Kompetensjakt trycker upp kontorsefterfrågan i Stockholm

Techsektorn står för en tredjedel av förhyrningarna. I en alldeles färsk marknadsrapport bedömer CBRE att den expanderande kontorsarbetsmarknaden i Stockholm kommer att få en något lugnare tillväxt kommande år. Ned från 2–3 procent per år till 1,5–3 procent per år, men med det har Stockholm ändå ett av de högsta tillväxttalen i Europa.

Under 2018 stod techsektorn för ungefär 30 procent av de förhyrningar av kontor som gjordes i Stockholm. Med techsektorn menas främst IT-företag inriktade på system och utveckling samt spelföretag. Den senare gruppen stod för nära 8 procent av de totala förhyrningarna.

Särskilt stark har efterfrågan varit i de centrala delarna av staden och CBRE förklarar det med att företagens lokalsökningar grundas på att de ser lokalens läge som strategiskt viktig för att locka och behålla kompetenta medarbetare.

Fler Nyheter från förstasidan

Här är bolagen som kan vinna Hugin & Munin 2019

Fastighetsvärldens redaktion har synat 35 bolags informationsarbete.

Hyr ut 3.350 kvm och startar centralt kontorsbygge

Nytt kontorshus uppförs på Skeppsbron.

Pausar bostadsbygge – måste få ner kostnaderna

Byggjätten behöver kapa kostnader för projektet i södra Stockholm.

Konsultbolaget värvar från konkurrent

Utökar teamet med två nya efter ökad efterfrågan.

Skanska säljer för 1,4 miljarder

Huvudkontor för europeisk myndighet i Helsingfors byter ägare.

Storsatsar på mikrobostäder

JV:t planerar att bygga 5.000 yteffektiva lägenheter de närmsta åren.

Serneke och Sandell två av årets sommarpratare

Till FV: ”Nu jäklar ska jag berätta!” Två datum att lägga in i almanackan.

Redo att köpa för 10 miljarder

Säkrar 3,6 miljarder kronor i första stängningen av nya fonden.

Skanska säljer juvel

Nyutvecklad central kontorsfastighet får ny ägare. Priset: Hela 65.000 kr/kvm.

Kritiken mot fastighetsägare växer: "Vi är förundrade"

Kedjan uppmanar fastighetsägare att reflektera över marknadssituationen.

Genova köper för 650 mkr

Sju fastigheter belägna i Stockholm, Uppsala och Norrtälje.

UKÄ och Fazer hyr 3.200 kvm i Skanskas Sthlm 04

Se flera bilder på Skanskas nya kontorshus som byggs lite i det dolda bredvid det nya landmärket.

Wework och fastighetsägare delar på intäkter

Jätten intar även Norge. Har där valt en annan modell än i Sverige.

SBB köper sju äldreboenden

Bolaget fortsätter att hålla en hög förvärvstakt.

Tillbaka till förstasidan