Lämnar Vasakronan och Willhem.

Johan Magnusson tvingas lämna Första AP-fonden

Styrelsen för Första AP-fonden har beslutat entlediga Johan Magnusson från sin befattning som vd. Initiativet har tagits av styrelsen mot bakgrund av att vd har brutit mot fondens interna regelverk vad avser innehav och handel med finansiella instrument.

Annons

Första AP-foden har bland annat stora investeringar i Fastigheter. I en kartläggning i magasinet Fastighetsvärlden nummer 1/2019 kontrollerade Första AP-fonden fastigheter för 85,9 miljarder kronor. Av de fyra stora AP-fonderna är Första AP-fonden den nästa största, efter Tredje AP-fonden, när det gäller placeringar i fastigheter.

Första AP-fonden äger en fjärdedel av Vasakronan och hela bostadsbolaget Willhem. Bland övriga investeringar där Första AP-fonden har stora ägarandelar finns bland annat Cityhold, ASE, Aros, NREP LPF, Secore och Agore. I magasinet Fastighetsvärlden listas totalt 16 investeringar (investeringar i noterade bolag borträknade).

Johan Magnusson sitter i styrelsen för Vasakronan och Willhem.

Styrelsen har utsett nuvarande chefsjurist Teresa Isele till tillförordnad vd. En process för att rekrytera en ny vd kommer att inledas omgående.

– Johan Magnusson har på ett framgångsrikt sätt utvecklat Första AP-fonden under sin tid som vd vilket styrelsen tackar honom för. Då det nu framkommit att Johan har brutit mot det interna regelverket har han tyvärr inte styrelsens fortsatta förtroende. En enig styrelse har därför beslutat att det inte är möjligt för Johan att fortsätta i sin roll som vd. Fonden är en organisation med mycket kompetenta medarbetare som nu kommer att ledas av Teresa Isele till dess att en ny vd tillträder, säger Urban Hansson Brusewitz, styrelseordförande Första AP-fonden.

Fler Nyheter från förstasidan

Ännu en stor enhet inom coworking lägger ner

Förhyrning på 4.000 kvm inom tullarna i Stockholm. Samma fastighetsägare drabbas igen – totalt 20.000 kvm.

Lilleputt tappade 44 procent av värdet

Visat en uppseendeväckande negativ värdeutveckling på sitt bestånd.

Anmäls efter att fem dog i bygghissen i Sundbyberg

”Olyckan inte hade ägt rum om bolaget hade efterlevt de föreskrifter och bestämmelser som är angivna”.

Signalisten tar över helt centrum – Rikshem säljer

Transaktion när offensiv inleds. Vill skapa bättre livsvillkor.

Archus flyttar till Alecta

Flyttar några hundra meter inom city.

Prisma satsar på notering

Genomför även nyemission. Äger fastigheter för 6,4 miljarder.

Slår till och köper hela 85.000 kvm handel

Totalt sju välkända handelsfastigheter. Kapades mitt framför ögonen på Ingvar Kamprad. Flera varumärken starkare än snittet. FV bedömer direktavkastningen.

Ny vd för Poseidon

Bolaget äger totalt cirka 28.500 lägenheter

Företagsparken säljer till Cibus

Fredrixon: ”Vi är återigen aktiva på förvärvssidan”.

Hit ska JM flytta sitt HK

Efter den lyckade miljardförsäljningen. Nu ska JM utveckla en ny kontorsfastighet om hela 30.000 kvm. FV berättar om köpeskillingen.

Politiker ger grönt ljus för ombyggt NK-hus

”Man är väldigt trötta på den här DDR-inspirerade bunkern som står där idag”.

Stressat Skellefteå köper från pressat SBB

”Vi försöker hela tiden hitta vägar att öka bostadsproduktionen”.

Corem tecknar tre på Manhattan – når 60%

Arnhult: ”Detta segment specifikt står för majoriteten av all nyuthyrning i New York”.

Tillbaka till förstasidan