En grön oas. Tunnelbanan avsluter 2030. Då ska besökarna mötas av flera nya bostads- och kontorshus i centrala Nacka. Det blir även en stadspark som är större än Kungsträdgården. Och höghuset Discus blir en av klenoderna.

Naturbant i fokus när centrum skapas

Det är Sveriges största kommun utan ett gemensamt centrum. Men nu ska det bli ändring på det. Utvecklingstakten i Nacka höjs när tunnelbanan ansluter.

– Vi vill kunna erbjuda både stadens utbud och närhet till naturen, både afterwork och morgondopp, säger Katarina Wåhlin Alm som bjuder in till en naturban markanvisning.

Nacka i dag

Befolkning:
107.657

Antal bostäder:
45.168

Varav lägenheter: 26.752
Småbostadshus: 15.960

Klara mark­anvisningar Centrala Nacka

● Storstaden: 140 lgh, delvis klart i år
● Sveafastigheter: 170 lgh
● Botrygg: 140
● Kungsvåningen: 100
● Obos: 380
● Hemsö: 1.500 kvm utbildning
● Wallenstam: ca 120
● Sveafastigheter: 400, höghusprojektet Discus

Nytt 2035 i Centrala Nacka

6.000 nya bostäder
7.000 nya arbetsplatser

2030
Året då tunnelbanan ska stå klar

Motsatsord i Nackas vision

● Stadsgata och stigar
● Afterwork och morgondopp
● Tech och tallar
● Business och bergsknallar
● Feeling och fågelsång

Visa faktaruta

(Artikeln publicerades ursprungligen i magasinet Fastighetsvärlden nr 6/2021 som utkom i augusti. Den naturbana markanvisning som omskrivs är avslutad)

Att få bygga ett riktigt stadscentrum från grunden är många stadsutvecklares dröm. Oftast uppfylls den genom datorspel som Simcity eller Cities Skylines. Där går det enkelt att få in ny tunnelbana och även skärgård i spelet. Eller i verkligheten i ett nytt stadsdelscentrum en bit utanför.

I Nacka händer det på riktigt. Just nu. Mitt i.

När Fastighetsvärlden i besöker kommunen i mitten av augusti och guidas runt av stadsutvecklingsdirektör Katarina Wåhlin Alm håller en handfull nya kvarter med flerbostadshus på att färdigställas i den sydvästra delen av den kommande nya stadskärnan. Spåren av tunnelbanan som under ett decennium ska växa fram är ännu få, men finns i form av bland annat konstverket ”Väntans fönster”. Arbetstunnlarna för att kunna påbörja de riktiga tunnlarna grävs för fullt och ska vara klara i år.

En ny stadskärna växer fram, mitt i det som egentligen redan är centrala Nacka, vid stadshuset och shoppingtemplet Nacka Forum – men som få skulle beskriva som en stadskärna eller centrum.

– Det är ett fantastiskt jobb att få vara med om, men det är mycket jobb. Det som är extra roligt är att så många av byggherrarna tagit till sig vårt naturbana koncept och även vidareutvecklar det, säger Katarina Wåhlin Alm.

6.000 nya bostäder och 100.000 kvm nya arbetsplatser. Det är vad som nu byggs och planeras för i visionen för nya Centrala Nacka. Av lägenheterna är ungefär tusen i produktion.

– Vi har ett riktigt stort intresse från marknaden när det gäller att utveckla bostäder och det växer i takt med tunnelbanans utbyggnad. Att det är många olika byggaktörer är positivt, och det bidrar till den mångfald som vi prioriterar på många sätt i utvecklingen av området. Jag upplever också att det finns ett stort intresse för att utveckla kontorslokaler, även om det ligger några år fram i tiden.

Levande stadsdel. Den nya stadskärnan ska få ett blandat innehåll. Kultur, service, handel, kontor och skolor, Naturen är alltid nära. Utvecklingen sker i första hand runt det område som ligger nära Nacka stadshus.

I visionen för nya Centrala Nacka finns ett antal motsatsord som fastighetsutvecklarna jobbar med att implementera – stadsgata och stigar, tech och tallar, business och bergsknallar, feeling och fågelsång – med flera. Vad är då naturbant? Som Nacka kommun beskriver det så handlar det om det dynamiska mötet mellan natur och stad, där ambitionen är att förena det bästa av två världar.

– Vi har väldigt goda förutsättningar här. Det är nära till vattnet överallt och till flera fina naturområden som är lättillgängliga. Och med den nya tunnelbanan kommer det endast ta tolv minuter till Stockholms city, säger Katarina Wåhlin Alm.

Full fart. Stadsutvecklingsdirektör Katarina Wåhlin Alm välkomnar en mångfald bland byggherrarna. Nu är sju aktörer igång och bygger bostadshus i lika många kvarter runt Nya gatan.

