”Ett samhällsbygge utan bostadsfokus”

Bransch- och intresseorganisation vill att regeringen ger ett större fokus åt bostadsfrågor och att man satsar mer på hyresrätten.

SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag menar att regeringens budget saknar förbättringar för bostadsmarknaden och efterlyser skattereformer för hyresrätten. Det stora reformutrymmet skulle kunna användas till att stärka hyresrätten genom skattereformer och det är många kommuner som behöver fler hyresrätter. Dagens system hämmar en sådan utveckling menar Anders Nordstrand, VD för bransch- och intresseorganisationen SABO.

SABO ser att det finns positiva delar i budgeten, bland annat att man anslår 400 mkr för åren 2019-2021, till energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer.

Hyresgästföreningen menar att regeringens budget är ”ett samhällsbygge utan bostadsfokus” och att en satsning på hållbarhet i miljonprogrammen och konkreta förslag för att justera den ekonomiska obalans som råder mellan olika boendeformer hade varit att föredra.

– Det byggs fler bostäder idag än på mycket länge men vilka byggs det för? Människor måste kunna efterfråga och ha råd med det som byggs. Vi måste öka byggandet rejält av bostäder som vänder sig till hushåll med normala och låga inkomster. Då krävs en massiv satsning på hyresrätter människor har råd att bo i, säger Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen.

Andreas Hatzigeorgiou, chefekonom för Stockholms Handelskammare menar att en satsning på fyra järnvägsspår mellan Stockholm och Uppsala är en av de mest lönsamma investeringar man kan göra.

 – Regeringen borde skrota flygskatten och satsa på att lösa bostadskrisen. I en orolig omvärld måste Sveriges förbättra möjligheterna för jobb och företag. Vi ser även ett stort behov av att bygga en Östlig förbindelse. Robusta infrastrukturinvesteringar skulle göra huvudstadsregionen mer konkurrenskraftig, säger Andreas Hatzigeorgiou.

SKL, Sveriges kommuner och Landsting, ser flera viktiga välfärdssatsningar. Men beklagar att regeringen inte föreslår tillskott för att täcka de investeringsbehov som finns i välfärdslokaler, såsom skolor, sjukhus och äldreboenden. Dessutom hade SKL gärna sett ett initiativ för att se över de finansiella reglerna för att ge fler människor chans att efterfråga en egen bostad.

Fastighetsvärlden 2017-09-20

Fler Nyheter från förstasidan

Wallenstam avslutar veckan med miljardaffär

Säljer bostäder på nivån 70.000–75.000 kronor per kvadratmeter.

Daniel Kindberg frias

”Gud va skönt”. Dömdes till tre års fängelse i tingsrätten.

Selin och Arnhult besegrade norska oljemiljardärer

Köper för 13,5 miljarder och bolaget når därmed 78 miljarder. Läs om beståndet.

Nivika kraftigt övertecknad – börshandel inleds idag

Aktier för över 60 miljoner omsatta under första timmarnas handel.

Porträtt

Tryck i affärerna

Han är boktryckarlärlingen från Karlshamn som nått tre miljarder i fastighetsvärde. Doldisen Stefan Lindström gör ett allt större avtryck i branschen efter uppmärksammade köp.

Skanska bygger upp nytt fastighetsbestånd

Introducerar en ny verksamhetsgren för att behålla fastigheter långsiktigt.

Oscar säljer ännu ett tänkt lyxprojekt

Efter 79&Park, Norra Tornen och Primus så skulle detta resulterat i nästan 200 bostäder. FV avslöjar.

Newsec får ny vd – satsar även på övriga Europa

Läs om nya storsatsningen. Nya vd:n berättar för FV.

KlaraBo drog 45 procent i inledande handel

Kursrusning när KlaraBo började att handlas, efter kraftig överteckning i nyemissionen.

Duo säljer för för hela 3 miljarder

Läs om vilka fastigheter som ingår i transaktionen.

Östling och Orthén nya delägare

Når 3,6 miljarder genom nya förvärv.

Tessin Properties förvärvar sin första fastighet

Premiärförvärvet är avklarat. Läs om objektet och detaljerna.

Granit passerar 5 miljarder

Läs om Tenzingbolagets senaste förvärv.

Swiss Life i mål med köp för hela 13 miljarder

Fv berättar om de mest kända fastigheterna.

Tillbaka till förstasidan