Anna Nyberg, vd Ica Fastigheter.

Ica Fastigheter visar rekordår

Ica Fastigheter har växt på alla sätt de senaste åren, i fastighetsvärde, med en allt större projektportfölj och antalet anställda är numera 140, vilket är en fördubbling på tio år.
– Det går bra för Ica Fastigheter. Vi har en intensiv tid bakom oss där vi växt genom förvärv av båda förvaltningsfastigheter och mark, genom projekt och även genom ökade hyresintäkter, säger Anna Nyberg som är vd för bolaget sedan snart två år.

Bokslutet för 2021 var Ica Fastigheters bästa någonsin. Bland annat var hyrestillväxten 10 procent.  

– Beståndet har blivit större främst genom projekt och logistik, men även andelen från omsättningshyror bidrar. Pandemin har bidragit till en ökad försäljning.  

Rörelseresultat var 605 miljoner kronor, att jämföra med 603 respektive 504 för de två föregående åren. 

Ica Fastigheter förvaltar fastigheter för 36 miljarder kronor, inklusive jv:n. Fastighetsvärdet är drygt 30 miljarder kronor. Det är 70 procent högre än 2016. 

Ica Fastigheter äger 210 fastigheter med butikslokaler och sex med logistiklokaler. Av hyresintäkterna kommer 97 procent från Ica.

Ica Fastigheter äger 210 butiksfastigheter med Ica som hyresgäst. Totalt har Ica 1.360 butiker, varav Ica Fastigheter står för hyresgästrådgivning till 620 Ica-handlare 

Något uttalat tillväxtmål för Ica Fastigheter finns inte. 

– Målet är att stödja kärnverksamheten, och den ska växa.  

Anna Nyberg konstaterar att det fortfarande finns vita fläckar där man letar möjligheter för kommande Ica-butiker. 

– I första hand är det kring storstadskommunerna, men vi tittar till exempel även aktivt på Linköping. 

I Stockholmsområdet har Bromma försetts med en stor Ica-butik efter att det saknats en sådan länge. Det finns projektplaner i Årsta och bolaget hoppas på liknande i Vinsta. I Göteborg är bland annat Backaplan intressant.    

Bolaget har stora landbanker, och den byggs ut den hela tiden. 

En normalstor Ica Maxibutik är idag cirka 7.000 kvm, vilket är mindre än för ett decennium sedan. 

– Nu tror jag dock att ytorna har krympt färdigt, och att det istället kan komma att behövas större ytor, mer serviceytor för att hantera bland annat e-handel och paketlösningar. Dessutom är Apoteket Hjärtat med Min Doktor allt oftare hyresgäst, säger Anna Nyberg. 

– Maxi har fungerat väldigt väl under pandemin. 

Anna Nyberg konstaterar även att Icas större enheter allt oftare kommer närmare stadsbebyggelse i takt med att städerna växter. 

– Ica-butiken bidrar till staden eller ortens utveckling, och genom generösa öppettider och en lokalt engagerad handlare skapar den både trygghet och kundflöden till platsen. På många ställen utvecklas det bostäder och kontor i närheten av butiken.

Ica Fastigheter har totalt tre jv:n. Det som nyligen ingicks med Bonnier Fastigheter, kring 44 butiksfastigheter, har ett totalt fastighetsvärde om cirka 5 miljarder kronor. Det bolaget heter Trecore. Ihop med Alecta har bolaget Ancore innehållandes 33 butiksfastigheter värderade till 8,3 miljarder kronor. Tillsammans med Alecta äger man även en stor logistikfastighet i Helsingborg.  

Fler Nyheter från förstasidan

Stor jätte ännu osåld

Försäljningsplan gick inte i mål. 57.000 kvm omtyckt handel – men med minst ett stort frågetecken.

Lämnar Rikshem – blir vd för stor allmännytta

Äger cirka 10.000 bostäder.

Skiftar Selin-bolag som motpart i affär om 440 mkr

”Vi är mycket glada över att ha förvärvat denna fastighet”.

Bolagen som höjer hyrorna mest 2023

Snittet för hyreshöjningarna landar på 4,12 procent.

”Ingen ljusning i sikte under resten av 2020-talet”

Ny marknadsrapport för bostadsmarknaden.

Cibus nyemission växte

Ökades på med 130 mkr under torsdagskvällen – med rabatt om 10 procent mot börskursen. Ska lösa obligationslån.

Snabb affär nära Östermalmstorg

Från start till full betalning tog processen endast 15 dagar.

Vill sälja klassisk arena

FV berättar om fastighetsägandet runt om i landet.

Miljardaffär med köpcentrum

Två välkända handelsanläggningar byter ägare.

Köparens 7:e och 8:e köpcentrum

Proppen ur. FV summerar att 16 välkända anläggningar bytt ägare sedan 2020.

Realplay

En säsong med återbruk – och obligationer

Det senaste året har Realplay producerat ett 30-tal program, några av dem väckte extra intresse och FV listar här dessa godbitar.

JM säljer för 676 miljoner

Plötsligt en stor bostadsaffär. FV berättar om köparen.

Bostäder i clinch med stigande räntor

De ”säkra” intäkterna räcker inte för att försvara aktiekurserna.

Rik privatfamilj vill köpa – redo förvärva för miljarder

Letar efter volymer om minst 1.000 lägenheter. Berättar för FV.

Tillbaka till förstasidan