Mycket finns på plats redan i dag, men som utspridda satelliter. Handeln finns genom Nacka Forum, som ett jättelikt komplex, som man vill inkludera på ett bättre sätt i den nya stadskärnan. Skolverksamhet av hög klass och idrottshallar finns nära åt andra hållet sett från stadshuset. Dock vill man lyfta nivån ytterligare genom att skapa Vercity, en plats för högre utbildning på högskole- och universitetsnivå.

– Vi planerar även för en stadspark som är större än Kungsträdgården som kommer att få ett centralt läge, mellan de södra tunnelbaneuppgångarna och stadshuset.

Parken ska bli en blandning av både kantklippta gräsmattor och vild natur. ”Centrala Nackas gröna hjärta och oas”, beskrivs den som. Den kan förverkligas genom att nyttja både befintlig naturmark och dagens markparkering genom nya parkeringslösningar i projektet.

Lite i skuggan av tunnelbanan, som ska stå klar 2030, planeras det för ytterligare infrastruktursatsningar. En 300 meter lång sträcka av den breda riksvägen 222:an (åtta vägfiler vid platsen) ska däckas över, och bredvid överdäckningen planeras för en ny bussterminal under mark som kopplas ihop med tunnelbanestationen.

– Överdäckningen bidrar förstås till att knyta ihop olika delar av Nacka. Tillgängligheten blir bättre för bland annat de boende i Nacka strand och Jarlaberg. Det är en viktig del att skapa kopplingar i alla riktningar, att binda samman olika delar av kommunen.

Även på den norra sidan av 222:an/Värmdöleden ska det fastighetsutvecklas när dagens verksamheter som exempelvis Circle K och McDonalds kommer att ersättas med flerbostadshus. Vattentornet blir dock kvar.

När det gäller infrastruktur ska dessutom den småtrista Värmdövägen, som går parallellt med 222:an i söder, omvandlas till stadsgata och fyllas med innehåll. Här planeras det för flera nya bostadshus med verksamheter i bottenvåningarna som en förlängning av det arbete som en kvartett byggherrar redan inlett. Vid kommunen är man mån om att det naturbana ska hänga med överallt. Grönskan ska bli kvar och det ska vara lätt att ta sig dit. Värmdövägen kopplar för övrigt ihop Centrala Nacka med de båda andra stadsdelarna som får tunnelbana, Järla och Sickla.

Överdäckning. 300 meter av den breda riksväg 222 ska däckas över, i höjd med Nacka Forum. Det blir även en ny bussterminal.

Något annat stort som ska få ett mer småskaligt och snyggare yttre är Nacka Forum. Fastighetsvärlden har tidigare berättat att fastighetsägaren Unibail-Rodamco-Westfield vill exploatera det ödeområde som finns vid den långa fasaden längs Vikdalsvägen – som i framtiden kommer att vara den mest centrala gatan i Centrala Nacka. Bolaget överväger både bostäder och kontor. Totalt kan det handla om en tillförsel på cirka 25 000 kvadratmeter.

– Det pågår ett aktivt arbete för att utveckla fastigheten, men det är i ett tidigt skede ännu. Målet är en mer blandad stadsliknande miljö som harmoniserar med det övriga som kommer att utvecklas, säger Katarina Wåhlin Alm.

Tunnelbanestationen Nacka kommer att få tre uppgångar:

  • En i hörnet vid Nacka Forum, nära Vikdalsvägen och 222:an.
  • En i entréplanet av det planerade landmärket Discus, med närhet till den nya stora parken och stadshuset.
  • En på den norra sidan av 222:an, i området Jarlaberg.

De två förstnämnda hänger ihop via en tunnel och kommer sannolikt även att ha direktaccess till Nacka Forum och bussarna.

Utöver de handfull kvarter som redan markanvisats är Nacka kommun på gång med en tävling för ett väldigt intressant läge, precis intill tunnelbanan, alltså mellan de kvarter som just nu utvecklas och det planerade höghusprojektet Discus. Snart inleds just en naturban markanvisningstävling för projektet som är tänkt att innehålla 90 lägenheter.

Snart klart. De första kvarteren runt Nya gatan närmar sig färdigställande. Till vänster syns höghusprojektet Nacka Port, som byggs en bit ifrån centrala Nacka, vid gränsen till Stockholm. Det blir 38 våningar högt.

– Det blir upp till de olika byggaktörerna att tolka och bidra till platsens vision om närhet och naturbant – där naturen och det urbana möts på nya sätt. Vi har redan i nuläget ett stort intresse för projektet och platsen. Det blir spännande att se de idéer som kommer att presenteras, säger stadsbyggnadsdirektören.

Vad är då landmärket Discus? Jo det är den fastighet, med tänkt landmärke, som markanvisades till Sveafastigheter 2018. Belatchew Arkitekter har ritat ett höghus om 30 våningar som med sin karaktäristiskt oregelbundna silhuett blir klenoden i Centrala Nacka – och som hamnar ovan en av tunnelbaneuppgångarna. Till höghusdelen finns även en låghusdel.

