Malawi utmärkt i rött på kartan. Bilder: Spring För Livet/Thoko Chikondi, Unicef/FV/Google Maps

Så används pengarna från Spring För Livet

5 miljoner kronor har, via Spring För Livet, samlats in till Unicefs arbete för barnen i Malawi. Den 4 maj utökas den summan när välgörenhetsloppet arrangeras igen.

Annons

Det lilla landet i sydvästra Afrika är sedan länge ett av världens fattigaste och flera katastrofer under de senaste åren har försvårat läget ytterligare – inte minst för barnen.

Här svarar Unicefs personal på plats i Malawi och på det svenska huvudkontoret på några av frågorna kring hur de pengar som samlas in från Spring För Livet används på plats i Malawi.

Fastighets- och byggbranschens välgörenhetslopp äger rum på Djurgården 4 maj. Möjlighet till anmälan finns här. Under måndagseftermiddagen var hela 1.412 deltagare anmälda till loppet.

Fastighetsvärlden: Hur har de insamlade pengarna använts?

– De insamlade pengarna från löptävlingen Spring för Livet har sedan starten stöttat UNICEFs arbete för utsatta barn i Malawi. Malawi är ett av världens fattigaste länder och med pågående klimatkatastrofer och sjukdomsutbrott är behoven i landet stora.
Stödet från Spring För Livet har bidragit till de projekt som Företag för Malawi stöttat genom åren. Det har varit och är fortsatt stöd till olika verksamheter i landet som tillsammans skapar ett nätverk för att skydda barn och stärka deras möjligheter att påverka sin egen framtid. Det har bland annat handlat om att ge barn tillgång till fritidsaktiviteter, kunskap om sina rättigheter och tillgång till medicinsk hjälp och psykosocialt stöd. Arbetet har även gått ut på att förebygga övergrepp genom att ge vuxna och samhället runt omkring barnen ökad kunskap om barns rättigheter.

Hur har arbetet förändrats genom åren?

– Sedan starten har insamlingen från Spring För Livet stöttat UNICEFs arbete för skydd och stöd för barn i utsatthet i Malawi. Behovet har varit bestående sedan samarbetet med UNICEF inleddes och har därför genomgående stöttat verksamheter som bidrar till ett större skyddsnät för utsatta barn och på så vis ger fler barn tillgång till trygghet och stöd.

Vad har uträttats? 

– Genom insamlingen från Spring För Livet sedan 2012 och Företag för Malawis stöd sedan 2006 har fler än 400.000 barn och ungdomar i Malawi fått tillgång till skydd och stöd. Fokus har legat på att stödja UNICEFs förebyggande arbete som går ut på att ge vuxna och samhället runt omkring barnen ökad kunskap om barns rättigheter. En stor del av stödet har även  inkluderat tillgång till trygga fritidsaktiviteter där barn tillåts vara barn och där de kan få stöd och hjälp om de blivit eller blir utsatta för övergrepp. Man har även bidragit till så kallade “One stop centres” där utsatta barn får juridiskt-, medicinskt- och psykosocialt stöd. Bara mellan åren 2020 till 2022 har bidraget från Spring För Livet och Företag för Malawi möjliggjort att fler än 88 000 barn fått tillgång till psykosocialt stöd, socialt umgänge, lek och lärande genom fritidscentren “Children’s Corners” och nästan 700 vuxna verksamhetsledare på Children’s corners har utbildats.

Hur ser de största utmaningarna i Malawi ut framöver? 

– Trots betydande framsteg de senaste två decennierna står Malawi inför betydande utmaningar för att uppfylla hållbarhetsmålen för Agenda 2030. Det inkluderar en utbredd koleraepidemi, översvämningar och en stor andel familjer och barn på flykt på grund av cyklonen Freddy, samt ökad mat- och näringsbrist. Sedan koleraepidemins start och fram till och med den 31 mars i år har 56.444 kolerafall och 1.717 dödsfall rapporterats. Allvarliga översvämningar och jordskred i södra delar av Malawi, utlösta av cyklonen Freddy, har gjort att 1,35 miljoner människor, varav hälften barn, är i behov av katastrofhjälp. Många barn och familjer lider av psykosocialt trauma och för kvinnor och barn finns en ökad risk för sexuell exploatering och övergrepp på grund av de trånga levnadsförhållandena i flyktinglägren. Cyklonen har också påverkat tillgången till rent vatten, toaletter och möjlighet att tvätta sig, vilket ökar risken för ytterligare kolerautbrott. Även hälsosektorn lider stora utmaningar i efterverkningarna av cyklonen.

– Utöver dessa utmaningar är Malawi ett av de fattigaste länderna i världen, där en stor andel av befolkningen lever på landsbygden och saknar tillgång till elektricitet och socialt skyddsnät. Ekonomin i landet är starkt beroende av jordbruket, som är sårbart för klimatkatastrofer och annan extern påverkan. Dessa utmaningar förvärrar effekterna av de senaste katastroferna, vilket försvårar återhämtning och utveckling.

Fler Nyheter från förstasidan

Kuylenstiernas misstänkta utpressare gripna

En känd kvinnlig brottsling och en advokat har gripits.

Ledande konsult lämnar – startar eget bolag

Konsultfirman tappar ytterligare en senior medarbetare.

Fabege hyr ut 4.300 kvm

Hyreskontrakt på tio år tecknat med företag bakom internationellt kända varumärken.

Stor investering vid Karlaplan – 15-årigt kontrakt

Fv berättar om investeringen och projektet.

Bilder: Så kan nya Centralstaden förändras

Totalkostnaden bedöms till hela 25 miljarder kronor. Läs senaste nytt kring projektet som förändrar centrala Stockholm. Se även en ny video.

SLP förvärvar för 270 mkr

Köper logistikfastighet med förädlingspotential.

The Body Shop i likvidation

Svenska bolaget lägger ner efter extrainsatt bolagsstämma.

Johan Skoglund: ”På väg att förbättras”

86:e och sista delårsrapporten som JM-vd.

Krönika

Utsmyckning är ett smart, värdehöjande grepp i stadskärnan

Monica Bruvik skriver FV-krönika.

Kontrollbalansräkning träffar Oscar Properties hårt

Likvidation av bolaget kan bli nästa steg.

Räknar med att sälja för mer än 30 miljarder

FV berättar hur planerna ser ut.

Välkänd arkitektfirma i konkurs

”En direkt konsekvens av vad som händer i branschen.”

JM säljer till Bonnier för 410 mkr

Överraskande affär. Tomas Hermansson berättar för FV om framtidsplanerna.

Operan håller stängt i fem år

Omfattande renoveringar om 3,1 miljarder krävs. Kungliga Operan är inte nöjda.

Tillbaka till förstasidan