”Ett samhällsbygge utan bostadsfokus”

Bransch- och intresseorganisation vill att regeringen ger ett större fokus åt bostadsfrågor och att man satsar mer på hyresrätten.

SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag menar att regeringens budget saknar förbättringar för bostadsmarknaden och efterlyser skattereformer för hyresrätten. Det stora reformutrymmet skulle kunna användas till att stärka hyresrätten genom skattereformer och det är många kommuner som behöver fler hyresrätter. Dagens system hämmar en sådan utveckling menar Anders Nordstrand, VD för bransch- och intresseorganisationen SABO.

SABO ser att det finns positiva delar i budgeten, bland annat att man anslår 400 mkr för åren 2019-2021, till energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer.

Hyresgästföreningen menar att regeringens budget är ”ett samhällsbygge utan bostadsfokus” och att en satsning på hållbarhet i miljonprogrammen och konkreta förslag för att justera den ekonomiska obalans som råder mellan olika boendeformer hade varit att föredra.

– Det byggs fler bostäder idag än på mycket länge men vilka byggs det för? Människor måste kunna efterfråga och ha råd med det som byggs. Vi måste öka byggandet rejält av bostäder som vänder sig till hushåll med normala och låga inkomster. Då krävs en massiv satsning på hyresrätter människor har råd att bo i, säger Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen.

Andreas Hatzigeorgiou, chefekonom för Stockholms Handelskammare menar att en satsning på fyra järnvägsspår mellan Stockholm och Uppsala är en av de mest lönsamma investeringar man kan göra.

 – Regeringen borde skrota flygskatten och satsa på att lösa bostadskrisen. I en orolig omvärld måste Sveriges förbättra möjligheterna för jobb och företag. Vi ser även ett stort behov av att bygga en Östlig förbindelse. Robusta infrastrukturinvesteringar skulle göra huvudstadsregionen mer konkurrenskraftig, säger Andreas Hatzigeorgiou.

SKL, Sveriges kommuner och Landsting, ser flera viktiga välfärdssatsningar. Men beklagar att regeringen inte föreslår tillskott för att täcka de investeringsbehov som finns i välfärdslokaler, såsom skolor, sjukhus och äldreboenden. Dessutom hade SKL gärna sett ett initiativ för att se över de finansiella reglerna för att ge fler människor chans att efterfråga en egen bostad.

Fastighetsvärlden 2017-09-20

Fler Nyheter från förstasidan

Nära sälja på Vasagatan

Fastigheten inköptes för så lite som 8 miljoner kronor 1984.

Pangea: Mörka utsikter för fastighetssektorn

”I pågående transaktioner ser vi att de flesta köpare har sänkt sina bud med 10-20 procent, men värderingarna har ännu inte justerats”.

Saftigt minus – men M2 fick utrymme att amortera

Betydande förlust på avyttringen av aktier i Castellum.

Bilder: Så kan AL bygga ut Söderhallarna

Så kan Medborgarplatsen utvecklas framöver.

Fabege på knock med The Mauler

Hyr ut 2.400 kvm för större satsning.

16 nya butiker till Arlanda

Utbyggnad med 11.000 kvm. FV listar butikerna som öppnar i nya Marknadsplatsen.

Lättnadsrally timmen efter räntebeskedet

Kurserna för flera fastighetsbolag drog iväg rejält efter att Riksbanken lämnat sitt nya besked om styrräntans nivå. Vad hade man fruktat egentligen?

Riksbanken höjer räntan med 0,75

Många fastighetsägare nervösa. Riksbanken ger prognos för i början av 2023.

Skiften i toppen hos Vasakronan i Stockholm

Två nya toppositioner utsedda.

Skanska säljer för 600 mkr till sitt egna nya bolag

60.000 kr/kvm för nyutvecklad kontorsfastighet i centralt läge.

NREP in i Tyskland

Fokus på bostäder och logistik. Läs om det första förvärvet.

Sjunkande priser i markanvisningar

Senaste statistiken. Dessutom blir det vanligare att investerare drar sig ur markanvisningsavtal.

Affärsanalys

Lyfter av projekt i närområdet

Per Wieslander och Philip Wikén vid Svefa analyserar en affär med en större kontorsfastighet i Malmö.

Kilenkrysset i iskallt förvärv av 30.000 kvm

Förvärvar tre fastigheter i iskallt segment som blir allt hetare.

Tillbaka till förstasidan