Mångfald är som sagt viktigt i Nackas vision. Lågt ska möta högt, och i projektet Discus planeras det för cirka 30 våningar och totalt 400 lägenheter.

I stadsdelen ska även nytt möta gammalt. Och det är Wallenstam som ska se till att det sker efter att ha vunnit en markanvisning för det ”klassicistiska kvarteret”, vilket innebär att bolaget nu förbereder för ett kvarter med arkitektur inspirerad från klassicismen och de byggnadsstilar som dominerade under 1880–1930.

Mycket just nu handlar om bostäder. Men om några år är det troligen dags för de första markanvisningarna när det gäller kontor. I första hand kommer dessa att placeras längs 222:an, som en form av bullerskydd med ett attraktivt skyltläge. Nacka är inte precis en kommun med mängder av kontorsytor och storbolag idag. De som i dag existerar finns nästan alla i Sickla, några kilometer västerut.

– Jag skulle förstås gärna se en stor hyresgäst som går i bräschen och sedan flera små. Jag tror dessutom att Centrala Nacka stärks som kontorsområde om distansarbete och hemarbete blir en följdeffekt av pandemin. Vilken omfattning det blir återstår att se, men Nackas läge är bra, med närhet till både stad och natur.

Totalt planeras det för 100 000 kvm kontorsyta. Det kommer inte att byggas ovanpå överdäckningen, men dikt an. Ovanpå blir det i stället grönområden och mötesplatser.

50-årsjubilerande Nackas invånar­antal vid halvårsskiftet var 107 657 efter att befolkningsunderlaget sommaren 2017 blivit sexsiffrigt som landets 17:e kommun i ordningen. Till år 2040 förväntas befolkningen öka med 50 000 invånare, vilket innebär en ökning av årssnittet som det senaste decenniet varit runt 1 600 personer. Den allra kraftigaste ökningen väntar under den kommande tioårsperioden. Kommunen har sedan inträdet i 100 000-klubben passerat Gävle och skuggar nu Eskilstuna för att inta 15:e-platsen över landets befolkningsmässigt största kommuner.

2030 ska tunnelbanan till Nacka stå klar, med tre stationer i kommunen och med Nacka centrum som ändstation.

Det byggs mycket på flera håll i Nacka kommun, bland annat i Sickla, Henriksdal och på Kvarnholmen. Det planerade höghuset Nacka Port, på gränsen till Stockholm, ska bli huvudstadsområdets högsta bostadshus med 38 våningar. Men de allra största och de flesta planerna finns i det som framöver ska bli Nacka centrum.

– Nu händer det – och vi tar nästa steg in i det naturbana, säger Katarina Wåhlin Alm.

Fler Nyheter från förstasidan

AL tecknar avtal om 63.000 kvm i Hagastaden

Fem exploateringsavtal klara. Redo för total investering på 5 miljarder kronor. Har redan 80.000 kvm lokaler i området.

Högtryck på hotellen – men prisökningar kan slå tillbaka

Rejält lyft för Stockholm jämfört med 2019, men andra ännu bättre.

Glädjerus på börsen – ett bolag upp hela 11 procent

En riktigt positiv handelsdag på börsen under måndagen. Flera fastighetsaktier nästan rusat uppåt.

Nu är Karlatornet snart högst i Sverige

På väg att peta Turning torso från tronen.

”Är som ett hajstim”

Ilija Batljan: ”När allt är bra är alla ens kompisar. Tills man börjar blöda. Då blir man uppäten.”

Besvikelsen över satsningen i New York

Vakanser på 93 respektive 60 procent i kontorsprojekt på Manhattan. FV går igenom läget.

Överväger försäljningar

Äger över 500.000 bostäder. Öppnar för att sälja för över 100 miljarder kronor till delägare. Per Ekelund berättar för FV.

CLS säljer för en halv miljard

Läs om ägarbilden i det ”svenska” bolaget.

Nej till fyra nya IES-skolor – bolag drabbas

Fv berättar vilka fyra fastighetsbolag som drabbas av beslutet.

SBB sålt allt i Stenhus

SBB har avyttrat sitt aktieinnehav i noterade Stenhus Fastigheter.

Storbolag faller tungt

Tufft för flera av de allra största fastighetsbolagen på börsen under tisdagen.

Domstol fäller Skanskas nya hotell

Tvingas börja om på ruta ett.

Akelius har miljardköpt – för 4,04 procent

Bolagets belåningsgrad är 9 procent.

Topplista

Lista: Största uthyrningarna av kontor 2022

Fastighetsvärlden listar här de största uthyrningarna av kontorslokaler i Sverige som rapporterats under 2022, inklusive rådgivare till partnerna.

Tillbaka till förstasidan