Anna Nyberg, vd Ica Fastigheter, och Tomas Hermansson, vd Bonnier Fastigheter.

Bonnier in i jv om 5 miljarder ihop med Ica

Ica Fastigheter och Bonnier Fastigheter bildar ett nytt samägt fastighetsbolag, Trecore Fastigheter. Initialt förvärvar bolaget 44 butiksfastigheter från Ica Fastigheter. Till stor del rör det sig om samma bestånd där Första AP-fonden tidigare var hälftenägare. FV kan berätta att förlängda hyresavtal står för en del av värdeökningen.

Rådgivare till Bonnier Fastigheter i denna affär har varit JLL, Roschier och PWC. Mannheimer Swartling, Bright Advokat och Pangea Property Partners har varit rådgivare till Ica i transaktionen.

Trecore Fastigheter ägs till hälften vardera av Ica Fastigheter och Bonnier Fastigheter. Syftet med bolaget är att förvärva och äga Ica-butiker i strategiska lägen där Ica är huvudsaklig hyresgäst.

Transaktionen utgör ett naturligt steg två till det förvärv av Secore Fastigheter som Ica Gruppen gjorde 30 september 2021, läs mer här. I den transaktionen, där Första AP-fonden sålde sin hälftenandel, ingick 40 fastigheter med ett totalt fastighetsvärde om cirka 3 miljarder kronor.

Fastighetsvärlden kan berätta att det är nästan samma struktur som nu istället Bonnier Fastigheter köper in sig i. Tre av fastigheterna som ingick i Secore har tagits bort och det har även tillkommit sju nya ur Ica Fastigheters direktägda bestånd.

Delar av värdeökningen, från 3 till 5 miljarder, härstammar även från att Ica förlängt ett flertal hyreskontrakt. Den genomsnittliga återstående löptiden på hyresavtalen uppgår till drygt 13 år. Även ett tillskott av några stora Ica Maxi-fastigheter bidrar.

De största fastigheterna som ingår i nya Trecore Fastigheter finns i Värmdö, Halmstad (Flygfyren), Motala, Hässleholm, Hudiksvall, Bromölla, Ljungby och Kristinehamn.

– Detta är ett bolag med en mycket fin fastighetsportfölj av livsmedelfastigheter i bra lägen. Det är för oss även ett långsiktigt partnerskap med Ica som är marknadsledande i att bedriva dagligvaruhandel i Sverige. Portföljen är i princip fullt uthyrd till Ica-butiker med hyresavtal med långa löptider. Bonnier Fastigheter ser fram emot en långsiktig samverkan. Den här investeringen bidrar för oss med en ökad riskspridning samtidigt som vi får en långsiktigt stabil avkastning till låg risk, säger Tomas Hermansson, vd Bonnier Fastigheter.

– Genom bildandet av Trecore Fastigheter skapas förutsättningar för Ica att behålla inflytandet på marknadsplatserna samtidigt som vi frigör kapital. Vi ser fram emot ett långt och bra samarbete med Bonnier Fastigheter, säger Anna Nyberg, vd, Ica Fastigheter.

De 44 butiksfastigheter som förvärvas av det samägda bolaget omfattar drygt 150.000 kvadratmeter. Fastighetsvärdet uppgår till cirka 5 miljarder kronor. Trecore Fastigheter tillträder de 44 butiksfastigheterna den 1 april 2022.

Thomas Persson, Head of Capital Markets, Nordics på JLL:

– Vi är stolta att kunna bistå Bonnier Fastigheter vid ingåendet av ett långsiktigt samarbete med Ica Fastigheter. Rimliga hyresnivåer och långa hyreskontrakt med Ica som motpart skapar förutsättningar att generera en stabil avkastning till låg risk, vilket passar Bonnier Fastigheter mycket bra.

Nettoeffekten av transaktionen på Ica-koncernens kassaflöde kommer att uppgå till cirka 1,4 Mdkr i andra kvartalet 2022. Koncernens nettoskuld (exklusive ICA banken) minskar samtidigt med 1,4 Mdkr exklusive IFRS 16 leasing. Inklusive IFRS 16 är nettoskulden oförändrad.

Transaktionen ger endast en marginell påverkan på koncernens rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster, inklusive IFRS 16. Däremot uppstår en reavinst på cirka 300 Mkr som kommer att redovisas som jämförelsestörande post i koncernens rörelseresultat för andra kvartalet. Trecore Fastigheter utgör ett joint venture och kommer att redovisas enligt kapitalandelsmetoden.

ICA Fastigheter har sedan tidigare det samägda bolaget Ancore Fastigheter tillsammans med tjänstepensionsbolaget Alecta.

Fler Nyheter från förstasidan

AL tecknar avtal om 63.000 kvm i Hagastaden

Fem exploateringsavtal klara. Redo för total investering på 5 miljarder kronor. Har redan 80.000 kvm lokaler i området.

Högtryck på hotellen – men prisökningar kan slå tillbaka

Rejält lyft för Stockholm jämfört med 2019, men andra ännu bättre.

Glädjerus på börsen – ett bolag upp hela 11 procent

En riktigt positiv handelsdag på börsen under måndagen. Flera fastighetsaktier nästan rusat uppåt.

Nu är Karlatornet snart högst i Sverige

På väg att peta Turning torso från tronen.

”Är som ett hajstim”

Ilija Batljan: ”När allt är bra är alla ens kompisar. Tills man börjar blöda. Då blir man uppäten.”

Besvikelsen över satsningen i New York

Vakanser på 93 respektive 60 procent i kontorsprojekt på Manhattan. FV går igenom läget.

Överväger försäljningar

Äger över 500.000 bostäder. Öppnar för att sälja för över 100 miljarder kronor till delägare. Per Ekelund berättar för FV.

CLS säljer för en halv miljard

Läs om ägarbilden i det ”svenska” bolaget.

Nej till fyra nya IES-skolor – bolag drabbas

Fv berättar vilka fyra fastighetsbolag som drabbas av beslutet.

SBB sålt allt i Stenhus

SBB har avyttrat sitt aktieinnehav i noterade Stenhus Fastigheter.

Storbolag faller tungt

Tufft för flera av de allra största fastighetsbolagen på börsen under tisdagen.

Domstol fäller Skanskas nya hotell

Tvingas börja om på ruta ett.

Akelius har miljardköpt – för 4,04 procent

Bolagets belåningsgrad är 9 procent.

Topplista

Lista: Största uthyrningarna av kontor 2022

Fastighetsvärlden listar här de största uthyrningarna av kontorslokaler i Sverige som rapporterats under 2022, inklusive rådgivare till partnerna.

Tillbaka till förstasidan