Annica Ånäs, vd vid Atrium Ljungberg.

AL:s plan för att dubbla till 100 mdr

Projektutvecklingen ger viktiga bidrag och svarade för hälften av nettouthyrningen samt en tredjedel av värdeökningen hos Atrium Ljungberg under 2021. Samtidigt höjer AL nu projekttakten och räknar med att dubbla dagens bestånd till år 2030 för att då nå 100 miljarder kronor. Målet är att skapa stora projektvinster.
– Jag är supertaggad, säger vd:n Annica Ånås.

Sålda fastigheter de senaste åren har påverkat hyresintäkterna så de för 2021 inte är lika höga som för 2020. Förvärven och projektutvecklingen har ännu inte inneburit att intäkterna ökat i motsvarande grad. Men Atrium Ljungberg kunde 2021 åter visa positiv nettouthyrning med 40 mkr (-16) och god värdeutveckling om 3.040 mkr (-1.19) varav projektvinster stod för en tredjedel.

– Det fjärde kvartalet var intensivt och jag är glad över den positiva avslutningen på året med en stark nettouthyrning och stort värdeskapande i projekten. Bolaget levererar ett resultat efter skatt om 3,8 miljarder kronor vilket är det bästa resultatet någonsin, kommenterar vd Annica Ånäs, bokslutet.
Styrelsen föreslår en höjning av utdelningen till 5,20 kr per aktie (5,05).

– Vår målsättning är att investera 30 miljarder kronor i egna utvecklingsprojekt fram till 2030. Givet bedömd avkastning och projektvinst innebär det ett dubbelt så stort Atrium Ljungberg uttryckt i såväl fastighetsvärde som driftnetto, säger Annica Ånäs.

Lyckas AL innebär det ett bestånd om 100 miljarder kronor och att man ökar driftnettot till 3 miljarder kronor. Atrium Ljungberg räknar även på en projektvinst på 10 miljarder kronor, inklusive sålda bostadsrättsprojekt. Av de 30 miljarder kommer den stora investeringspuckeln först om några år.

Hyresintäkter i jämförbart bestånd, enligt rapporten, ökade med 1 procent exklusive coronarabatter och 2,5 procent inklusive coronarabatter. Vakanserna i beståndet ligger oförändrat på 9 procent. När det gäller kontorsbeståndet ökade vakansgraden från 9 till 10 procent.

Ett positivt tillskott under 2021 redovisades även inom projekt- och entreprenadverksamheten inom TL Bygg med107 mkr (–13), vilket främst beror på bostadsrättsförsäljningen på Nobelberget med en vinst om 91 mkr.
Av värdeförändringarna på 3.040 mkr (–119), utgör 974 mkr (258) projektvinster i under året färdigställda och pågående projekt. Sänkta genomsnittliga avkastningskrav om ca 15 punkter, har påverkat med 1.191 mkr (482) i ökat fastighetsvärde. Resterande värdeökning beror på förbättrat kassaflöde om 707 mkr (–858) samt högre byggrättsvärde om 168 mkr (0).

Ur Atrium Ljungbergs bokslut för 2021:

  • Nettoomsättningen uppgick till 3.084 mkr (2.839) varav hyresintäkter uppgick till 2.292 mkr (2.344).
  • Driftöverskottet från fastighetsförvaltningen uppgick till 1.560 mkr (1.565).
  • Bruttoresultatet från projekt- och entreprenadverksamheten uppgick till 107 mkr (-13).
  • Resultat före värdeförändringar uppgick till 1.249 mkr (1.124) motsvarande 9,86 kr/aktie (8,68), en ökning med 14 procent.
  • Orealiserade värdeförändringar fastigheter uppgick till 3.040 mkr (-119) varav projektvinster utgjorde 974 mkr (258).
  • Periodens resultat uppgick till 3.757 mkr (867), motsvarande 29,65 kr/aktie (6,69).
  • Nettouthyrningen för året uppgick till 40 mkr (-16) varav 20 mkr (27) avsåg projektfastigheter.
  • Investeringar i egna fastigheter uppgick till 2.279 mkr (2.513) medan förvärv och försäljning uppgick till 25 mkr (410) respektive 805 mkr (3 979).
  • Styrelsen föreslår en utdelning 5,20 kr/aktie (5,05).

Större utvecklingsområden, projektstarter från 2024:

Den framtida investeringen för utvecklingsprojekten i Sickla uppgår till cirka 12 miljarder kronor. I Slakthusområdet handlar det om 9 miljarder kronor i investering Bolagets utvecklingsprojekt i Slussen motsvarar en total framtida investering om cirka 1,8 miljarder kronor inklusive markförvärv. Utvecklingsprojekten i Hagastaden motsvarar en framtida investering om cirka sju miljarder kronor under en tidsperiod om närmare tio år. Utvecklingsprojekten i Uppsala, främst i Gränbystaden, motsvarar en framtida investerings- volym om cirka fyra miljarder kronor.

Missa inte! Köpcentrum & Butiker 2022

Den 5 oktober är det dags för Fastighetsvärldens heldagsseminarium Köpcentrum & Butiker 2022. Det äger rum på Grand Hotel i Stockholm.

Se fullständigt program och möjlighet till anmälan här.

Fler Nyheter från förstasidan

Intea in i spelet om 27.000 kvm centralt

Förvärvar 57 procent av aktierna.

Max vill öppna ytterligare 50 i Sverige

Vill även ha ytterligare tre i centrala Stockholm. Vd:n berättar var kedjan söker nya etableringar.

Rekyl på börsen

En handfull fastighetsbolag upp med mer än 4 procent.

Klarabo i mål med rekordköpet i norr

Morfiadakis: ”Finansieras delvis med banklån till väldigt förmånliga villkor”. Nära målet för 2025.

AMF utvecklar Ringen

Arbetet med upprustningen inleds i början av 2023.

Bilder: Från förslummat till hetast i Sverige

Nordstan firar 50 år – och två av de ursprungliga ägarna är kvar. Nu väntar expansion.

Flera storbolag kraftigt nedåt – SBB nästan under 10 kronor

En nästan blodröd torsdag för herrarna Batljan, Selin och Arnhult.

Så kan rekordaffären inom tullarna tas i mål

FV berättar om den nya strategin för vad som kan bli en av de största affärerna i området någonsin. Läs om fastigheterna som ingår.

Rejlers hyr av Bonnier

Fyller upp efter den stora utflytten.

Kjell A. Nordström: ”Ett omfattande paradigmskifte”

”Vi har sannolikt den största industriella revolutionen i mänsklighetens historia framför oss”.

Utspel: Sänk elmomsen och frys energiskatten

Fastighetsägarna och Sveriges Allmännytta lanserar sex förslag.

Bildextra: Spahotell och pirbyggnad

Projektet Roslagens Hamn omfattar 21.500 kvm ljus BTA

Intar ny mötesplats på Kungsholmen

Ägaren: ”Fastigheten ska vara mer än bara ett vanligt kontor”. Se bilder på den nya satsningen.

Debatt

”Omsättningsbaserad hyra för coworking vore bättre”

Tim Andersson spanar på upplägget för hotell och butikslokaler. Skriver debattartikel.

Tillbaka till förstasidan