beräknad produktionsstart i hösten 2022.

Mariehäll 1:10 ägs av staden och del av fastigheten markanvisades till
AB Stockholmshem för ca 150 lägenheter av exploateringsnämnden 2014. Stockholmshems tomträtt som heter Utombordaren 2 och är avstyckad från stadens fastighet Mariehäll 1:10.

Mariehäll är ett gammalt industriområde, med industrier från 1800-talet och framåt. Industrin var koncentrerad kring Bällstaviken och Bällstaån. Det byggdes också arbetarbostäder i form av småhus och små flerbostadshus i området.

Stockholmshems kvarter placeras inom Mariehäll 1:10, utmed västra sidan av Karlsbodavägen. I västerläge, anläggs bostadsgården ovanpå ett överbyggt garage.

I grannkvarteret Archimedes 1 planerar Alm Equity AB att bygga ca 600 bostadsrätter kompletterat med verksamheter i delar av bottenvåningarna. Huvudparten av de befintliga byggnaderna behålls men konverteras till bostadsändamål.

Fastigheterna ligger nära tvärbanans hållplats, ca 100–200 meter.

Kvarteret Utombordaren längs Karlsbodavägen.
Det aktuella området, där Stockholmshems projekt ligger längs Karlsbodavägen.

Fler Nyheter från förstasidan

Tappar attraktiv byggrätt för 13.000 kvm kontor

FV berättar vad som ligger bakom.

Storbolag vill banta bort hela 4.500 kvm

Ytterligare en stor hyresgäst vill minska sin kontorsyta.

Nytt avsnitt: Podcasten om bankkrisens påverkan

Fjärde avsnittet ute nu. Om bland annat bankkrisen, kontorshyresmarknaden och Fastpartners omsvängning.

SHF tillskjuts en miljard och Lennart Sten lämnar vd-stolen

Läs om förändringarna. Ny vd utsedd. ”Kommer att uppstå intressanta förvärvsmöjligheter”.

Folksam hyr ut 4.500 kvm kontor

Tecknat ett av årets största hyresavtal.

Stor enkät: Bästa framtidsläget utsett

92 experter har satt betyg på 28 kontorsområden i Stockholmsområdet.

Hyr 2.000 kvm på Birger Jarlsgatan

Samlokaliserar från två kontor.

Dyster profetia från Sven-Olof Johansson

Förvånad över att krisen inte har varit mer uppenbar tidigare.

Hemsö hyr ut 2.000 kvm

Fyller upp nyinköpt fastighet.

Hovrätten och de tidigare Baldertopparna

FV berättar vad som händer efter de smått chockerande domarna i tingsrätten.

Regeringen föreslår lättnader för studentbostäder

Ministern: ”Vill göra det enklare och billigare att bygga”.

Regeringen stoppar Operaplaner

Den tidigare planen på 7 miljarder kronor och expansion mot Kungsträdgården stoppas när regeringen ger nytt uppdrag till Statens fastighetsverk.

Corem säljer två 08-fastigheter för en halv miljard

Fortsätter att avyttra, enligt plan.

Tillbaka till förstasidan