Anna Nyberg, vd Ica Fastigheter, och Tomas Hermansson, vd Bonnier Fastigheter.

Bonnier in i jv om 5 miljarder ihop med Ica

Ica Fastigheter och Bonnier Fastigheter bildar ett nytt samägt fastighetsbolag, Trecore Fastigheter. Initialt förvärvar bolaget 44 butiksfastigheter från Ica Fastigheter. Till stor del rör det sig om samma bestånd där Första AP-fonden tidigare var hälftenägare. FV kan berätta att förlängda hyresavtal står för en del av värdeökningen.

Annons

Rådgivare till Bonnier Fastigheter i denna affär har varit JLL, Roschier och PWC. Mannheimer Swartling, Bright Advokat och Pangea Property Partners har varit rådgivare till Ica i transaktionen.

Trecore Fastigheter ägs till hälften vardera av Ica Fastigheter och Bonnier Fastigheter. Syftet med bolaget är att förvärva och äga Ica-butiker i strategiska lägen där Ica är huvudsaklig hyresgäst.

Transaktionen utgör ett naturligt steg två till det förvärv av Secore Fastigheter som Ica Gruppen gjorde 30 september 2021, läs mer här. I den transaktionen, där Första AP-fonden sålde sin hälftenandel, ingick 40 fastigheter med ett totalt fastighetsvärde om cirka 3 miljarder kronor.

Fastighetsvärlden kan berätta att det är nästan samma struktur som nu istället Bonnier Fastigheter köper in sig i. Tre av fastigheterna som ingick i Secore har tagits bort och det har även tillkommit sju nya ur Ica Fastigheters direktägda bestånd.

Delar av värdeökningen, från 3 till 5 miljarder, härstammar även från att Ica förlängt ett flertal hyreskontrakt. Den genomsnittliga återstående löptiden på hyresavtalen uppgår till drygt 13 år. Även ett tillskott av några stora Ica Maxi-fastigheter bidrar.

De största fastigheterna som ingår i nya Trecore Fastigheter finns i Värmdö, Halmstad (Flygfyren), Motala, Hässleholm, Hudiksvall, Bromölla, Ljungby och Kristinehamn.

– Detta är ett bolag med en mycket fin fastighetsportfölj av livsmedelfastigheter i bra lägen. Det är för oss även ett långsiktigt partnerskap med Ica som är marknadsledande i att bedriva dagligvaruhandel i Sverige. Portföljen är i princip fullt uthyrd till Ica-butiker med hyresavtal med långa löptider. Bonnier Fastigheter ser fram emot en långsiktig samverkan. Den här investeringen bidrar för oss med en ökad riskspridning samtidigt som vi får en långsiktigt stabil avkastning till låg risk, säger Tomas Hermansson, vd Bonnier Fastigheter.

– Genom bildandet av Trecore Fastigheter skapas förutsättningar för Ica att behålla inflytandet på marknadsplatserna samtidigt som vi frigör kapital. Vi ser fram emot ett långt och bra samarbete med Bonnier Fastigheter, säger Anna Nyberg, vd, Ica Fastigheter.

De 44 butiksfastigheter som förvärvas av det samägda bolaget omfattar drygt 150.000 kvadratmeter. Fastighetsvärdet uppgår till cirka 5 miljarder kronor. Trecore Fastigheter tillträder de 44 butiksfastigheterna den 1 april 2022.

Thomas Persson, Head of Capital Markets, Nordics på JLL:

– Vi är stolta att kunna bistå Bonnier Fastigheter vid ingåendet av ett långsiktigt samarbete med Ica Fastigheter. Rimliga hyresnivåer och långa hyreskontrakt med Ica som motpart skapar förutsättningar att generera en stabil avkastning till låg risk, vilket passar Bonnier Fastigheter mycket bra.

Nettoeffekten av transaktionen på Ica-koncernens kassaflöde kommer att uppgå till cirka 1,4 Mdkr i andra kvartalet 2022. Koncernens nettoskuld (exklusive ICA banken) minskar samtidigt med 1,4 Mdkr exklusive IFRS 16 leasing. Inklusive IFRS 16 är nettoskulden oförändrad.

Transaktionen ger endast en marginell påverkan på koncernens rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster, inklusive IFRS 16. Däremot uppstår en reavinst på cirka 300 Mkr som kommer att redovisas som jämförelsestörande post i koncernens rörelseresultat för andra kvartalet. Trecore Fastigheter utgör ett joint venture och kommer att redovisas enligt kapitalandelsmetoden.

ICA Fastigheter har sedan tidigare det samägda bolaget Ancore Fastigheter tillsammans med tjänstepensionsbolaget Alecta.

Fler Nyheter från förstasidan

Räknar med att sälja för mer än 30 mdr

FV berättar hur planerna ser ut.

JM säljer till Bonnier för 410 mkr

Överraskande affär. Tomas Hermansson berättar för FV om framtidsplanerna.

Operan håller stängt i fem år

Omfattande renoveringar om 3,1 miljarder krävs. Kungliga Operan är inte nöjda.

Stort bostadstema – var finns Alexanderhugget?

Nytt FV-magasin ute – stort tema om bostadskrisen, med mera.

Framtid & återbruk

Nya certifieringsstandarder har utgjort såväl piska som morot för att skynda på utvecklingen. Artikel ur magasinet.

Säljer för kvarts miljard i kanonaffär – 26% upp

Affär i Stockholm. ”Vi vill inte sälja, men det finns gränser för hur mycket huskramare man kan vara”, säger Sven-Olof Johansson till FV.

Öppnar flaggskepp i city

Öppnar första i Sverige.

SOJ: ”En snabb sänkning är nödvändig”

Anser att Riksbanken och ECB inte kan låta Fed vara styrande.

Affärsanalys

Bostäder på attraktiva nivåer i innerstan

En bostadsaffär på Södermalm i Stockholms innerstad analyseras av Adam Tyrcha på Newsec.

”Hyresnivån är inte nyckeln i förhandlingarna”

Gattberg: ”Hyresnivåer är inte nyckelfaktorn i förhandlingar. Allt handlar om EU:s taxonomiförordning”.

Castellum säljer bilhallar i Stockholm för 347 mkr

Tre byggnader med Porsche och Audi.

Spring för Livet – två veckor kvar

Pekar mot nytt rekord – igen. Separerade starttider nytt för i år.

Tillbaka till förstasidan